Wat is een Jeugdzorgwerker?

Als Jeugdzorgwerker bied je hulp aan kinderen en jongeren tot en met 21 jaar en hun ouders. Vaak zijn dit gezinnen met problemen. Dit kan gaan om kinderen die veel spijbelen, ouders die niet goed weten hoe om te gaan met hun kind of om kinderen die contacten met anderen afsluiten. Dit soort problemen zijn enkele voorbeelden van problemen waar jij als jeugdzorgwerker ondersteuning bij biedt aan de jongeren, ouders of begeleiders.

Je ontwikkelen als Jeugdzorgwerker

Als Jeugdzorgwerker is het erg belangrijk om je te blijven ontwikkelen. In het werken met kinderen en jongeren draag jij een grote verantwoordelijkheid en doe je belangrijk werk. Als jij als Jeugdprofessional werkt op hbo-niveau en werkzaamheden uitvoert die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om een geregistreerde professional vragen dan is het verplicht om een SKJ-registratie (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) te hebben. Deze registratie is vijf jaar geldig, daarna moet je je herregistratie indienen. Om je herregistratie in te kunnen dienen moet je aantonen dat je je kennis en ervaring actief hebt onderhouden. Dit doe je door verschillende opleidingen of trainingen te volgen. Bij Jeugdprofessionals Nederland hebben wij een ruim aanbod aan diverse opleidingen en trainingen die jij kunt volgen om SKJ-punten te behalen. Bekijk hier welke trainingen je bij ons kunt volgen.

Wat doet een Jeugdzorgwerker?

Als Jeugdzorgwerker is jouw hoofdtaak het begeleiden van jongeren, ouders en/of begeleiders bij problemen die er binnen het gezinnen zijn. Deze begeleiding kan soms van korte duur zijn, maar vaak gaat het om langdurige hulp of bemiddeling in crisissituaties. Je hebt een coördinerende en organiserende rol. Dit houdt in dat je zowel psychiatrisch of psychologisch onderzoek laat uitvoeren als dit nodig is of andere hulpverlenende instanties inschakelt.

Hoe word je Jeugdzorgwerker?

Om te werken als Jeugdzorgwerker kun je verschillende opleidingen volgen. Zo heb je de mogelijkheid om op mbo-, hbo- en wo-niveau opgeleid te worden. De functie van jeugdzorgwerker is verdeeld in vier niveaus. Niveau A, B en C zijn op hbo-niveau en D op mbo-niveau. Opleidingen die je kunt volgen op hbo-niveau zijn onder andere Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, Orthopedagogiek of Social Work. Op mbo-niveau kun je de opleiding tot Pedagogisch medewerker volgen om in de Jeugdzorg te kunnen gaan werken.

Welke beroepen vallen nog meer onder Jeugdzorg?

Jeugdzorg is een breed begrip. De term Jeugdzorgwerker wordt dan ook gebruikt als een soort verzamelnaam voor verschillende functies binnen de Jeugdzorg. Naast dat je in vacatures de term Jeugdzorgwerker tegen kan komen, kan het ook zijn dat je functienamen zoals ambulant hulpverlener jeugdzorg, begeleider pleegzorg, gezinsvoogd/jeugdbeschermer of woonbegeleider jeugd.