Met het oog op de

Toekomst

Subsidie voor EVC Jeugd- en gezinsprofessionals

Subsidie voor EVC Jeugd- en gezinsprofessionals

Sinds 16 juli 2020 is het subsidieloket EVC jeugd- en gezinsprofessional geopend. Alle Jeugdprofessionals, zzp’ers en instellingen in het jeugddomein kunnen eenmalig een subsidie aanvragen. Deze subsidie geldt voor deelname aan een EVC-procedure door een jeugd- of gezinsprofessional.

Met deze regeling stimuleert de overheid het herregisteren van jeugd- en gezinsprofessionals die niet zijn geschoold op minimaal hbo-niveau maar wél werken op dat niveau. Zij kunnen zich door middel van het succesvol afronden van de EVC-procedure met hulp van een vakbekwaamheidsbewijs herregisteren binnen het kwaliteitsregister jeugd (SKJ). Met dit vakbekwaamheidsbewijs tonen zij aan dat ze beschikken over de competenties om taken uit te voeren die voor een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional zijn vereist. Bovendien bevordert deze subsidieregeling het behoud van deze professionals binnen het jeugddomein.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt €450,- per EVC-procedure. Elke jeugd- of gezinsprofessional, die zich heeft vooraangemeld in de geselecteerde periode, kan eenmalig de subsidie aanvragen. Er wordt geen subsidie versterkt indien mensen eerder een subsidie hebben ontvangen in het kader van SectorplanPlus. Bovendien ontvangen mensen geen subsidie indien zij gebruik hebben gemaakt van de tegemoetkomingsregeling EVC-jeugd- en gezinsprofessional 2018.

Aanvraagcriteria

  • De deelnemende professional moet zich tussen 1 en 31 maart 2018 hebben aangemeld voor de kamer jeugd- en gezinsprofessional van het kwaliteitsregister jeugd.
  • De jeugdprofessional moet uiterlijk 1 maart 2023 gestart zijn met de EVC- procedure.
  • De deelnemende professional moet de EVC-procedure volgen/gevolgd hebben bij een erkende EVC-aanbieder
  • Deze regeling is tevens belangrijk voor professionals die zich via de overgangsregeling (van 1 januari tot 1 april 2018) van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) hebben geregistreerd én zich voor 1 april 2023 moeten herregistreren.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling leest u hier.