WORKSHOPS NATIONALE BIJSCHOLINGSDAG VOOR JEUGDPROFESSIONALS

Hieronder vindt u het ruime aanbod aan workshops.

Workshop “Cultuur sensitief werken
(3-uur durende workshop)

Door: n.n.b.

In Nederland wonen ongeveer twee miljoen niet westerse allochtonen. Hoewel er veel overeenkomsten zijn, zijn er ook verschillen. Deze kunnen naar voren komen in de onderlinge communicatie, de manier waarop we onze kinderen opvoeden, hoe we tegen onderwijs aankijken of ziektebeleving.

Deze workshop sluit aan bij de dagelijkse praktijk van u als deelnemer en gaat u ervaren op welke wijze cultuur een rol speelt in de samenwerking met collega’s en patiënten.

In de workshop wordt de bewustwording van de eigen achtergrond op gang gebracht en leert u hoe deze achtergrond invloed heeft op het professioneel handelen en de relatie met cliënten. Hierbij is aandacht voor de impact van migratie, de verschillen in individualistische en collectieve culturen en interculturele competenties.

Na deze workshop:

 • Bent u bewust van uw eigen achtergrond en kunt u deze bewust inzetten bij het vestigen en onderhouden van een werkrelatie met uw cliënten
 • Heeft u kennis van de impact van (culturele) achtergrond op communicatie en de samenwerkingsrelatie
 • Het wisselen van perspectief
 • Worden vanzelfsprekendheden van medewerkers en teams aan het wankelen gebracht
 • Weet u hoe u gebruik kunt maken van eigen krachten en oplossingsmogelijkheden in families
 • Is er meer ruimte voor diversiteit en minder (onbedoelde) buitensluiting van collega’s of cliënten

Workshop “Gespreksvoering 

Door: Ageeth Vanderveen

Nadere informatie volgt z.s.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop “Door grotere weerbaarheid beter omgaan met weerstand en agressie 

Door: Jessica Boverhof

Als hulpverlener is het niet altijd mogelijk om de hulp te bieden die gevraagd wordt. Een deel van de cliënten wil niet geholpen worden of heeft een andere oplossing voor ogen.  Dit kan leiden tot gespannen situaties, weerstand en in sommige gevallen zelfs tot agressie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u zich zeker en veilig voelt in uw werk. Dit is immers de basis die ervoor zorgt dat u uw werk goed en met plezier doet. In de workshop ‘Door grotere weerbaarheid beter omgaan met weerstand en agressie’ leert u technieken toe te passen waarmee u zich zeker en veilig voelt, terwijl u tóch uw doel bereikt.

Na deze workshop:

 • Voelt u meer zekerheid over uw eigen handelen
 • Heeft u een groter gevoel van veiligheid
 • Heeft u technieken geleerd om beter om te gaan met weerstand, spanning en/of agressie

 

Workshop “Hoogbegaafdheid 

Door: Priscilla Keeman

Nadere informatie volgt z.s.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop “Complexe scheidingen (samen met Wmo consulenten)

Door: Anja Dijkhuis

Complexe scheidingen, vaak conflictscheidingen, zijn aan de orde van de dag. Door deze workshop vergroot u uw kennis en vaardigheden op dit onderwerp. U krijgt inzicht in de dynamiek van een conflictscheiding en de veranderende rollen van scheidende ouders. Ook doet u kennis op over de ontwikkeling en het verwerkingsproces van kinderen. Door een interactieve werkvorm, gericht op bewustwording, oefent u met positioneren, engageren en meervoudige partijdigheid. Ook wordt er geoefend met het geven van psycho-educatie en motiverende gespreksvoering vanuit een oplossingsgerichte basishouding.

