Met het oog op de

Toekomst

Workshop Mijn drie huizen

Door: Petra Rozeboom

Als Jeugdprofessionals is het belangrijk om te horen wat kinderen denken en zeggen, wanneer u zich zorgen maakt over wat er in het leven van een kind gebeurt.

Mijn drie huizen is een tool waarmee u kinderen de mogelijkheid geeft om zich uit te drukken. Hun stem wordt gehoord en het stelt u in staat om de informatie terug te brengen naar belangrijke volwassenen in hun leven. Terwijl u met kinderen praat en hierbij Mijn drie huizen gebruikt, kunt u tegelijkertijd de risico’s beoordelen en aan veiligheid bouwen.

Andrew Turnell de grondlegger van Signs of Safety® was betrokken bij de eerste creatie van de methode in Nieuw-Zeeland in de begin jaren 2000. Ook was hij betrokken bij het verfijnen en documenteren van het gebruik ervan over de hele wereld sinds die tijd.

Mijn Drie Huizen is een tool om vanuit dezelfde context met kinderen in gesprek te zijn als met de volwassenen.

Onderwerpen die tijdens de workshop aan bod komen zijn:

  • Proces van Mijn Drie Huizen
  • Voorbereidend gesprek met ouders
  • Voorbereiding op het gesprek met het kind
  • Het ontwikkelen van vragen voor de zeven analyse categorieën
  • Voorbeeld casuïstiek en aan de slag met eigen casuïstiek

Na het volgen van de workshop:

Bent u als professional in staat om met behulp van de tool Mijn drie huizen met kinderen te praten over zorgen die ze hebben, alle goede dingen in hun leven en hun hoop en dromen. Ook bent u bekend met de verschillende vragen die aan kinderen worden gesteld vanuit de zeven analyse categorieën.

 

Niveau: Basis