Met het oog op de

Toekomst

Workshop Driehoekskunde: hoe blijf je als hulpverlener in je hoek?

Door: Nicole Evers

Wanneer je met jeugdigen en ouders te maken hebt, is het gemakkelijk om een oordeel te vormen over de situatie. Zeg nou zelf, een moeder die haar kind slecht verzorgt, welk recht van spreken heeft zij nou? Alle recht! Zij is en blijft de moeder en daarmee heeft zij een enorme rol in het leven van haar kind. Wanneer je deze unieke dynamiek niet erkent, buiten spel zet of de rol van de ouder op je neemt, zet je jezelf als hulpverlener op achterstand. Een kind is loyaal naar zijn ouders. Soms hebben ouders hulp nodig, al dan niet gedwongen. Om een kind de beste ondersteuning te geven, is een optimale samenwerking of erkenning van ouders absoluut noodzakelijk.

Voor deze verdiepende training is inbreng van casuïstiek gewenst.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat houdt de driehoek kind-ouders-hulpverlener in?
  • Hoe erken je dat ouders hun kind het beste kennen en kun je toch je rol als hulpverlener innemen?
  • Wat vraagt het van je om samen te werken met ouders, ook als zij niet goed voor hun kind zorgen?
  • En hoe vorm je met hen de samenwerking waarmee het kind het beste wordt ondersteund?

Na deze workshop:

  • Bent u in staat de posities van betrokkenen te (h)erkennen;
  • Weet u vanuit welke principes u moet handelen;
  • Kunt u reflecteren op uw eigen rol.

Door het bespreken en uitwerken van ingebrachte casuïstiek, kunt u met hernieuwde kennis uw casus opnieuw benaderen waardoor hulpverlening aan het kind beter tot zijn recht komt. Ook zullen alle betrokkenen erkend worden in hun rol en kut u uw rol en positie innemen.

Niveau:

Verdiepend