Met het oog op de

Toekomst

Zelfbeschadiging

Zelfbeschadiging is een overlevingsstrategie bij gebrek aan betere alternatieven. Het is een middel om de dag zo goed mogelijk door te komen. Mensen die ervaren dat hun balans tussen draaglast en de eigen draagkracht verstoord is, reageren hun spanning en emoties soms af op hun eigen lichaam. Dit kan voortkomen uit allerlei situaties en ervaringen.

Vanuit deze ervaringen hebben mensen die zichzelf beschadigen meegekregen dat hun eigen gevoelens er consequent niet toe  doen en hebben zij geen gezonde manier ontwikkeld om met hun gevoelens om te gaan.

 

Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is zelfbeschadiging?
  • Waarom beschadigen mensen zichzelf?
  • Wat kun je als professional doen?

Niveau: Basis