Met het oog op de

Toekomst

Workshop  “Werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen – wat werkt wel?”

Door: Floorke Jutstra

Onlangs is de richtlijn jeugdhulp aangepast naar gezinnen met meervoudige en complexe problemen. De richtlijn had voorheen de titel Multiprobleemgezinnen; een titel die negatieve associaties opriep. De nieuwe naam biedt een ander perspectief; de nadruk ligt niet op de ‘lastigheid’ van gezinnen maar op de weerbarstigheid die hulpverleners ervaren tijdens hun inzet, of bij het veranderen van de situatie. De richtlijn ondersteunt een positieve benadering en daagt hulpverleners uit om in deze complexe gezinssituaties van betekenis te zijn.

Tijdens de training staat de richtlijn centraal. De definitie en kenmerken van gezinnen met meervoudige en complexe problematiek worden behandeld. Daarnaast is er ruime aandacht voor de houding van de professional.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • De richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen;
  • Definitie en kenmerken van gezinnen met meervoudige en complexe problemen;
  • Reflecteren op eigen beroepshouding;
  • Bewustwording van het effect van handelen binnen een gezin met complexe problemen.

Niveau:

Basistraining

Na deze workshop:

    • Bent u gegroeid in uw beroepshouding
    • Weet u uw werkwijze aan te passen door bewustwording van het effect van uw handelen
    • Heeft een evaluatiemoment meer impact voor de professional