Met het oog op de

Toekomst

Suïcidepreventie

Dagelijks sterven er 5 mensen aan zelfmoord. Veel van deze mensen zijn eenzaam en radeloos. In uw werk kunt u te maken krijgen met iemand waarbij suïcidaliteit speelt. Wat kan je op dat moment doen om de best mogelijke zorg te verlenen? En wat kan je in de organisatie regelen om suïcidaliteit zo snel mogelijk te herkennen en adequaat te reageren?

 

Tijdens deze workshop komt het volgende aan bod:

  • Bespreekbaar maken van het taboeonderwerp “zelfmoord”
  • Zelfmoordpreventie, wat kun jij als professional doen?
  • Handvatten voor het gesprek met de hulpvrager
  • Veiligheid en samenwerken met de naasten
  • Het intern en extern verwijzen naar hulp
  • Zorg voor jezelf
  • Wat biedt 113 voor hulpvragers, naasten en professionals?

Voor deze workshop is een voorbereiding nodig. Deze voorbereiding bestaat uit doorlopen van een online training, welke ongeveer een uur in beslag neemt.

Casuïstiek: Tijdens deze workshop is er gelegenheid om 1 casus in gezamenlijkheid te behandelen. Heeft u een casus die u wilt voorleggen? Vermeld dit in het vak voor opmerkingen bij uw inschrijving.

Niveau: basis.