Met het oog op de

Toekomst

Workshop: Kennis waarborgen en ontwikkelen wijkteams

Vragen over uiteenlopende onderwerpen van diverse doelgroepen. Dat is waar wijkteams dagelijks mee te maken hebben. Welke kennis heb je nodig om deze vragen te kunnen beantwoorden? Is alle kennis in huis? Waar vind je deze kennis? Tijdens deze workshop maken we gebruik van de door het programma Integraal Werken in de Wijk ontwikkelde kennisbouwstenen om dit in kaart te brengen. Zo zorg je dat inwoners zich écht begrepen en geholpen voelen en heb je alle ingrediënten voor het maken van een scholingsplan.

 De kennisbouwstenen bieden op meerdere manieren ondersteuning:

  • Overzicht van de algemene en specifieke kennis waarover wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Kennis die wordt gemist kan zo worden opgespoord.
  • Afbakening van de vragen die het wijkteam en -netwerk kan beantwoorden. Dit helpt bij het bepalen wanneer een specialist moet worden ingezet.
  • Kennisontwikkeling en de borging daarvan. De bouwstenen zijn behulpzaam wanneer wijkteams en -netwerken plannen maken voor scholing of deskundigheidsbevordering.
  • Relevante kennisbronnen. De bouwstenen bevatten actuele informatie en verwijzingen naar aanvullende bronnen en hulpmiddelen.

Naast dat we aan de slag gaan met de kennisbouwstenen, zoomen we kort in op de handreiking ‘Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams’. Een handreiking waarmee je ook na de bijscholingsdag met jouw team aan de slag kunt gaan om te komen tot elementen voor een scholings- en/of ontwikkelplan. De handreiking beschrijft hoe je in twee bijeenkomsten elementen verzamelt voor dit plan, wat je daarvoor nodig hebt en wat jouw rol daarbij als coördinator is.

Na de workshop:

  • Heb je de kennisbouwstenen en handleiding leren kennen
  • Weet je hoe je op interactieve wijze ontwikkelpunten voor jouw team kunt inventariseren