Met het oog op de

Toekomst

Deel 1: De dynamiek van de complexe scheiding

Door: Anja Dijkhuis (docent Jeugdprofessionals Nederland)

In 3 workshops worden deelnemers door middel van kennisoverdracht en interactieve werkvormen kundig en vaardig in het omgaan met  een complexe scheiding.

De workshops zijn aansluitend maar kunnen ook los van elkaar gevolgd worden.

Tijdens dit deel van de workshop krijgt de deelnemer informatie over de dynamiek van het scheidingsproces.

Deel 2: De positie en begeleiding van het kind bij een complexe scheiding

Door: Anja Dijkhuis (docent Jeugdprofessionals Nederland)

In 3 workshops worden deelnemers door middel van kennisoverdracht en interactieve werkvormen kundig en vaardig in het omgaan met  een complexe scheiding.

De workshops zijn aansluitend maar kunnen ook los van elkaar gevolgd worden.

Tijdens dit deel van de workshop verdiepen we ons in de positie van het kind tijdens en na de complexe scheiding.

Deel 3: De positie van de ouder en de rol van de jeugdprofessional in geval van een complexe scheiding

Door: Anja Dijkhuis (docent Jeugdprofessionals Nederland)

In 3 workshops worden deelnemers door middel van kennisoverdracht en interactieve werkvormen kundig en vaardig in het omgaan met  een complexe scheiding.

De workshops zijn aansluitend maar kunnen ook los van elkaar gevolgd worden.

Tijdens dit deel van de workshop verdiepen we ons in de begeleiding van de ouder en de rol van de jeugdprofessional.

Jeugd en schulden

Door: Emile den Os (docent Jeugdprofessionals Nederland)

Schuldenproblematiek onder jongeren is een overheersend, complex probleem.

Meer dan de helft van jongeren tussen 18 en 27 jaar heeft schulden. Dat kan zijn een risicovolle financiële situatie, het opbouwen van (studie)schulden tot wel € 40.000,- of betalingsachterstanden op vaste lasten zoals de ziektekostenpremie en betalingsdruk als gevolg van dure mobiele telefoonabonnementen.

Extra kwetsbaar zijn jongeren vanwege impulsief bestedingsgedrag waarbij ze onderschatten wat de consequenties van schulden zijn door gebrekkige voorlichting en scholing op dit vlak.

 

Praten met kinderen

Door: Sylvia van Asperen (Semmie – Sprekend spel & training)

Uw werk bestaat uit communicatie met cliënten. Praten met kinderen is daarin waarschijnlijk een vast onderdeel. Zonder een goede basis in dit contact is het onmogelijk om dit werk te doen.

Maar praten met kinderen omvat meer dan het uitwisselen van woorden, het toepassen van communicatieprincipes en rekening houden met het ontwikkelingsniveau van het kind. In deze workshop kijken we hoe u het contact en het gesprek met het kind methodisch en tegelijkertijd authentiek aan kunt gaan.

Driehoekskunde

Door: Nicole Evers (Hillebrandt coaching)

Driehoekskunde gaat uit van de samenwerking tussen client (kind), ouders en hulpverleners. Samen vormen zij een driehoek. Voor een goede ondersteuning van het kind, zullen ouders en hulpverleners een stevige basis moeten leggen. Daarvoor moeten zij zich bewust zijn van de ‘hoek’ waar zij in horen.

Vaak gaat het mis in deze driehoek. Voor u het weet schuift u als hulpverlener in het ‘kamp’ van de ouders of in die van het kind. Dit komt de verhoudingen niet ten goede en zeker niet de ondersteuning die een kind zo nodig heeft. Daarom; Hulpverlener, blijf in je hoek!

Verlies en rouw bij kinderen en jongeren

Door: Brenda van Veldhuizen (Praktijk de Eik)

Deze workshop geeft u inzicht in verschillende verlieservaringen bij kinderen en welke rouwreacties er kunnen optreden bij kinderen. We gaan in op het verschil tussen normale rouw en stagnerende rouw. We lopen de verschillende ontwikkelfasen van kinderen en jongeren langs en kijken hoe rouw ingrijpt op de ontwikkeling. In het werken met verlies en rouw is het belangrijk te ontdekken wat uw eigen verhouding tot verlies is. We gaan hiermee écht aan de slag door middel van een interactieve oefening.

