Met het oog op de

Toekomst

Veiligheidsplannen

Door: Marieke Jongman

Let op! deze workshop duurt 2 rondes.

Herkent u dit? U heeft de basiskennis over het taxeren en het bespreken van (on)veiligheid in uw hoofd. U weet welke instrumenten u kunt gebruiken, welke methodes er zijn en het praten met ouders over veiligheid gaat u goed af. Toch is het toch soms lastig om een echt goed veiligheidsplan te maken.

Vlaggensysteem

Door: Floorke Jutstra

Let op! Deze workshop duurt de hele dag.

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Het vlaggensysteem is niet perse een methode voor seksuele voorlichting, maar geeft ruimte om als professioneel opvoeder in gesprek te gaan met kinderen wanneer er sprake is van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag.

Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Door: Marieke Jongman

Als SKJ geregistreerd professional, bent u volgens de beroepscode verplicht deze richtlijnen te gebruiken in uw werk. Tijdens deze interactieve workshop leert u wat de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn, hoe ze u steun en houvast kunnen geven in uw werk en hoe u ze praktisch in kunt zetten in uw werk.

Het vergroten van zelfinzicht bij schulden

Door: Joost Lutke

Als professional zult u in toenemende mate te maken krijgen met jongeren met een problematische financiële huishouding. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in de feiten en de cijfers rondom deze problematiek. Ook wordt de meerwaarde van positief coachen toegelicht, net als het Geldspel. Door het Geldspel te gebruiken kunt u het inzicht in de eigen patronen en financiële huishouding van uw cliënt vergroten. Dit is een belangrijke stap om tot gedragsverandering bij uw cliënt te komen, wat kan leiden tot het realiseren van een gezonde (re) financiële huishouding.

Hechtingsproblematiek in het echt!

Door: Nicole Evers

Deze workshop neemt u mee in het hechtingsproces van kinderen, vanaf het moment dat ze geboren zijn. Ieder kind maakt dit proces mee, maar wat als de hechting niet goed verloopt? Welke gevolgen heeft dit voor de ontwikkeling van de jeugdige? U krijgt inzicht in de diverse hechtingsvormen, in de bouwstenen van hechting en handvatten om ze te herkennen. Tot slot krijgt u tips over u rol als professional in het werken met hechtingsproblematiek.

Conflictdiagnostiek bij een complexe scheiding;

Herkennen en adequaat interveniëren bij scheiding en ouderlijke strijd.

Door: Anja Dijkhuis 

Omgaan met complexe scheidingssituaties vraagt om een integrale aanpak. Dit vraagt van u als professional kennis en kunde op het psychologische, juridische en communicatieve vlak.
In deze workshop bespreken we aan de hand van conflictdiagnostiek hoe en op welk moment je als professional de juiste interventie inzet.  Wat zegt de wetenschap en wat zijn praktische aanbevelingen voor de praktijk?

Omgaan met LVB, theorie en dan?

Door: Nicole Evers 

Let op! deze workshop duurt 2 rondes.

De workshop ‘Omgaan met LVB, theorie en dan?’ is geschikt voor professionals die zich hebben verdiept in de theorie rondom LVB en op zoek zijn naar praktische handvatten in de praktijk. Wat zijn nu de belangrijkste dingen waar u rekening mee moet houden en welke attitude wordt er van u gevraagd?

U wordt meegenomen in de 6 kenmerken van een goed basisklimaat voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Moreel Beraad

Door: Nicole Evers

Heeft u ook wel eens zo’n casus waar u wakker van ligt? Wat u meeneemt naar huis en de keuzes eigenlijk allemaal even slecht lijken? Door casuïstiek in te brengen in een moreel beraad wordt de situatie op methodische wijze benaderd en bent u in staat een afgewogen keuze te maken en te verantwoorden.

Deze workshop bestaat uit het voeren van een moreel beraad met door u ingebrachte casuïstiek. Geen bedachte situaties, geen mogelijke oplossingen. Echte casussen, echte hoofdbrekers.

 

Suïcidepreventie

Door: 113 Zelfmoord preventie

Dagelijks sterven er 5 mensen aan zelfmoord. Veel van deze mensen zijn eenzaam en radeloos. In uw werk kunt u te maken krijgen met iemand waarbij suïcidaliteit speelt. Wat kan je op dat moment doen om de best mogelijke zorg te verlenen? En wat kan je in de organisatie regelen om suïcidaliteit zo snel mogelijk te herkennen en adequaat te reageren?

Zelfbeschadiging

Een workshop verzorgd door Stichting Zelfbeschadiging. 

Zelfbeschadiging is een overlevingsstrategie bij gebrek aan betere alternatieven. Het is een middel om de dag zo goed mogelijk door te komen. Mensen die ervaren dat hun balans tussen draaglast en de eigen draagkracht verstoord is, reageren hun spanning en emoties soms af op hun eigen lichaam. Dit kan voortkomen uit allerlei situaties en ervaringen.

Diversiteitscompetentie

Door: Rebekka te Marvelde 

Let op! deze workshop duurt 2 rondes.

Diversiteitscompetentie: de competentie om met verschillen om te kunnen gaan op diverse domeinen; het dagelijkse leven, uitwisselingservaringen of als professional in de rol van hulpverlener.

Deze workshop biedt u als professional de kennis om competenter te worden in het omgaan met diversiteit in zijn volledigheid, in een toenemende heterogene samenleving. Hierbij is niet alleen aandacht voor diversiteit door culturele verschillen, maar op meer dimensies. Denkt u hierbij aan religieuze verschillen, andere denkwijzen over seksuele voorkeur, verschillen in leeftijd, geslacht, handicaps en sociaal economische status.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de Nationale Bijscholingsdag? Dat kan via onderstaande knop.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Programma

8:15 – 8.45 uur
Digitale inloop

8:45 – 8.55 uur
Opening

9:00 – 10.30 uur
Workshop ronde 1

11.00 – 12.30 uur
Workshop ronde 2

12:30 – 13.30 uur
Lunchpauze

13:30 – 15.00 uur
Workshop ronde 3

15:30 – 17.00 uur
Workshop ronde 4

17:00
Afterparty en naborrelen

 

Locatie:
Deze Bijscholingsdagen vinden in overleg digitaal of fysiek plaats.

Inschrijven