Met het oog op de

Toekomst

Workshop “De Zelfzorgprofessional” (3-uur durende workshop)

Door: Erna Poolman

Professionals in het sociaal domein zijn hun eigen instrument. Én de bespeler.

Met harder werken bereik je niet meer bij je cliënten. Met echte aandacht vanuit eigen overvloed wel. Structurele en vriendelijke aandacht voor jóuw behoeftes maakt dat je het beste kunt blijven geven aan je cliënten én hen beter helpt.

 

Workshop “Hoogbegaafdheid en onderpresteren” (verdiepende, 3-uur durende workshop)

Door: Priscilla Keeman

Steeds vaker komen jeugdprofessionals in aanraking met (hoog)begaafde kinderen en jongeren. Door mogelijke problematiek is de begaafdheid niet altijd zonder meer te herkennen. Het belang is evenwel evident: een (h)erkend (hoog)begaafdheid kind is een gelukkig (hoog)begaafd kind.

Workshop “Cultuur sensitief werken” (3 uur durende workshop)

Door: Monica Jorna

In Nederland wonen ongeveer twee miljoen niet westerse allochtonen. Hoewel er veel overeenkomsten zijn, zijn er ook verschillen. Deze kunnen naar voren komen in de onderlinge communicatie, de manier waarop we onze kinderen opvoeden, hoe we tegen onderwijs aankijken of ziektebeleving.

Workshop “Omgaan met tuchtrecht” 

Door: Marike Lenglet (Van Montfoort)

Jeugd- en gezinsprofessionals kunnen in hun werk geconfronteerd worden met het tuchtrecht . Dat is vervelend en kan spannend zijn. Vaak zorgt een tuchtklacht ook voor vragen: ‘wat betekent dit voor mij als professional en voor mijn werk?’ of ‘wat kan ik verwachten van de procedure bij het SKJ?’.

Workshop “Juridische aspecten in de jeugdhulp” 

Door: Marike Lenglet (Van Montfoort)

In de workshop ‘juridische aspecten in de jeugdhulp‘ komen de belangrijkste juridische aspecten waar jeugdprofessionals mee te maken krijgen in het dagelijks werk aan bod. Welke rechten heeft een ouder met gezag en welke rechten heeft een ouder zonder gezag?

Workshop “Hechting en hechtingsproblemen” 

Door: Corinne Verheule

Deze workshop neemt u, aan de hand van beeldmateriaal en oefeningen, mee in het hechtingsproces van kinderen, vanaf het moment dat ze geboren zijn.

Workshop “De rol van de professional in de echtscheidingscasuïstiek” 

Door: Anja Dijkhuis

Hoe ga je als professional om met vechtende ouders? Deze vraag houdt veel Jeugdprofessionals bezig. Inzicht en bewustwording van de rol als professional in de systemische dynamiek van een complexe scheiding helpt u om onpartijdig te blijven handelen.

Workshop “Ontregel de zorg” 

Door: Rita Verdonk

Wist u dat een zorgverlener gemiddeld minimaal 40% van de werktijd kwijt is aan administratie? Deze tijd kan niet worden besteed aan de patiënt!  Dat is veel, en (extra) frustrerend wanneer administratie als onzinnig wordt ervaren. Bijvoorbeeld omdat informatie dubbel moet worden ingevuld, of omdat het doel ervan niet duidelijk is. Met het programma ‘Ontregel de Zorg’ wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders zorgen voor minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg én ondersteuning.  Wilt u in  gesprek over de regeldruk? Schrijf u dan in voor deze workshop.

Workshop “LHBTI – Wat?!? Over gender- en seksuele diversiteit” 

Door: Yuri Ohlrichs

Meer weten over gender- en seksuele diversiteit en gerelateerde begrippen? In deze workshop wordt u zich bewust van dat gendernormen de seksuele gezondheid beïnvloeden en mogelijk riskant gedrag stimuleren.

Workshop “Bijna 18 jaar en dan?” (integrale workshop)

Door: Nicolet Antonissen en Sanne van Rossum

Veel jongeren kijken er naar uit om 18 jaar te worden. Zelf mogen beslissen! Veel jongeren leren dat op een natuurlijke manier met vallen en opstaan en steun van hun omgeving.

Workshop “Driehoekskunde. Hulpverlener, blijf in je hoek!” 

Door: Nicole Evers

Wanneer u met jeugdigen en ouders te maken heeft, is het gemakkelijk om een oordeel te vormen over de situatie. Zeg nou zelf, een moeder die haar kind slecht verzorgt, welk recht van spreken heeft zij nou?

Workshop “Veiligheid bij migrantengezinnen” 

Door: Brigitte Wikkeling

De Signs of Safety benadering zorgt ervoor dat u de veiligheid binnen migrantengezinnen kunt vergroten en het aantal uithuisplaatsingen verkleinen. Binnen de kaders van de Nederlandse wet en tóch out-of-the-box.

Programma

9:00 – 9.30 uur
Inloop
9:30 – 10:30 uur
Opening door Rita Verdonk, oud minister en speciaal adviseur in het actieplan: ‘Ontregel de Zorg’. Om de regeldruk bij zorgaanbieders en professionals in de Wmo en de Jeugdzorg aan te pakken.
10:45 – 12:15 uur
Workshop ronde 1
12:15 – 13:00 uur
Lunch en informatiemarkt
13:00 – 13:15 uur 
Energizer
13:15 – 14:45 uur
Workshop ronde 2
15:00 – 16:30 uur 
Workshop ronde 3
16:30 uur
Netwerkborrel en informatiemarkt

Locatie
Hotel van der Valk
Nieuwleusenerdijk 1
8028 PH Zwolle

Inschrijven