Met het oog op de

Toekomst

Workshop “Driehoekskunde. Hulpverlener, blijf in je hoek!” 

Door: Nicole Evers (Hillebrandt coaching)

Driehoekskunde gaat uit van de samenwerking tussen client (kind), ouders en hulpverleners. Samen vormen zij een driehoek. Voor een goede ondersteuning van het kind, zullen ouders en hulpverleners een stevige basis moeten leggen. Daarvoor moeten zij zich bewust zijn van de ‘hoek’ waar zij in horen.

Vaak gaat het mis in deze driehoek. Voor u het weet schuift u als hulpverlener in het ‘kamp’ van de ouders of in die van het kind. Dit komt de verhoudingen niet ten goede en zeker niet de ondersteuning die een kind zo nodig heeft. Daarom; Hulpverlener, blijf in je hoek!

In deze workshop wordt er ingezoomd op uw rol als hulpverlener. Welke rol behoort u in te nemen, wanneer stapt u in en uit de driehoek? Hoe kunt u ouders en kinderen helpen om in hun hoek te blijven?

Doelgroep:

Zowel Jeugdconsulenten als Jeugdhulp professionals.

Niveau training:

Verdiepend

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Korte toelichting Driehoekskunde
  • Kennismaken met de Driehoek dmv interactieve inbreng deelnemers
  • In kaart brengen van de Driehoek
  • Trialoog, hoe dan?

Na deze workshop:

Bent u zich bewust van de Driehoek en welke rol u hierin vervult. Daarnaast herkent u de valkuilen én herstelmogelijkheden om kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. U maakt kennis met de trialoog die u in staat stelt in gesprek te gaan vanuit uw rol en anderen aan te spreken op hun rol.