Met het oog op de

Toekomst

Trauma bij kinderen; werken met de Window of Tolerance (hele dag)

Let op! Deze workshop duurt de hele dag.

Door: Jody van Tol (Jody Schoolpsychologie)

Er zijn zoveel gedragsmatige uitingen die overlappen met trauma en lijken op andere diagnoses. Kinderen met trauma kunnen ook druk en dwars gedrag laten zien, of juist in hun eigen wereld trekken. Of een ontwikkelingsachterstand laten zien. Soms zelfs op meerdere domeinen. Het juist in kaart brengen van de oorzaken achter deze gedragingen is nodig om een succesvolle begeleiding of behandeling neer te zetten. Als er namelijk sprake is van trauma, vergt dat soms andere vaardigheden en kwaliteiten van jou als professional in de benadering van het kind en diens hulpvraag.

Niveau:

Verdiepend

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Interessante theorie over trauma en PTSS.
  • De werking van het brein bij trauma.
  • De theorie over de Window of Tolerance.
  • Diagnostisch materiaal op gebied van trauma.
  • Interventies en behandelmethoden op gebied van trauma.
  • Toepassen van de Window of Tolerance op eigen casuïstiek.

Na deze workshop:

  • Ben je in staat om traumagerelateerd gedrag te plaatsen
  • Heb je inzicht verworven over afstemmen op de cliënt met trauma
  • Heb je kennis opgedaan over diverse traumabehandelmethoden