Met het oog op de

Toekomst

Workshop Integriteitenspel – Hoe integer ben je in je werk?

In de workshop leer je wat integriteit voor jou betekent. Door het spelen van het integriteitsspel wordt duidelijk wat de relatie is tussen je opvattingen en je eigen normen en waarden. Wat het effect hiervan is op je gedrag en hoe dit kan botsen met dat van de ander.

Aan de hand van een door jou zelf ervaren dilemma onderzoek je vanuit verschillende perspectieven welke gedragsalternatieven er zijn. De beroepscode van het Sociaal werk biedt je hierbij een kader.

Door elkaar actief te bevragen, wordt helder van waaruit je opvattingen zich aandienen en of dat anders wordt als je dit vanuit een ander perspectief bekijkt.

Na deze workshop:

  • Weet je hoe integer je bent;
  • Hoe dit verweven is met je eigen normen en waarden;
  • Wat het effect hiervan is op ervaren dilemma’s op het werk;
  • Hoe de beroepscode kan helpen ruimte te maken voor meerdere handelingsperspectieven.