Na deze workshop:

 • Heeft u uw kennis vergroot over de verschillende aspecten van een conflictscheiding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop  “Optimaal gebruik maken van LinkedIn” (samen met Wmo consulenten)

Door: Jan Rouweler (Spoer Training & Advies)

Heeft u een LinkedIn account aangemaakt en bent u begonnen met het maken van een eigen profiel? Wellicht heeft u zelfs al connecties gemaakt, maar weet u verder niet goed hoe om te gaan met LinkedIn? Tijdens deze workshop leert u wat het belang is van LinkedIn in het zakelijke leven en hoe u uw profiel het beste in kunt richten. Daarnaast leert u hoe u door LinkedIn te gebruiken, weinig tijd nodig heeft om sociale media voor u te laten werken. Door optimaal gebruik te maken van LinkedIn  krijgt u meer bekendheid in de markt, een goede zichtbaarheid en vindbaarheid.

Na deze workshop:

 • Heeft u uw profiel geoptimaliseerd; zowel visueel, tekstueel en qua opleiding/ervaring.
 • Is uw profiel op LinkedIn beter zichtbaar en vindbaar en weet u hoe u meer views op uw pagina krijgt
 • Heeft u geleerd wat het nut is van het volgen van bedrijven en groepen
 • Weet u de juiste contactpersonen te vinden, volgen en/of verbinden
 • Weet u hoe u van 2e lijns een 1e lijns contact kunt maken, ondanks dat u deze persoon nog niet kent
 • Leert u wat de social selling index is en hoe deze u kan helpen
 • Heeft u meer geleerd over timeline beheer; wat post je wel en wat post je niet

 

 

 

 

Workshop “Signaleren van depressieve klachten bij kinderen en jongeren (3-uur durende workshop)

Door: Yvonne van den Berg en Floris Munneke

Op de basisschool is 1-2% van de kinderen depressief en op het voortgezet onderwijs is 4% van de jongeren depressief. Een veel grotere groep heeft last van subklinische klachten, die een belangrijke voorspeller zijn van depressie. In deze interactieve workshop, waarin ruimte is voor casuïstiek, leert u signalen van een (subklinische) depressie bij kinderen en jongeren te herkennen, bespreken en passende hulp te adviseren.

Welke factoren vergroten het risico op depressie bij kinderen en jongeren? Zijn er risicogroepen aan te wijzen, die een verhoogd risico lopen op depressie? Welke factoren kunnen worden gezien als beschermend in het al dan niet ontwikkelen van depressie? Welke signalen geven kinderen en jongeren per leeftijdscategorie af, die mogelijk duiden op depressie? Wat kunt u doen, als u depressie vermoedt bij een kind en jongere? En welke mogelijkheden van (preventieve) hulp zijn er voor kinderen en jongeren met (subklinische) depressie?

Na deze workshop:

 • Weet u wat een depressie is en de feiten/cijfers die hier bij horen
 • Weet u hoe een depressie voelt
 • Kent u de risicofactoren en beschermende factoren
 • Weet u hoe je een depressie bij kinderen en jongeren kunt herkennen
 • Weet u hoe u moet handelen en doorverwijzen in het geval van een depressie
 • Kent u de mogelijkheden van (preventieve) hulp

Workshop “Hechting en hechtingsproblemen” (verdiepende workshop)

Door: Corinne Verheule

Deze workshop neemt u, aan de hand van beeldmateriaal en oefeningen, mee in het hechtingsproces van kinderen, vanaf het moment dat ze geboren zijn. Ieder kind maakt dit proces mee, maar wat als de hechting niet goed verloopt? Welke gevolgen heeft dit voor de ontwikkeling en het basisvertrouwen van de jeugdige? U krijgt inzicht in de diverse hechtingsvormen, in de bouwstenen van hechting en handvatten om ze te herkennen.  Tot slot krijgt u tips hoe in de dagelijkse praktijk een veilige gehechtheidsrelatie kan worden bevorderd.

Workshop “Zorg in relatie tot passend onderwijs 

Door: Priscilla Keeman

Nadere informatie volgt z.s.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 – 9.30 uur Inloop
9:30 – 9:45 uur Opening
9:45 – 11:15 uur Workshop ronde 1
11:30 – 13:00 uur Workshop ronde 2
13:00 – 14:00 uur Lunch en
informatiemarkt
14:00 – 14:15 uur Energizer
14:15 – 15:45 uur Workshop ronde 3
15:45 – 17.00 uur “In gesprek met de experts”, netwerkborrel en informatiemarkt