Hechtingsproblematiek in het echt

Amersfoort
16 oktober 2024
 574,75

In het eerste gedeelte van de training ‘Hechtingsproblematiek in het echt’ wordt er inhoudelijk stil gestaan bij de theorie rondom hechting. Door middel van film en beeld wordt er aandacht besteed aan de wijze van hechting en het herkennen van problematiek. Er wordt gebruikt gemaakt van voorbeeld casuïstieken om dit inzichtelijk te maken. Ook worden de fases van hechting doorgenomen en de invloed van traumatische gebeurtenissen op dit proces, zodat jij je bewust wordt van de wijze van begeleiding. Kun je van een jongere een vaardigheid vragen als dit bij een hechtingsfase hoort die hij nooit heeft doorlopen? Hoe houd je rekening met opgelopen trauma’s en wat vraagt het van je om traumasensitief te werken?

In het tweede gedeelte van de training wordt er op intervisie wijze aandacht gegeven aan de professionele benadering van jeugdigen met hechtingsproblematiek. Aan de hand van casuïstiek wordt er gereflecteerd op het eigen handelen in relatie tot de theorie. Wat vind je lastig en hoe komt dat? Wat vraagt het van jou om betrouwbaar te zijn en wat heb je hier zelf in te ontwikkelen?

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Kennisoverdracht rondom hechtingstheorie en verschillende hechtingsstijlen;
 • Interactieve reflectie aan de hand van de theorie;
 • De rol van de professional in de omgang met hechtingsproblematiek en het tegelijkertijd ondersteunen van de jeugdige;
 • In het eigen handelen; wat werkt wel en wat werkt niet? En vooral, waarom is dat zo?
 • Afronden van de training door het maken van een samenvatting en leerdoelen te formuleren.

Tijdens de training worden de volgende leervormen toegepast:

 • Kennisoverdracht tijdens klassikale les;
 • Een aantal voorbereidingsopdrachten;
 • Casuïstiek;
 • Interactieve werkvormen.

Jelle Visscher is opgeleid pedagoog en heeft een grote affiniteit met kinderen en jeugd. Hij heeft ruim 20 jaar werkervaring als jeugdbeschermer, teamcoach en docent binnen de (jeugd)zorg en kan daardoor aansluiten bij jouw persoonlijke vraag. Je eigen praktijksituatie, je ervaringen en jouw persoonlijk referentiekader zijn voor hem uitgangspunt in de training om zo samen met jou de koppeling te kunnen maken tussen de theorie en de praktijk.

Leerdoelen:

 • Je kunt opvallend gedrag vanuit hechtingsproblematiek herkennen;
 • Je kunt theoretische kennis rondom hechting vertalen naar handelen, waardoor je de jeugdige passende ondersteuning kunt bieden;
 • Je bent je bewust welke invloed gedrag vanuit hechtingsproblematiek op jou als persoon kan hebben;
 • Je kunt de invloed van het gedrag vanuit hechtingsproblematiek bij jezelf herkennen en hierop reflecteren.

De studiebelasting voor deze training is één lesdag. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Inclusief de voorbereidingsopdracht bedraagt de totale studiebelasting 8,5 uren.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 574,75
 • Ter voorbereiding kijkt u een film en bereidt u een casus en een ontwikkelingsvraag voor.
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is geaccrediteerd door het SKJ met 9 punten in de categorie formeel leren

 

 574,75