Gedragswetenschapper Wijkteams

Zuid-Holland | Jeugd | 32/36

Als gedragswetenschapper binnen een wijkteam, ondersteun je kinderen en hun ouders met hun hulpvraag. Daarbij is de insteek: wat gaat wel goed, wat is er wel mogelijk? Elk wijkteam is anders. In een wijkteam zitten verschillende professionals, zoals een maatschappelijk werker en een orthopedagoog. In het team overleggen ze met elkaar.

De opdracht

Je werk richt zich op de inhoudelijke ondersteuning van medewerkers in de 6 Wijk Ondersteuning Teams (WOT) in Schiedam. Je levert een structurele inhoudelijke bijdrage aan het ondersteuningsproces van start tot het afronden van de hulp. Daarnaast vind je het ook een uitdaging om desgevraagd met de professionals mee te gaan en in gesprek te zijn met de hulpvrager, zodat je jouw observaties kan bespreken en delen en kan komen tot een goed advies in het belang van de hulpvraag van de bewoner. Je bent in staat opbouwend kritisch te zijn en kan je collega’s op een prettige manier voorzien van feedback. Je maakt je nieuwe werkprocessen snel eigen. De inhoudelijke ondersteuning van medewerkers van de wijkondersteuningsteams vindt o.a. plaats in casuïstiek overleggen, individuele consultaties en door middel van werkbegeleiding. Daarnaast biedt je waar nodig en gevraagd deskundigheidsbevordering op diverse thema’s.

De organisatie

De organisatie waar je aan de slag zult gaan is een gemeentelijke organisatie in de provincie Zuid-Holland. De Wijk Ondersteuning Teams (WOT) willen integrale, laagdrempelige en kwalitatief goede zorg en ondersteuning bieden aan de inwoners van deze gemeente. Het WOT kan ondersteunen bij vragen over geldzaken, opvoeden & opgroeien, (weer) meedoen, huiselijk geweld, onderwijs en wonen. De professional van het WOT zoekt samen met de zorgvrager naar een oplossing, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken wat hij of zij zelf kan en wie in de directe omgeving een bijdrage kan leveren. Het WOT telt zes locaties in de verschillende wijken. Ook is er een stedelijk werkend team voor ondersteuning van de medewerkers die in de wijken werken. Vanuit dit stedelijke team bieden vier gedragswetenschappers inhoudelijk ondersteuning aan de medewerkers in de teams. In totaal werken circa 110 professionals in de organisatie.
Vier gebiedsmanagers zijn samen verantwoordelijk voor de aansturing van de professionals die werkzaam zijn in de organisatie. Daarnaast heeft elk team een medewerker met seniortaken die een aantal operationele zaken oppakt.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een Gedragswetenschapper Wijkteam met een afgeronde WO opleiding in de richting van psychologie of pedagogische wetenschappen. Daarnaast heb je een NVO of NIP registratie en heb je werkervaring in een vergelijkbare functie binnen een wijkteam of een team met ambulant hulpverleners.

Jij bent iemand die:

 • Uitstekende sociale vaardigheden heeft, helder schriftelijk uitdrukkingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden;
 • Kennis heeft van en ervaring heeft met LVB en/of psychiatrische problematiek en/of ouderenzorg;
 • Flexibel is, stressbestendig en een groot relativeringsvermogen heeft;
 • Een open en onderzoekende houding heeft en je bent niet bang om vragen te stellen en antwoorden te zoeken;
 • Kennis heeft van systeemgericht werken, traumagericht werken en oplossingsgericht werken;
 • Creatief is in het zoeken naar oplossingen, waarbij je ook ruimte en autonomie voor medewerkers laat. Jouw coaching vaardigheden halen het beste in mensen naar boven;
 • Het leuk vind om ontwikkelingen in jouw vakgebied bij te houden;
 • In staat is de rust te bewaren en je te richten op de kwaliteit van de ondersteuning aan en door de medewerkers, ook in een sterk veranderende werkomgeving;
 • In de basis een positief gestemd persoon is, die met een gezonde dosis humor een bijdrage kan leveren aan het werkplezier en de teamspirit binnen de team waar je mee werkt.

Over Jeugdprofessionals Nederland

Jeugdprofessionals Nederland is kennispartner, opleider, bemiddelaar en EVC-specialist voor het sociaal domein Jeugd. Wij dragen op een innovatieve wijze bij aan de ontwikkeling van professionals, waarbij de kwaliteit van zorg die zij bieden centraal staat.

Onze organisatie kenmerkt zich door korte lijnen, creativiteit, betrouwbaarheid en betrokkenheid.  Betrokken bij jou als persoon én bij jouw professionele ontwikkeling. Een organisatie die ruime ontwikkelingsmogelijkheden biedt en waar jij de regie voert over je eigen loopbaan.Wij van Jeugdprofessionals Nederland zetten ons gezamenlijk in om de doelen die we voor ogen hebben te behalen. Aangezien we een ambitieuze organisatie zijn, betekent dit hard werken, maar ook is er zeker ruimte voor gezelligheid in de vorm van personeelsborrels en -activiteiten!

Wil jij onderdeel uitmaken van Jeugdprofessionals Nederland? Solliciteer dan direct! Heb je toch nog vragen? Voor meer informatie over deze functie of onze organisatie bel je met Gajane Nadrjan, via het telefoonnummer 06-83619603. Meer weten over onze visie en werkwijze? Kijk op https://www.jeugdprofessionalsnederland.nl/over-ons/.

Hidden
Geboortedatum*
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 32 MB.

  Is deze vacature voor jou?

  Solliciteer nu!

  Heb je toch nog vragen?

  Voor meer informatie over deze functie of onze organisatie bel je met:

  Liset Wijngaards
  06 – 19 57 79 33

  Gajane Nadrjan 

  06- 83619603