Verdiepingstraining hoogbegaafdheid

In deze training leer jij verdiepende kennis over hoogbegaafdheid en hoe daar mee om te gaan in de jeugdzorg, met name als het gaat over dubbeldiagnoses. Verschillende vormen van leer- en ontwikkelproblematiek komen aan bod, zoals dyslexie, dyscalculie, autisme, adhd en selectief mutisme. Daarnaast is er aandacht voor het verschil in benadering van hoogbegaafde jeugdigen t.o.v. niet-hoogbegaafde jongeren met dezelfde problematiek. Aan de hand van concrete casuïstiek krijg jij helder welke factoren van belang zijn bij het bepalen van het hulpaanbod. Daarnaast geeft de training handvatten om met hoogbegaafde jongeren en hun ouders in gesprek te gaan en de jeugdigen in beweging te krijgen.

Leerdoelen:

 • Je hebt kennis van diverse vormen van problematiek die voorkomen bij hoogbegaafdheid.
 • Je hebt inzicht in de uitingsvormen van deze problematiek oiv hoogbegaafheid. 
 • Je hebt kennis van de invloed van hoogbegaafdheidskenmerken op het bepalen van het hulpaanbod. 
 • Je hebt inzicht in wanneer de inzet van een hoogbegaafdheidsexpert nodig is.
 • Je weet welke kind- en omgevingsfactoren een rol kunnen spelen bij problematiek m.b.t. hoogbegaafdheid. 
 • Je weet welke bronnen en materialen hij/zij kan raadplegen in het werken met hoogbegaafde kinderen.
 • Je bent in staat de juiste partijen samen te brengen en samenwerking te bevorderen t.b.v. de jeugdige.
 • Je hebt kennis van verschillende behandelvormen n.a.v. casuïstiek.
 • Je reflecteert op eigen kennis en handelen m.b.t. hoogbegaafdheid.

Leeruitkomsten

Na het volgen van deze training:

 • Ken je de verschillende soorten leer- en ontwikkelproblematiek die kunnen voorkomen bij begaafdheid;
 • Heb je meer inzicht in welke invloed hoogbegaafdheid heeft op verschillende vormen van problematiek;
 • Heb je meer inzicht in de ontwikkeltaken bij hoogbegaafdheid en hoe deze anders zijn dan bij andere jeugdigen;
 • Ken je werkzame elementen in de benadering van hoogbegaafde jeugdigen in de zorg;
 • Voel je je vaardiger in het inzetten van hulpaanbod voor hoogbegaafde jeugdigen;
 • Kun je praktische materialen in zetten in gesprekken en doelbepaling met ouder en kind;
 • Krijg je handvatten voor het bevorderen van samenwerking in de pedagogische driehoek ten behoeve van de jeugdige.

Trainer: Priscilla Keeman

Priscilla Keeman is arbeids- & organisatiepsycholoog en levenslooppsycholoog. Haar deskundigheid over hoogbegaafdheid heeft is zowel persoonlijk als professioneel. Priscilla verzorgt sinds 2014 trainingen en lezingen over hoogbegaafdheid en onderpresteren. Daarnaast verricht zij  intelligentie- en psychologisch onderzoek en begeleid zij ouders en jongeren.

Programma

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Introductie
 • Toelichting programma
 • Toelichting NCGN
 • Op welke stoel zit jij?
 • Theorie HB en leerproblematiek
 • Bespreken casuïstiek
 • Theorie HB en autisme
 • Casus bespreking
 • Theorie HB en ADHD
 • Casuïstiek

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.