Met het oog op de

Toekomst

Vriendschapsrelaties bij kinderen en jeugdigen met ASS

Door: Hanneke Scheper (docent Jeugdprofessionals Nederland)

Kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis hebben net als hun leeftijdsgenoten behoefte aan vriendschappen. Maar zij missen vaak de kennis of de vaardigheden die vereist zijn voor het sluiten, onderhouden én behouden van vriendschapsrelaties. De vraag om hulp of begeleiding hierbij is dan ook een frequent voorkomende vraag.
In deze workshop ontvangt u theoretische informatie, maar gaan we vooral praktisch en interactief aan de slag met zelf ingebrachte casus(sen), zodat er uitwisseling plaatsvindt met andere professionals en u zelf ontdekt welke mogelijkheden er zijn om het ontwikkelen en het begrijpen van vriendschapsrelaties bij de jongere met ASS te stimuleren.

Niveau:

Verdiepende training

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Theoretische informatie over de moeilijkheden in het begrijpen en ontwikkelen van vriendschapsrelaties voor jongeren met ASS
  • Casuïstiek (u kunt dit vooraf inbrengen)
  • Oefeningen met werkblad(en)

Na deze workshop:

Heeft u inzicht in het concept vriendschapsrelaties én heeft u concrete handvatten waarmee u de jongeren met ASS kunt begeleiden.