Met het oog op de

Toekomst

Workshop “Zorg in relatie tot passend onderwijs” 

Door: Priscilla Keeman

De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot. Zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en passend onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? Hoe werkt u als jeugdprofessional op een goede manier samen met de school po/vo ten behoeve van de zorgleerling? Tijdens deze training leert u meer over de zin en onzin van de Wet Passend Onderwijs, communicatie en een geïntegreerde aanpak, en over thuiszitters en passend onderwijs.

Na deze workshop:

  • Bent u zich bewust van de mogelijkheden binnen de Wet Passend Onderwijs
  • Heeft u meer inzicht in welk maatwerk mogelijk is binnen het onderwijs
  • Heeft u geoefend in communicatie tussen verschillende disciplines
  • Voelt u zich bekwamer in gesprek met onderwijsprofessionals
  • Heeft u handvatten om tot een (meer) optimale integrale aanpak te komen
  • Heeft u geoefend in het vinden van een aanpak met het kind / de jongere centraal