Met het oog op de

Toekomst

Workshop “Tuchtrecht voor Jeugdprofessionals”

Door: Marike Lenglet

SKJ-geregistreerde professionals kunnen geconfronteerd worden met een klacht bij het SKJ. Wat betekent dat voor jou als professional en wat kun je verwachten van de tuchtprocedure?

Workshop “Integriteitenspel – Hoe integer ben je in je werk?”

Door: Yvon Steur

In de workshop leer je wat integriteit voor jou betekent. Door het spelen van het integriteitsspel wordt duidelijk wat de relatie is tussen je opvattingen en je eigen normen en waarden. Wat het effect hiervan is op je gedrag en hoe dit kan botsen met dat van de ander.

Workshop “Geweldloos opvoeden”

Door: Brenda Riegman

In deze workshop kunnen deelnemers kennismaken met Geweldloos Opvoeden gebaseerd op de principes van Geweldloos Verzet, ontwikkeld door Haim Omer professor uit Tel Aviv.

Workshop “Driehoekskunde: hoe blijf je als hulpverlener in je hoek?”

Door: Nicole Evers 

Wanneer je met jeugdigen en ouders te maken hebt, is het gemakkelijk om een oordeel te vormen over de situatie. Zeg nou zelf, een moeder die haar kind slecht verzorgt, welk recht van spreken heeft zij nou?

Workshop “Sociale relaties bij kinderen en jeugdigen met ASS”

Door: Hanneke Scheper

Moeite met het ontwikkelen en onderhouden van vriendschappen en relaties is één van de kenmerken van de diagnose Autisme Spectrum Stoornis. In de praktijk is het verbeteren van sociaal contact, het ontwikkelen en in stand houden van vriendschapsrelaties dan ook een frequent voorkomende hulpvraag.

Workshop “Bijna 18 jaar, en dan?”

Door: Nicolet Antonissen en Marlies Groot Nibbelink 

Veel jongeren kijken er naar uit om 18 jaar te worden. Zelf mogen beslissen! Veel jongeren leren dat op een natuurlijke manier met vallen en opstaan en steun van hun omgeving. Wat komt er allemaal op je af?

Workshop “Scheiden zonder schade”

Door: André Rouvoet

Andre Rouvoet is, in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, welzijn en sport, samen met VNG ambassadeur van het Programma Scheiden zonder Schade.

Workshop “Praten met kinderen”

Door: Sylvia van Asperen

Uw werk bestaat uit communicatie met cliënten. Praten met kinderen is daarin waarschijnlijk een vast onderdeel. Zonder een goede basis in dit contact is het onmogelijk om dit werk te doen.

Workshop “Cultuursensitief werken”

Door: Naima Abouri

Cliënten passen niet perse in een hokje van een cultuur, net zo min als u. Iedereen is immers uniek! Het is daarom belangrijk om te beseffen dat u met een persoon praat en niet met ‘een cultuur’.

Workshop “Ontregel de Zorg”

Door: Rita Verdonk

Wist u dat een zorgverlener gemiddeld minimaal 40% van de werktijd kwijt is aan administratie? Deze tijd kan niet worden besteed aan de patiënt!  Dat is veel, en (extra) frustrerend wanneer administratie als onzinnig wordt ervaren.

Workshop “LVB”

Door: Lucy Kamps

Positief en passend communiceren met mensen met een (licht) verstandelijke beperking kan helpen om het sociaal emotioneel functioneren van cliënten te verbeteren.

 

Workshop “Preventie van seksueel overschrijdend gedrag”

Door: Yuri Ohlrichs

Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren komt vaak voor. Jongeren hebben niet altijd door dat zij over hun eigen grenzen of die van de ander gaan. Het is daarom belangrijk jongens en meiden te leren wensen en grenzen te herkennen en hierover te communiceren.

Workshop “Kennis waarborgen en ontwikkelen wijkteams”

Door: Annelies Kooiman en Mirella van den Burg

Over welke algemene en specifieke kennis moet ons (wijk)team beschikken? Welke kennis wordt gemist en hoe waarborgen we deze kennis in een ontwikkel- of scholingsplan zodat inwoners zich écht begrepen en geholpen voelen? Tijdens deze workshop gaan we in gesprek aan de hand van de kennisbouwstenen.

Workshop “Multiprobleemgezinnen – wat werkt wel?”

Door: Floorke Jutstra

Het begrip ‘multiprobleemgezinnen’ lijkt in de praktijk een containerbegrip te zijn geworden voor alle gezinnen die meerdere problemen hebben. Tijdens deze workshop gaan we in op de definitie en kenmerken van multiprobleemgezinnen.

Programma

9:00 – 9.30 uur
Inloop

9:30 – 10.30 uur
Opening

10:45 – 12.15 uur
Workshop ronde 1

12:15 – 13.00 uur
Lunchpauze

13:00 – 13.15 uur
Energizer

13:20 – 14.50 uur
Workshop ronde 2

15:00 – 16.30 uur
Workshop ronde 3

16:30
Netwerkborrel

 

Locatie:
Congrescentrum 1931
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ‘s-Hertogenbosch

Inschrijven