Jeugdconsulent en Ketenregisseur

Gelderland | Jeugd | 28

Ligt jouw passie bij het werken met kinderen en gezinnen die zorg nodig hebben? Ben je analytisch sterk en in staat om situaties vanuit meerdere invalshoeken te beoordelen en goed samen te werken met andere disciplines? Heb je een klantgerichte houding met de eigen kracht van de cliënt als centraal uitgangspunt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De opdracht

In deze opdracht worden de taken van Jeugdconsulent en Ketenregisseur gecombineerd. Een deel van de werkzaamheden kenmerkt zich door het voeren van coördinatie en regie over complexe problematiek in de jeugdzorg en als Ketenregisseur vervul je een centrale rol in de lokale zorgstructuur waarin de breder opereert en schakelt tussen beleid en praktijk. Hierbij wordt verwacht dat je inzicht hebt in het verloop van hulpverleningsprocessen. Je werkt in het team 0-100 en het Centrum voor Jeugd en Gezin van deze gemeente. Het loket 0-100 is de toegang tot zorg en ondersteuning in deze gemeente. Binnen het loket 0-100 wordt integraal gewerkt vanuit het principe 1Gezin 1Plan 1Regisseur. Dit loket is nog volop in ontwikkeling.

Taken Jeugdconsulent

Een van de uitdagingen als Jeugdconsulent is dat je optimaal aansluiting zoekt bij de hulpvraag of hulpbehoefte van het cliëntsysteem met inachtneming van de eigen kracht van de ouders en de jeugdigen. Als jeugdconsulent houdt je je bezig met de volgende werkzaamheden:

Aanvraagbegeleiding individuele voorziening jeugdhulp:

 • Aanvraagbegeleiding van ouders en kinderen met een hulpvraag
 • Keukentafelgesprekken waar hulpvraag en inzet (eigen) mogelijkheden besproken worden
 • Uitwerken van gezinsplannen
 • Bespreken van plannen in het toegangsteam jeugd en afwegen van passende jeugdhulp

Procesregie:

 • Evaluatie en herbeoordeling van beschikkingen
 • Organiseren/bijwonen multidisciplinaire overleggen (MDO’s) aangaande complexe hulpvragen
 • Contact met behandelaars, hulpverleners en overige betrokkenen waarbij op inhoud afgestemd wordt
 • Procesregie bij crisis en veiligheid

Bijwonen en participeren in diverse netwerkoverleggen zoals:

 • Kernteam Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • Toegangsteam jeugd CJG
 • Toegangsbijeenkomst regio
 • Regiobijeenkomsten SVB
Taken Ketenregisseur

Als Ketenregisseur kom je in beeld bij casuïstiek op het terrein van zorg, veiligheid en woonoverlast. Ketenregie is een regierol die wordt toegepast in de meer complex / meervoudige casussen. Jij organiseert voor deze gemeente de hele keten (loket 0 tot 100) inclusief de veiligheidsketen. Als netwerker eerste klas ben jij de verbindende factor tussen de gemeente, het lokale veld en o.a. regionaal werkende instellingen die zich bezig houden met veiligheid en huiselijk geweld zoals Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen. Ketenregie heeft als doel om een adequaat eenduidig hulpaanbod te geven maar ook om preventief te werken door vroegtijdige risico’s te voorkomen.

Als ketenregisseur vervul je een centrale rol in de lokale zorgstructuur waarbij je verbindend en onafhankelijk te werk gaat. Je organiseert en zit het overlastnetwerk en het lokale zorgoverleg voor. Daarnaast organiseer je multidisciplinaire overleggen in casussen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Je behandelt de meldingen m.b.t. nazorg ex-gedetineerden / BIJ en WVGGZ. Intern ben je de schakel tussen de jeugdpreventie, jeugdzorg, veiligheid, WMO en beleid. Op basis van jouw visie stuur je op de samenwerking in de keten en adviseer je en zorg je waar nodig voor verbeteringen.

De organisatie

De organisatie waar je aan de slag zult gaan is een gemeentelijke organisatie in de provincie Gelderland. Hier werken ongeveer 115 mensen in het stadhuis of in de buitendienst. Deze gemeente is trots op de medewerkers en het enthousiasme en betrokkenheid waarmee zij werken. De lijnen binnen de organisatie zijn kort, direct en informeel. Deze gemeente heeft de volgende kernwaarden: duidelijkheid, samenwerken, vertrouwen en verbeteren.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een Jeugdconsulent/Ketenregisseur met minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie en een afgeronde HBO opleiding in de richting van SPH, pedagogiek of orthopedagogiek. Daarnaast ben je in het bezit van een SKJ-registratie.

Jij bent iemand die:

 • Kennis heeft van relevante wet- en regelgeving op het gebied van Jeugdzorg;
 • Een goed inzicht heeft in het hulpaanbod en je kunt heldere plannen schrijven;
 • Flexibel en initiatiefrijk is, je bent inlevend en kunt goed luisteren, doorvragen en meedenken;
 • Gemakkelijk een netwerk kan opbouwen, goed kan samenwerken met collega’s en samenwerkingspartners waarbij je verbindend te werk gaat;
 • Duidelijk en doortastend is in de communicatie.

Over Jeugdprofessionals Nederland

Jeugdprofessionals Nederland is kennispartner, opleider, bemiddelaar en EVC-specialist voor het sociaal domein Jeugd. Wij dragen op een innovatieve wijze bij aan de ontwikkeling van professionals, waarbij de kwaliteit van zorg die zij bieden centraal staat.

Onze organisatie kenmerkt zich door korte lijnen, creativiteit, betrouwbaarheid en betrokkenheid.  Betrokken bij jou als persoon én bij jouw professionele ontwikkeling. Een organisatie die ruime ontwikkelingsmogelijkheden biedt en waar jij de regie voert over je eigen loopbaan.Wij van Jeugdprofessionals Nederland zetten ons gezamenlijk in om de doelen die we voor ogen hebben te behalen. Aangezien we een ambitieuze organisatie zijn, betekent dit hard werken, maar ook is er zeker ruimte voor gezelligheid in de vorm van personeelsborrels en -activiteiten!

Wil jij onderdeel uitmaken van Jeugdprofessionals Nederland? Solliciteer dan direct! Heb je toch nog vragen? Voor meer informatie over deze functie of onze organisatie bel je met Gajane Nadrjan, via het telefoonnummer 06-83619603. Meer weten over onze visie en werkwijze? Kijk op https://www.jeugdprofessionalsnederland.nl/over-ons/.

Hidden
Geboortedatum*
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 32 MB.

  Is deze vacature voor jou?

  Solliciteer nu!

  Heb je toch nog vragen?

  Voor meer informatie over deze functie of onze organisatie bel je met:

  Liset Wijngaards
  06 – 19 57 79 33

  Gajane Nadrjan 

  06- 83619603