Workshops

Constructief samenwerken in een dynamisch werkveld

Door: Amanda van Schijndel

Deze workshop duurt 2 rondes
 
In onze huidige maatschappij is multidisciplinair samenwerken en constructief samenwerken met andere organisaties ontzettend belangrijk. Hoe kun je dat doen en welke vaardigheden heb je hiervoor nodig als professional?
 
In de dagelijkse praktijk is samenwerking met andere organisaties of personen uit het netwerk van de klant onderdeel van jouw werkzaamheden. Door deze training ben je is staat om tijdens een hulpverleningstraject afstemming te vinden met andere betrokkenen en is in staat om een zinvolle samenwerking op te zetten die bijdraagt aan het ondersteunen van de klant en diens hulpvraag.
 
Leeruitkomst:

 • Je weet hoe je kunt samenwerken vanuit een systemische benadering.
 • Je hebt zicht op het krachtenveld waarin je werkzaam bent
 • Je kunt jezelf portioneren in het dynamische werkveld.
 • Je bent in staat om samen te werken vanuit verbinding en rollen, taken en verantwoordelijkheden.
 • Je hebt basiskennis over dillema’s en vaardigheden om hier mee hiermee om te gaan

Cultuursensitiefwerken en intercultureel perspectief op gedrag van vluchtelingenkinderen

Door: Rumaine Garcia

Deze workshop duurt 2 rondes
 
Ik, jij, wij en zij: hoe verschillend wij ook van elkaar zijn, alle ouders willen het beste voor hun kind. De jeugdzorg kent een dynamische doelgroep, waaronder ook vluchtelingen- kinderen en gezinnen. Hoe maak je nu op een passende wijze contact, ga je cultuursensitief te werk en kan je het gedrag van het kind bezien vanuit een intercultureel perspectief? In deze training staan die vragen centraal en lichten wij de volgende onderwerpen uit:
 

 • Wie zijn de vluchtelingen die nu binnen komen;
 • Wat zijn de belangrijkste cultuurverschillen;
 • Do’s and Don’ts met betrekking tot contact en samenwerking;
 • Verschillende perspectieven van (zorgelijk) gedrag van het kind en de interpretatie daarvan.
 • Omgaan met KOPP/KOV

  Trainer: Nicole Evers

  Deze workshop duurt 2 rondes
   
  De workshop “Omgaan met KOPP/KOV (kinderen van ouders met psychische problemen/kinderen van ouders met verslaving) geeft jou inzicht in de problematiek, zowel vanuit het kind als dat van de ouder. Tijdens de workshop worden risico’s in beeld gebracht en krijg je inzicht in hoe deze zich verhouden tot de taken van een hulpverlener. De basis van deze workshop is de Richtlijn KOPP.
   
  Leeruitkomst:

  • Je hebt inzicht in KOPP/KOV ervaringen als hulpverlener
  • Je hebt inzicht in de risico’s en weet deze te inventariseren en te interpreteren
  • Je weet de richtlijn KOPP toe te passen
  • Je weet op welke wijze jij als hulpverlener kunt ondersteunen bij deze problematiek

  Werken met gezinnen met complexe problemen en versterken van ouderschap

  Door: Janet Nieuwland

  Deze workshop bestaat uit 2 rondes
   
  Gezinnen met meervoudige en complexe problemen kenmerken zich door een opeenstapeling van vaak chronische problemen. Deze spelen vaak zowel op sociaal-economisch als psychosociaal gebied en beïnvloeden elkaar. Tijdens deze workshop krijg je kennis van deze achtergronden en handvaten om deze gezinnen te ondersteunen. Daarnaast wordt in deze workshop aandacht aan de manier waarop binnen deze gezinnen vorm wordt gegeven aan opvoederschap, oefenen we met de 14 condities van ‘goed genoeg’ opvoederschap en hoe je als hulpverlener ook in een gedwongen kader dit opvoederschap kan versterken.

   

  Leeruitkomsten:

  • Je kent de theorie van de kenmerken van gezinnen met complexe problemen
  • Je hebt kennis van de 14 condities van goed genoeg opvoederschap
  • Je hebt geoefend met de richtlijn goed genoeg opvoederschap
  • Je hebt kennis van de werkzame elementen voor hulpverleners

  Jeugdwet, de basis

  Door: Elske van Dalen

  Deze workshop duurt 2 rondes
   
  Als Jeugdprofessional is de Jeugdwet de basis van jouw werk. Tijdens deze workshop word je meegenomen in de aanleiding en de doelstelling van de Jeugdwet, maar ook in de gevolgen van de invoering voor gemeenten, jeugdhulpinstellingen, ouders en jeugdigen. Daarnaast komt het nieuwe woonplaatsbeginsel aan bod, net als de reikwijdte van de Jeugdwet. Het is een interactieve workshop, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van casuïstiek.
   
