Terug naar huis

Kinderen en jongeren die uit huis geplaatst zijn, willen het liefst terug naar huis. Ook hun ouders willen dat het allerliefst. En, ook de professionals willen het liefst dat kinderen thuis bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Toch was er ook aanleiding waarom eerder besloten is voor een uithuisplaatsing. Er is een concreet plan nodig waarmee ouders, het netwerk en professionals samenwerken aan het verbeteren van de thuissituatie zodat de kans op terugplaatsing vergroot wordt. Wat kun jij als professional doen om een succesvolle terugkeer van het kind in de thuissituatie mogelijk te maken?

In januari 2023 is er een nieuwe richtlijn gepubliceerd, namelijk de richtlijn “uithuisplaatsing & terugplaatsing” waarbij extra (nadrukkelijk) aandacht wordt gegeven aan de terugplaatsing en het belang om kinderen in een gezinssituatie, liefst thuis, te laten opgroeien. Deze training geeft je een duidelijk afwegingskader voor het terugplaatsen waarin de professional in gezamenlijkheid met anderen goed een aantal factoren in kaart moet brengen. Als jeugd- en gezinsprofessional kun jij ook in dit ‘daarna’ traject een belangrijke rol spelen voor het kind, de ouders en voor andere betrokkenen bij het (gezin) systeem om vanuit de pijn van de uithuisplaatsing weer te werken naar perspectief voor de toekomst.

Leerdoelen:

Na het volgen van deze training:

 • Weet je wanneer een uithuisplaatsing in beeld komt.
 • Ken je de afwegingen en criteria die daarbij worden gemaakt
 • Weet je welke interventies effectief zijn in de hulp en begeleiding (ter voorkoming van een uithuisplaatsing of na een uithuisplaatsing)
 • Weet je hoe ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ wordt gerealiseerd en wat daarin belangrijk is.
 • Ken je het afwegingskader voor terugplaatsing en de 10 factoren die hierbij kunnen helpen.
 • Ben je op de hoogte van de aanvaardbare termijn voor terugplaatsing

Trainer: Bianca Jansen

Bianca Jansen is trainer en coach met een passie voor de jeugdzorg. Ze heeft jarenlange ervaring binnen het gedwongen- en vrijwillig kader van de jeugdhulpverlening en zij heeft gewerkt als jeugdbeschermer, onderzoeker bij het AMK (Veilig Thuis) en jeugdconsulent.

Haar trainingen zijn niet alleen gericht op theorie en kennisoverdracht, maar ze wil vooral de koppeling maken met de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Bianca is enthousiast, betrokken en wil je uitdagen het beste uit jezelf te halen als het gaat om groei en ontwikkeling in je werk.

Programma

In deze training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Welke afwegingen en criteria worden gemaakt?
 • Welke interventies zijn effectief in de hulp en begeleiding? (ter voorkoming van een uithuisplaatsing of na een uithuisplaatsing)
 • Hoe wordt ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ gerealiseerd en wat is daarin belangrijk?
 • Afwegingskader voor terugplaatsing en 10 factoren die kunnen helpen hierbij.
 • Aanvaardbare termijn voor terugplaatsing
 • Houding en rol van de jeugd- en gezinsprofessional: regie voeren, positioneren, empathische houding
 • Wat vraagt bovenstaande van de jeugdprofessional?

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.