Met het oog op de

Toekomst

“Uithuisplaatsing… Of toch niet?” 

Door: Ageeth Vanderveen

Een uithuisplaatsing is vrijwel altijd een besluit dat voortkomt uit de keuze tussen twee kwaden en dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Een belangrijke doelstelling van de Jeugdwet (2015) betreft dan ook het terugdringen van uithuisplaatsingen van kinderen en jongeren. Wanneer het niet anders kan, moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van kleinschalige woonvormen of pleeggezinnen. Uit de evaluatie van de wet (2018) blijkt dat dit doel helaas niet is bereikt: nog teveel jongeren verblijven in instellingen, al dan niet vrijwillig.

Deze workshop richt zich op de vraag welke factoren een rol spelen bij de totstandkoming van het besluit tot een uithuisplaatsing en de invloed die de jeugdprofessional op deze factoren kan uitoefenen. De workshop biedt ruimte voor het inbrengen en onderzoeken van persoonlijke ervaringen en vragen op het gebied van uithuisplaatsing.

Na de workshop:

  • Bent u zich bewust van het belang van een systeemgerichte benadering
  • Heeft u vaardigheden ontwikkeld op het gebied van concrete communicatie die zorgt voor een optimale samenwerking met ouders, jongeren en betrokken instanties
  • Bent u zich bewust van de betekenis van ‘waarheidsvinding’ in rapportages
  • Heeft u kennis van (juridische) processen en de sociale kaart inzake uithuisplaatsingen

Bekijk hier de presentatie.