Met het oog op de

Toekomst

Workshop “Hoogbegaafdheid en onderpresteren” 

Door: Priscilla Keeman

Steeds vaker komen jeugdprofessionals in aanraking met (hoog)begaafde kinderen en jongeren. Door mogelijke problematiek is de begaafdheid niet altijd zonder meer te herkennen. Het belang is evenwel evident: een (h)erkend (hoog)begaafdheid kind is een gelukkig (hoog)begaafd kind.  Tijdens deze workshop worden theorieën besproken op een praktijkgerichte manier, wordt er gebruik gemaakt van materialen die speciaal zijn ontworpen om begaafde kinderen te motiveren tot gedragsverandering en is er gelegenheid tot het inbrengen van casuïstiek.

Na deze workshop:

  • Bent u zich bewust van het belang van het herkennen van ontwikkelingsvoorsprong en/of (hoog)begaafdheid
  • (Her)kent u verschillende (zijns)kenmerken van (hoog)begaafde kinderen en jongeren
  • (Her)kent u verschillende valkuilen in het signaleren van (hoog)begaafde kinderen en jongeren in combinatie met andere problematiek
  • Kent u het belang van de 3 psychologische basisbehoeften in dit kader
  • Heeft u geoefend met manieren om contact te maken
  • Heeft u geoefend met verdiepende en motiverende gespreks- en luistervaardigheden
  • Heeft u handvatten ontvangen voor de dagelijkse praktijk van het werken met (hoog)begaafde kinderen en jongeren en hun ouders