Met het oog op de

Toekomst

Workshop  “Scheiden zonder Schade”

Andre Rouvoet is, in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, welzijn en sport, samen met VNG ambassadeur van het Programma Scheiden zonder Schade. André gaat in op de belangrijkste thema’s en actielijnen van dit programma waarbij speciale aandacht gegeven wordt aan acties en onderwerpen die op het terrein van de jeugdprofessional liggen. Na de workshop heeft u zicht op de belangrijkste thema’s die jeugdprofessionals aangaan, ten aanzien van het voorkomen van schade bij kinderen wiens ouders uit elkaar gaan.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Inhoud programma Scheiden zonder Schade
  • Niet wegkijken als ouders gaan scheiden
  • Opzet regiolabs
  • Steunfiguur voor het kind
  • Betrekken eigen kracht
  • Gezinsvertegenwoordiger
  • Samenwerking met verschillende partners waaronder volwassen GGZ

Niveau:

Basistraining