Creatieve gespreksvoering met kinderen bij vermoeden van kindermishandeling

Door: Mareille Boor (Inzien)

Voor een kind die een vorm van kindermishandeling mee maakt is het belangrijk dat hij/zij gezien wordt. Dat u als het ware ‘achter de plinten’ kunt kijken. Zien wat eigenlijk niet gezien mag worden. Soms is een luisterend oor genoeg, erkenning en complimenten. En soms is er meer nodig en wilt u weten wat de beleving van het kind is; hoe het met het kind gaat. U wilt een veilige setting creëren om ruimte te geven aan het kind om te vertellen en tot een gesprek te komen. Deze workshop richt zich op praktische wijze op gespreksvoering met kinderen bij een vermoeden van een onveilige thuissituatie.

Doorbraakberaden bij vastzittende casuïstiek

Door: Yvon Steur (Veerkracht NH)

Als Jeugdprofessional komt u casuïstiek tegen waarbij het heel lastig blijkt verandering en beweging op gang te brengen. In die gevallen spreken we van uitputtende patronen. Uitputtend voor het gezin waar u mee werkt maar ook voor u als hulpverlener. Om dit te doorbreken kunt u een Doorbraakberaad organiseren, met als doel om met alle betrokkenen tot een breed gedragen plan te komen. In deze workshop ervaart u hoe u dit aanpakt!

LVB, meer dan IQ

Door: Nicole Evers (Hillebrandt coaching)

Wanneer spreekt u van een Licht Verstandelijke Beperking? Hoe verhoudt zich een IQ tot de vaardigheden? Hoe herkent u een LVB en hoe begeleidt u mensen met een LVB? En welke dynamiek komt het meest voor bij een LVB?

Geen LVB is hetzelfde, net zoals geen mens hetzelfde is. U zult steeds moeten schakelen tussen het IQ en de vaardigheden van de persoon die u voor zich heeft. Werkt u met mensen met een LVB? Heeft u vragen over het omgaan met de problematiek of wordt u nogal eens geconfronteerd met vooroordelen? Dan is deze workshop iets voor u!

Trauma bij kinderen; werken met de window of tolerance (HELE DAG)

Let op! Deze workshop duurt de hele dag.

Door: Jody van Tol (Jody Schoolpsychologie)

Er zijn zoveel gedragsmatige uitingen die overlappen met trauma en lijken op andere diagnoses. Kinderen met trauma kunnen ook druk en dwars gedrag laten zien, of juist in hun eigen wereld trekken. Of een ontwikkelingsachterstand laten zien. Soms zelfs op meerdere domeinen. Het juist in kaart brengen van de oorzaken achter deze gedragingen is nodig om een succesvolle begeleiding of behandeling neer te zetten. Als er namelijk sprake is van trauma, vergt dat soms andere vaardigheden en kwaliteiten van jou als professional in de benadering van het kind en diens hulpvraag.

Vriendschapsrelaties bij kinderen en jeugdigen met ASS

Door: Hanneke Scheper (docent Jeugdprofessionals Nederland)

Kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis hebben net als hun leeftijdsgenoten behoefte aan vriendschappen. Maar zij missen vaak de kennis of de vaardigheden die vereist zijn voor het sluiten, onderhouden én behouden van vriendschapsrelaties. De vraag om hulp of begeleiding hierbij is dan ook een frequent voorkomende vraag.

Coach uw collega (integraal)

Door: Nicolette de Wijn en Marret Wijnker (Co-care)

Jeugd- en Wmo professionals zijn over het algemeen niet in staat elkaar te coachen. Dat klinkt misschien vreemd want juist deze groep mensen is toch gewend om anderen te helpen? Dat klopt, maar om uw collega professioneel en vanuit gelijkwaardigheid te ondersteunen heeft u iets anders nodig, namelijk een coachende houding. En dat is te leren.

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag op 5 maart 2020 in Utrecht? Dat kan via onderstaande knop.

Programma

9:00 – 9.30 uur
Inloop en informatiemarkt

9:30 – 10.30 uur
Opening door Wim Peters en Miquel Wijngaards ‘Manoeuvreren in de Wmo en Jeugd, zonder dat dat leidt tot bezwaar & beroep’

10:45 – 12.15 uur
Workshop ronde 1

12:15 – 13.00 uur
Lunchpauze en informatiemarkt

13:00 – 13.15 uur
Energizer

13:20 – 14.50 uur
Workshop ronde 2

15:00 – 16.30 uur
Workshop ronde 3

16:30
Netwerkborrel en informatiemarkt

 

Locatie:
Hotel van der Valk Utrecht
Winthontlaan 4-6
3526 KV Utrecht

Inschrijven