Met het oog op de

Toekomst

Workshop “Het gebruik van Signs of Safety binnen migrantengezinnen” 

Door: Monica Jorna

Het groter groeiende aantal migrantengezinnen maakt dat er een tekort ontstaat aan jeugdprofessionals met voldoende kennis over andere culturen. Want eerwraak, grootgezinnen, man-vrouw verhoudingen, wat weet u er nu eigenlijk van als jeugdprofessional? De Signs of Safety benadering zorgt ervoor dat u de veiligheid binnen migrantengezinnen kunt vergroten en het aantal uithuisplaatsingen verkleinen. Binnen de kaders van de Nederlandse wet en tóch out-of-the-box.

Keuzes die gemaakt worden, maken de situatie niet altijd gevaarlijker. Door meer te leren over normen en waarden van een migrantengezin kunt u deze veiligheidstaxatie beter maken.

Doelgroep:

Jeugdconsulenten en Jeugdhulp professionals

Niveau:

Verdiepend

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Eerwraak
  • Grootgezinnen
  • Wij-cultuur
  • Man-vrouw verhoudingen
  • Rollen die kinderen op jonge leeftijd vervullen

Na deze workshop:

  • Bent u zich bewust van de andere normen en waarden van een migrantengezin.
  • Heeft u beter leren kijken naar de rolverdelingen in een migrantengezin.
  • Heeft u uw onderscheidingvermogen gescherpt.
  • Weet u beter wat werkt en wat niet werkt.
  • Heeft u de juiste attitude bij de hulpvraag voor onveilige situaties van migrantengezinnen