Met het oog op de

Toekomst

Samen naast elkaar, met elkaar: Nog betere hulpverlening voor onze toekomstige generaties

Wij besteden graag aandacht aan een jeugdzorgorganisatie die volgens ons uitblinkt in haar dienstverlening, altijd vooruit kijkt, continue investeert in de kennis en kunde van haar hulpverleners en bovenal groeit. Hoe zij dit doen? Samen met Jeugdprofessionals Nederland.

We spreken met Chantal Wermers, mede directielid van een jeugdzorgorganisatie. Sinds begin 2019 werken zij samen met Jeugdprofessionals Nederland op het gebied van training en bijscholing van hun ambulant (spoed) hulpverleners. “Niet ontwikkelen betekent stilstand, of zelfs achteruitgang. Wij vinden actuele en accurate kennis en kunde van onze hulpverleners ontzettend belangrijk en waardevol”. aldus Chantal.

Deze jeugdzorgorganisatie richt zich op systemische begeleiding van gezinnen. Chantal: “Wij onderscheiden ons onder andere door naast en niet boven gezinnen te staan om zo met elkaar beter te leren samen leven. Wij geloven dat de problemen lang niet altijd bij het kind liggen, maar soms ook bij de ouders of opvoeders.” De organisatie heeft de afgelopen tweeëneenhalf jaar een ontzettende groei gerealiseerd van tien naar ruim 100 enthousiaste ambulant hulpverleners waarbij ook een grote professionaliseringslag is gemaakt. “Al onze hulpverleners zijn inmiddels goed opgeleide en SKJ-geregistreerde professionals, of bezig met registratie” aldus Chantal.

Samen met partner Jeugdprofessionals Nederland organiseren zij vier keer per jaar het een Congres, een op maat gemaakte bijscholingsdag vol relevante en interessante workshops voor alle hulpverleners die verbonden zijn aan de organisatie. De inhoud wordt in samenspraak bepaald en leidt keer op keer tot nog meer passie en enthousiasme bij de ambulant hulpverleners. Daarnaast heeft het congres een verbindende functie, je werkt letterlijk samen en met elkaar. Chantal “Ik heb een kort lijntje met Michael (Jeugdprofessionals Nederland), zonder lang met elkaar te spreken komen we tot een strak en concreet plan dat aansluit
bij onze wensen en behoeften en vooral die van onze hulpverleners.

Zelfs in tijden van Corona komen we tot een aanpak die voor onze beide organisaties werkt.” Chantal geeft aan dat ze het als een groot voordeel ziet dat de medewerkers van Jeugdprofessionals Nederland zelf ook praktijk ervaring hebben in het domein Jeugdzorg “Dit levelt direct, je hebt samen één doel!”. Naast het congres verzorgt Jeugdprofessionals Nederland ook trainingen voor hen. Dit kunnen trainingen zijn uit het bestaande aanbod van Jeugdprofessionals Nederland zijn of maatwerktrainingen. “We werken op dit moment aan een pilot “gezamenlijk ouderschap” met betrekking tot kinderen in conflictscheidingen. Samen met Jeugdprofessionals Nederland bespreken we onder andere het doel en de inhoud van de training” vervolgt Chantal.

Jeugdprofessionals Nederland is trots op de samenwerking met deze jeugdzorgorganisatie. Naast elkaar, met elkaar en met het oog op de toekomst!

Ook samen werken aan nog betere hulpverlening voor onze toekomstige generaties? Neem contact met ons op.