Met het oog op de

Toekomst

Workshop “Tuchtrecht voor Jeugdprofessionals”

Door: Marike Lenglet

SKJ-geregistreerde professionals kunnen geconfronteerd worden met een klacht bij het SKJ. Wat betekent dat voor jou als professional en wat kun je verwachten van de tuchtprocedure?

Workshop “Integriteitenspel – Hoe integer ben je in je werk?”

Door: Yvon Steur

In de workshop leer je wat integriteit voor jou betekent. Door het spelen van het integriteitsspel wordt duidelijk wat de relatie is tussen je opvattingen en je eigen normen en waarden. Wat het effect hiervan is op je gedrag en hoe dit kan botsen met dat van de ander.

Workshop “Geweldloos opvoeden”

Door: Brenda Riegman

In deze workshop kunnen deelnemers kennismaken met Geweldloos Opvoeden gebaseerd op de principes van Geweldloos Verzet, ontwikkeld door Haim Omer professor uit Tel Aviv.

Workshop “Driehoekskunde: hoe blijf je als hulpverlener in je hoek?”

Door: Nicole Evers en Ienke Jansen

Wanneer je met jeugdigen en ouders te maken hebt, is het gemakkelijk om een oordeel te vormen over de situatie. Zeg nou zelf, een moeder die haar kind slecht verzorgd, welk recht van spreken heeft zij nou?

Workshop “Sociale relaties bij kinderen en jeugdigen met ASS”

Door: Hanneke Scheper

Moeite met het ontwikkelen en onderhouden van vriendschappen en relaties is één van de kenmerken van de diagnose Autisme Spectrum Stoornis. In de praktijk is het verbeteren van sociaal contact, het ontwikkelen en in stand houden van vriendschapsrelaties dan ook een frequent voorkomende hulpvraag.

Workshop “18 jaar, en dan?”

Door: Nicolet Antonissen en Marlies Groot Nibbelink 

Meer informatie volgt

Workshop “Scheiden zonder schade”

Door: André Rouvoet

Meer informatie volgt

Workshop “Praten met kinderen”

Door:

Meer informatie volgt

Workshop “Cultuursensitief werken”

Door: 

Workshop “Ontregel de Zorg”

Door: Rita Verdonk

Meer informatie volgt

Workshop “LVB”

Meer informatie volgt

Workshop “Preventie van seksueel overschrijdend gedrag”

Door: Yuri Ohlrichs

Workshop “Multiprobleemgezinnen”

Meer informatie volgt

Programma

9:00 – 9.30 uur
Inloop

9:30 – 10.30 uur
Opening

10:45 – 12.15 uur
Workshop ronde 1

12:15 – 13.00 uur
Lunchpauze

13:00 – 13.15 uur
Energizer

13:20 – 14.50 uur
Workshop ronde 2

15:00 – 16.30 uur
Workshop ronde 3

16:30
Netwerkborrel

 

Locatie:
Congrescentrum 1931
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ‘s-Hertogenbosch

Inschrijven