Met het oog op de

Toekomst

Workshop “De rol van de professional in de echtscheidingscasuïstiek ” 

Door: Anja Dijkhuis

Hoe ga je als professional om met vechtende ouders? Deze vraag houdt veel Jeugdprofessionals bezig. Inzicht en bewustwording van de rol als professional in de systemische dynamiek van een complexe scheiding helpt u om onpartijdig te blijven handelen. In de verdiepende workshop Complexe Scheiding voor professionals leert u meer over de psychologie van de scheidende ouder. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de psychologie van de scheidende ouder, geven van psycho-educatie, positioneren, engageren en meervoudige partijdigheid en motiverende gespreksvoering vanuit een oplossingsgerichte basishouding.

Doelgroep:

Zowel Jeugdconsulenten als Jeugdprofessionals.

Niveau training:

Verdiepend

Na deze workshop

  • Heeft u meer inzicht in de dynamiek van een complexe scheiding
  • Bent u beter in staat om als professional uit de strijd tussen ouders te blijven
  • Heeft u meer handelingsmogelijkheden om ouders te begeleiden door psycho-educatie