Met het oog op de

Toekomst

Wij staan in het magazine Wmo Doen!

Jeugdprofessionals Nederland staat in het nieuwe magazine Wmo Doen! Dit is het nieuwe en inspirerende magazine voor wmo consulenten. Lees het complete artikel hier!

Joyce Bouwknegt is adviseur bij Jeugdprofessionals Nederland. Jeugdprofessionals Nederland is een innovatieve kennispartner en opleider voor alle jeugd- en gezinsprofessionals binnen het Sociaal Domein. Als organisatie houden zij zich bezig met de ontwikkeling van individuele professionals én volledige teams in de jeugdhulp. Vanuit het hoofdkantoor in Meppel, bedienen zij heel Nederland.

Jeugdprofessionals Nederland is in de zomer van 2018 opgericht vanuit de moederorganisatie Kenniscentrum WMO. “Als opleider binnen het brede sociaal domein merkten wij dat wij onvoldoende konden aansluiten bij de behoefte van álle jeugd- en gezinsprofessionals. Vanuit Kenniscentrum bestond al een jarenlange relatie met diverse gemeentelijke relaties, maar vanuit ambitie én de vraag vanuit zorgaanbieders wilden wij de jeugd- en gezinsprofessionals ook kunnen bedienen. Dit was voor ons dé reden om onze activiteiten gericht op deze doelgroep verder te ontwikkelen en uit te breiden onder de vlag van Jeugdprofessionals Nederland.” Als organisatie richten zij zich dan ook op álle professionals die zich bezig houden met de jeugdhulp. “Het maakt niet uit je nu bij een gemeente, CJG, uitvoeringsorganisatie of jeugdaanbieder werkt, zij kunnen allemaal bij ons terecht! Met onze naam – Jeugdprofessionals Nederland – willen wij waardering uitspreken voor de mensen die dagelijks bezig zijn met onze jeugd, dit zijn gewoon professionals! Maar ook willen wij uitdragen dat wij dé partner zijn voor álle professionals die zich bezig houden met de zorg voor onze jeugd.”

De belangrijkste activiteiten van Jeugdprofessionals Nederland zijn het opleiden en ontwikkelen van professionals. “Je ziet dat problematiek verandert en met name steeds complexer wordt. Dit vraagt andere kennis en kunde van de professionals. Hierin faciliteren wij door het uitgeven van boeken en het bieden van Nationale Bijscholingdagen, opleidingen en trainingen. Voordeel hierbij is dat deze laatste allemaal zijn geaccrediteerd bij het SKJ zodat professionals door het volgen van onze scholing ook hun verplichte punten kunnen behalen.” Ook bieden zij EVC trajecten aan voor professionals die nog niet in aanmerking kunnen komen voor een registratie bij het SKJ. “Dit doen wij voor individuele professionals, maar wij richten dit ook in voor organisaties.” Daarnaast houden zij zich actief bezig met een duurzame instroom van nieuwe professionals tot het werkveld. “Dit zijn mbo, hbo en wo geschoolde kandidaten die aanvullend worden geschoold, begeleid worden op de werkvloer en na een periode uitstromen in een organisatie.”

Met Jeugdprofessionals Nederland wil Joyce bekend staan als dé innovatieve kennispartner voor het brede domein van de jeugdhulp. “Wij willen een organisatie zijn die er toe doet, die daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van de professionals en zorgt dat zij staande blijven zodat ze de beste zorg kunnen bieden aan onze jeugd.” Ook willen zij verbinding maken tussen de professionals, die toegang tot de Jeugdhulp bieden én de professionals die de zorg bieden. “Door onze intensieve samenwerking met Kenniscentrum WMO, waar veel kennis en kunde is op het gebied van de Wmo en Participatiewet zijn wij in staat organisaties te ondersteunen en te adviseren over een integrale aanpak. Ook andere ontwikkelingen die gaande zijn binnen deze domeinen nemen wij mee in alles wat we doen.” Ondanks dat Jeugdprofessionals Nederland een kleine organisatie is, zijn zij zeer innovatief. “Onze deskundigheid op inhoud en onze pragmatische aanpak en slagkracht, resulteert in onze innovatieve dienstverlening die organisaties daadwerkelijk verder helpt.” Daarbij gaan zij het gesprek aan met leidinggevenden en professionals in het werkveld. “Hierdoor hebben wij goed zicht op de knelpunten in de dagelijkse praktijk. In zo’n geval gaan wij met elkaar in gesprek en vaak leidt dit tot nieuwe dienstverlening.’”

Een mooi voorbeeld van zo’n nieuwe dienstverlening is ‘New Professionals’. “Wat je ziet gebeuren in het domein van de jeugdhulp is dat er grote tekorten zijn. Niet alleen als het gaat om budgetten, maar ook in personeel. Uit recent onderzoek blijkt dat het verloop en het ziekteverzuim binnen organisaties hoger is dan ooit! Organisaties hebben moeite met het invullen van vacatures en worden gedwongen om gebruik te maken van detacheringsbureaus. Bij piekwerkzaamheden en bij ziekte is dat een passende oplossing, maar een structurele oplossing is het niet. Onze New Professionals bieden een duurzame oplossing, voor zowel de organisatie als voor de professionals zelf.” Joyce vertelt dat deze ‘New Professionals’ specifiek voor een organisatie worden geworven. “Zij krijgen een tijdelijk dienstverband bij Jeugdprofessionals Nederland. Vanuit dit dienstverband gaan ze op detacheringsbasis voor 3-4 dagen per week aan het werk bij de organisatie. Het tarief wat hiervoor in rekening wordt gebracht is allesbehalve marktconform te noemen. In positieve zin dus! Wij vinden het als organisatie belangrijk dat de budgetten zoveel mogelijk besteed worden aan de beste hulp voor de jeugd en niet besteed kan en mag worden aan te dure detacheringskrachten.”

Naast een dienstverband, staat bij het “New Professionals” traject ook scholing op het programma. “De New Professionals worden tijdens het dienstverband bij Jeugdprofessionals Nederland gedurende 1 dag in de week geschoold en worden begeleid en gecoacht op de werkvloer. Na het dienstverband staat het de organisatie vrij de New Professional een dienstverband aan te bieden. Zonder dat dit in de weg wordt gestaan door een overname fee of andere beperkingen vanuit Jeugdprofessionals Nederland. Dit is waar Jeugdprofessionals Nederland voor staat; de beste zorg voor onze jeugd. Alles met het oog op hun toekomst!”