Met het oog op de

Toekomst

Workshop  “Multiprobleemgezinnen – wat werkt wel?”

Door: Floorke Jutstra

Het begrip ‘multiprobleemgezinnen’ lijkt in de praktijk een containerbegrip te zijn geworden voor alle gezinnen die meerdere problemen hebben. Tijdens deze workshop gaan we in op de definitie en kenmerken van multiprobleemgezinnen. Daarnaast in deze workshop vooral aandacht voor de houding van de professional. Want wat werkt nou eigenlijk wel?

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Definitie en kenmerken van multiprobleemgezinnen
  • Alliantie
  • Houding

Niveau:

Basistraining

Na deze workshop:

    • kent u de definitie en kenmerken van multiprobleemgezinnen
    • weet u wat belangrijk is in de houding van professionals die werken met multiprobleemgezinnen
    • heeft u vanuit een ander perspectief gekeken naar multiprobleemgezinnen