Met het oog op de

Toekomst

Workshop  “Maatwerk voor de klant binnen de kaders van de wet” (samen met Wmo consulenten)

Door: mr. drs. Bart-Jan Schokking en Tessa Jonker (BSc) 

Binnen het Sociaal Domein is men vaak zo intensief met het werk bezig, dat er weinig tijd overblijft om aandacht te besteden aan de vraag welk pad u wilt en kunt bewandelen om te komen tot een maatwerkoplossing. In deze workshop leert u het principe van scenario planning waarmee u kort inzichtelijk maakt wat het effect is van de keuze van de klant.

Hierna helpen de trainers u om de gemaakte keuze juridisch te toetsen binnen de wettelijke kaders. Daarbij gaan we uit van het te bereiken effect en de uitgangspunten van de wet. Zo kunt u het gewenste maatwerk van de klant ook juridisch verantwoorden. U krijgt praktische tools mee waarmee u uw professionele visie praktisch vorm kunt geven in het dagelijks handelen.