  Leeruitkomsten:

  • Je hebt inzicht in de achtergrond en basisinhoud van de Jeugdwet
  • Je kent de doelstelling van de Jeugdwet
  • Je kent de belangrijkste randvoorwaarden voor de transformatiedoelstellingen
  • Je kent de reikwijdte van de Jeugdwet

  Jeugdwet en afbakening met andere sociale wetgeving

  Door: Elske van Dalen 

  Deze workshop duurt 2 rondes 
   
  Er bestaat veel onduidelijkheid over de Jeugdwet en de andere sociale wetgeving. Tijdens deze workshop leer je waar de overgang van de Jeugdwet naar andere wetgeving plaats vindt. Daarnaast leer je hoe er samen met deze andere domeinen gewerkt kan worden vanuit de invalshoeken van deze verschillende wetten. Ook wordt er aandacht besteed aan het werken volgens 1 gezin – 1 plan – 1 regisseur.
   
  De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Afbakening Jeugdwet en Wmo 2015
  • Afbakening Jeugdwet en passend onderwijs
  • Afbakening Jeugdwet en  Zorgverzekeringswet
  • Afbakening Jeugdwet en  Wet Langdurige Zorg

  Leeruitkomst:

  • Je kent de doelgroep van de Jeugdwet
  • Je weet welke hulpvragen onder de Jeugdwet vallen
  • Je hebt inzicht in de afbakening met andere wetgeving
  • Je weet hoe het proces van onderzoek tot besluit (in de basis) er onder de Jeugdwet uit ziet

  Het belang van de eerste 1000 dagen

  Door: Hester Baars

  Deze workshop duurt 2 rondes 
   
  Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat de conceptie, de zwangerschap en de geboorte hun stempel drukken op alle relaties in ons leven. Niet alleen de relatie met familieleden en vrienden, maar ook onze gezondheid, ons werk en ons dagelijks leven worden door dit vroege non-verbale, emotionele en somatische stempel bepaald. Meestal zijn we ons hier totaal niet van bewust.
   

  In de eerste duizend dagen van het leven – vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag – vormen kinderen zich tot wie ze zijn. Naast voeding is een gevoel van veiligheid de belangrijkste levensbehoefte van een baby. Voor een baby vormt dat de basis van waaruit hij zich kan ontwikkelen. Het is net zoals de fundering van een huis. Staat deze fundering stevig, dan kunnen de andere ontwikkelingsgebieden hier goed op voortbouwen.
   

  Invloeden in deze periode zijn bepalend voor de rest van het leven. In deze workshop is er aandacht voor hoe je als jeugd professionals de omgeving tijdens het vroege leven van het kind kunt beïnvloeden en/of begrijpen.
   

  Verschillende onderwerpen die aanbod komen tijdens deze workshop:
  • Dit uiterste prille begin van ons leven vormt de blauwdruk de rest van ons leven.
  • Snoeien en mesten (kinderbrein, verbindingen tussen neuronen).
  • Overprikkeling & stress
  • Het belang van veilige hechting
  • Systemisch kijken naar de kind en het gezin

  Sekse-, gender- en seksuele diversiteit: de route naar inclusieve gezondheidszorg

  Door: Ymke Kelders

  Deze workshop duurt 2 rondes 
   

  In deze training leer je wat sekse-, gender- en seksuele diversiteit inhoudt en hoe je mensen kunt ondersteunen in hun vragen hierover. Je leert inclusief spreken en werken doordat je sensitief bent waar het gaat om sekse-, gender- en seksuele diversiteit. Je hoeft niet alles hierover te weten maar weet wel wanneer het van belang is om jongeren door te verwijzen of waar je samen op zoek kunt gaan naar de juist informatie.

  Leeruitkomst:
  • Heeft u meer kennis over de sekse-, gender- en seksuele diversiteit en gerelateerde begrippen
  • Begrijpt u hoe gender normen en -waarden of diverse manieren relaties en seksualiteit beïnvloeden
  • Weet u welke specifieke seksuele gezondheidsrisico’s LHBTI-jongeren lopen
  • Weet u hoe u hier rekening mee kunt houden in uw werk
  • Heeft u inspiratie opgedaan voor het omgaan met sekse-, gender- en seksuele diversiteit in het werken met jongeren

  Inschrijven

  Wilt u zich inschrijven voor de Nationale Bijscholingsdag? Dat kan via onderstaande knop.

  De data voor 2022 zijn vastgesteld op:

  13 september 2022 in Zwolle

  17 november 2022 in Den Bosch

  PROGRAMMA

  8:15 – 8.45 uur      Inloop

  8:45 – 8.55 uur      Opening

  9:00 – 10.30 uur   Workshop ronde 1

  11.00 – 12.30 uur  Workshop ronde 2

  12:30 – 13.30 uur  Lunchpauze

  13:30 – 15.00 uur  Workshop ronde 3

  15:30 – 17.00 uur  Workshop ronde 4

  17:00                        Netwerkborrel

  Aanmelden