Met het oog op de

Toekomst

Verlies en rouw bij kinderen en jongeren

Door: Brenda van Veldhuizen (Praktijk de Eik)

Deze workshop geeft u inzicht in verschillende verlieservaringen bij kinderen en welke rouwreacties er kunnen optreden bij kinderen. We gaan in op het verschil tussen normale rouw en stagnerende rouw. We lopen de verschillende ontwikkelfasen van kinderen en jongeren langs en kijken hoe rouw ingrijpt op de ontwikkeling. In het werken met verlies en rouw is het belangrijk te ontdekken wat uw eigen verhouding tot verlies is. We gaan hiermee écht aan de slag door middel van een interactieve oefening.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Ontwikkelfasen van kinderen en jongeren en hoe rouw daarop ingrijpt
  • Verschillende verlieservaringen
  • Theorie over verlies en rouw
  • Eigen verhouding tot verlies

Na deze workshop:

  • Kent u het verschil tussen een verlieservaring en verliestrauma;
  • Bent u op de hoogte van de nieuwste theorie ten aanzien van rouw;
  • Kunt u beter rouwreacties herkennen en signaleren;
  • Weet u wanneer het inzetten van hulp wenselijk is en wanneer nog niet;
  • Staat u stil bij uw eigen verhouding tot verlies wat u kunt inzetten in uw eigen begeleiding.

Niveau:

Basis