Met het oog op de

Toekomst

Workshop “Juridische aspecten in de jeugdhulp” 

Door: Marike Lenglet (Van Montfoort)

In de workshop ‘juridische aspecten in de jeugdhulp‘ komen de belangrijkste juridische aspecten waar jeugdprofessionals mee te maken krijgen in het dagelijks werk aan bod. Welke rechten heeft een ouder met gezag en welke rechten heeft een ouder zonder gezag? Wie heeft er recht op informatie uit het dossier en wanneer mag ik dit weigeren? Hoe ga ik om met de privacy van alle betrokkenen? Wat betekent de AVG voor mijn werk als jeugdprofessional? Wanneer moet ik wel of geen toestemming vragen om informatie te delen, en met wie mag ik eigenlijk informatie delen?

Het maakt niet uit of je in een wijkteam, als sociaal werker of als jeugdbeschermer werkt, het is onvermijdelijk dat je te maken krijgt met juridische vragen over je eigen positie of die van je cliënten.

Doelgroep:

Zowel Jeugdconsulenten als Jeugdhulp professionals.

Niveau training:

Basis

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Ouderschap en gezag
  • Privacy
  • Dossiervorming
  • Actualiteiten

Na deze workshop:

  • Bent u zich bewust van de verschillen in positie tussen een gezagsouder en een juridisch ouder.
  • Heeft u uw kennis van de AVG aangescherpt.
  • Bent u zich bewust van de verhouding tussen het recht op privacy en het belang van informatie uitwisseling tussen professionals.
  • Bent u op de hoogte van de verschillen in bevoegdheden tussen het vrijwillig en het gedwongen kader.