Met het oog op de

Toekomst

Workshop “Cultuursensitief werken” (3-uur durende workshop)

Door: Züleyha Sahin en Monica Jorna

In Nederland wonen ongeveer twee miljoen niet westerse allochtonen. Hoewel er veel overeenkomsten zijn, zijn er ook verschillen. Deze kunnen naar voren komen in de onderlinge communicatie, de manier waarop we onze kinderen opvoeden, hoe we tegen onderwijs aankijken of ziektebeleving.

 

Workshop “Hoogbegaafdheid” 

Door: Priscilla Keeman

Steeds vaker komen jeugdprofessionals in aanraking met (hoog)begaafde kinderen en jongeren. Door mogelijke problematiek is de begaafdheid niet altijd zonder meer te herkennen. Het belang is evenwel evident: een (h)erkend (hoog)begaafdheid kind is een gelukkig (hoog)begaafd kind.

Workshop “Hoe intervisie u en uw team versterkt” (3-uur durende workshop samen met Wmo consulenten)

Door: Jacobien Kleve en drs. Han Rottink

Een interactieve workshop over intervisie. Wat is intervisie? En wat kan het voor u persoonlijk betekenen? Tijdens deze 3-uur durende workshop gaat u aan de slag met uw eigen leervragen.

Workshop “Weerbaarheid als basis van professioneel handelen” 

Door: Jessica Boverhof

Als hulpverlener is het niet altijd mogelijk om de hulp te bieden die gevraagd wordt. Een deel van de cliënten wil niet geholpen worden of heeft een andere oplossing voor ogen.  Dit kan leiden tot gespannen situaties, weerstand en in sommige gevallen zelfs tot agressie.

Workshop “Uithuisplaatsing... Of toch niet?” 

Door: Ageeth Vanderveen

Een uithuisplaatsing is vrijwel altijd een besluit dat voortkomt uit de keuze tussen twee kwaden en dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Een belangrijke doelstelling van de Jeugdwet (2015) betreft dan ook het terugdringen van uithuisplaatsingen van kinderen en jongeren.

 

Workshop “Complexe scheidingen” (samen met Wmo consulenten)

Door: Anja Dijkhuis

Complexe scheidingen, vaak conflictscheidingen, zijn aan de orde van de dag. Door deze workshop vergroot u uw kennis en vaardigheden op dit onderwerp. U krijgt inzicht in de dynamiek van een conflictscheiding en de veranderende rollen van scheidende ouders.

Workshop “Zorg in relatie tot passend onderwijs” 

Door: Priscilla Keeman

De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot. Zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en passend onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren?

Workshop  “Maatwerk voor de klant binnen de kaders van de wet” (samen met Wmo consulenten)

Door: mr. drs. Bart-Jan Schokking en Tessa Jonker (BSc) 

Binnen het Sociaal Domein is men vaak zo intensief met het werk bezig, dat er weinig tijd overblijft om aandacht te besteden aan de vraag welk pad u wilt en kunt bewandelen om te komen tot een maatwerkoplossing. In deze workshop leert u het principe van scenario planning waarmee u kort inzichtelijk maakt wat het effect is van de keuze van de klant.

Workshop “De Zelfzorgprofessional” (3-uur durende workshop)

Door: Erna Poolman

Professionals in het sociaal domein zijn hun eigen instrument. Én de bespeler.

Met harder werken bereik je niet meer bij je cliënten. Met echte aandacht vanuit eigen overvloed wel. Structurele en vriendelijke aandacht voor jóuw behoeftes maakt dat je het beste kunt blijven geven aan je cliënten én hen beter helpt.

Workshop “Hechting en hechtingsproblemen” (verdiepende workshop)

Door: Angela Juffermans

Deze workshop neemt u, aan de hand van beeldmateriaal en oefeningen, mee in het hechtingsproces van kinderen, vanaf het moment dat ze geboren zijn. Ieder kind maakt dit proces mee, maar wat als de hechting niet goed verloopt? Welke gevolgen heeft dit voor de ontwikkeling en het basisvertrouwen van de jeugdige?

Workshop “Omgaan met tuchtrecht” 

Door: Marike Lenglet (Van Montfoort)

SKJ-geregistreerde professionals kunnen geconfronteerd worden met een klacht bij het SKJ. Wat betekent dat voor u als professional en voor uw werk? Wat kunt u verwachten van de klachtenprocedure bij het SKJ?

 

Programma

9:00 – 9.30 uur
Inloop
9:30 – 9:45 uur
Opening
9:45 – 11:15 uur
Workshop ronde 1
11:30 – 13:00 uur
Workshop ronde 2
13:00 – 14:00 uur
Lunch en
informatiemarkt

14:00 – 14:15 uur 
Energizer
14:15 – 15:45 uur 
Workshop ronde 3
16:00 – 17.00 uur 
“Gezinskapitaal” door Laurens Wijmenga (Senior onderzoeker bij Rekenkamer Rotterdam en Wetenschappelijk medewerker bij ChristenUnie) 
17:00 uur
Netwerkborrel en
informatiemarkt


Locatie
Hotel van der Valk
Winthontlaan 4
3526 KV Utrecht

Inschrijven