Met het oog op de

Toekomst

Veiligheidsplannen

Door: Marieke Jongman

Let op! deze workshop duurt 2 rondes.

Herkent u dit? U heeft de basiskennis over het taxeren en het bespreken van (on)veiligheid in uw hoofd. U weet welke instrumenten u kunt gebruiken, welke methodes er zijn en het praten met ouders over veiligheid gaat u goed af. Toch is het toch soms lastig om een echt goed veiligheidsplan te maken.

Window of Tolerance

Door: Jody van Tol (Jody Schoolpsychologie)

Let op! Deze workshop duurt de hele dag.

Druk. Dwars. Onrustig. Slaapproblemen. Moeite met sociaal contact. Hechtingsmoeilijkheden. Dit zijn allerlei klachten waar trauma onderliggend zou kunnen zijn. Wat gebeurt er eigenlijk met het kind als er sprake is van trauma? Hoe zit dit in het brein? Waar kun je in de bejegening van het kind rekening mee houden?

Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Door: Marieke Jongman

Als SKJ geregistreerd professional, bent u volgens de beroepscode verplicht deze richtlijnen te gebruiken in uw werk. Tijdens deze interactieve workshop leert u wat de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn, hoe ze u steun en houvast kunnen geven in uw werk en hoe u ze praktisch in kunt zetten in uw werk.

Mijn drie huizen

Door: Petra Rozeboom

Let op! deze workshop duurt 2 rondes.

Als Jeugdprofessionals is het belangrijk om te horen wat kinderen denken en zeggen, wanneer u zich zorgen maakt over wat er in het leven van een kind gebeurt.

Mijn drie huizen is een tool waarmee u kinderen de mogelijkheid geeft om zich uit te drukken. Hun stem wordt gehoord en het stelt u in staat om de informatie terug te brengen naar belangrijke volwassenen in hun leven.

Conflictdiagnostiek bij een complexe scheiding;

Herkennen en adequaat interveniëren bij scheiding en ouderlijke strijd.

Door: Anja Dijkhuis 

Omgaan met complexe scheidingssituaties vraagt om een integrale aanpak. Dit vraagt van u als professional kennis en kunde op het psychologische, juridische en communicatieve vlak.
In deze workshop bespreken we aan de hand van conflictdiagnostiek hoe en op welk moment je als professional de juiste interventie inzet.  Wat zegt de wetenschap en wat zijn praktische aanbevelingen voor de praktijk?

Omgaan met LVB, theorie en dan?

Door: Nicole Evers 

Let op! deze workshop duurt 2 rondes.

De workshop ‘Omgaan met LVB, theorie en dan?’ is geschikt voor professionals die zich hebben verdiept in de theorie rondom LVB en op zoek zijn naar praktische handvatten in de praktijk. Wat zijn nu de belangrijkste dingen waar u rekening mee moet houden en welke attitude wordt er van u gevraagd?

U wordt meegenomen in de 6 kenmerken van een goed basisklimaat voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Moreel Beraad

Door: Nicole Evers

Heeft u ook wel eens zo’n casus waar u wakker van ligt? Wat u meeneemt naar huis en de keuzes eigenlijk allemaal even slecht lijken? Door casuïstiek in te brengen in een moreel beraad wordt de situatie op methodische wijze benaderd en bent u in staat een afgewogen keuze te maken en te verantwoorden.

Deze workshop bestaat uit het voeren van een moreel beraad met door u ingebrachte casuïstiek. Geen bedachte situaties, geen mogelijke oplossingen. Echte casussen, echte hoofdbrekers.

 

Suïcidepreventie

Door: 113 Zelfmoord preventie

Dagelijks sterven er 5 mensen aan zelfmoord. Veel van deze mensen zijn eenzaam en radeloos. In uw werk kunt u te maken krijgen met iemand waarbij suïcidaliteit speelt. Wat kan je op dat moment doen om de best mogelijke zorg te verlenen? En wat kan je in de organisatie regelen om suïcidaliteit zo snel mogelijk te herkennen en adequaat te reageren?

Zelfbeschadiging

Een workshop verzorgd door Stichting Zelfbeschadiging. 

Zelfbeschadiging is een overlevingsstrategie bij gebrek aan betere alternatieven. Het is een middel om de dag zo goed mogelijk door te komen. Mensen die ervaren dat hun balans tussen draaglast en de eigen draagkracht verstoord is, reageren hun spanning en emoties soms af op hun eigen lichaam. Dit kan voortkomen uit allerlei situaties en ervaringen.

Diversiteitscompetentie

Door: Rebekka te Marvelde 

Let op! deze workshop duurt 2 rondes.

Diversiteitscompetentie: de competentie om met verschillen om te kunnen gaan op diverse domeinen; het dagelijkse leven, uitwisselingservaringen of als professional in de rol van hulpverlener.

Deze workshop biedt u als professional de kennis om competenter te worden in het omgaan met diversiteit in zijn volledigheid, in een toenemende heterogene samenleving. Hierbij is niet alleen aandacht voor diversiteit door culturele verschillen, maar op meer dimensies. Denkt u hierbij aan religieuze verschillen, andere denkwijzen over seksuele voorkeur, verschillen in leeftijd, geslacht, handicaps en sociaal economische status.

Programma

8:15 – 8.45 uur
Digitale inloop

8:45 – 8.55 uur
Opening

9:00 – 10.30 uur
Workshop ronde 1

11.00 – 12.30 uur
Workshop ronde 2

12:30 – 13.30 uur
Lunchpauze

13:30 – 15.00 uur
Workshop ronde 3

15:30 – 17.00 uur
Workshop ronde 4

17:00
Afterparty en naborrelen

 

Locatie:
Deze Bijscholingsdag vindt niet fysiek plaats maar via Zoom.

Inschrijven