Hechtingsproblematiek in het echt

Landelijk | 1 Lesdag | € 450,00 excl. BTW

In het eerste gedeelte van de training wordt er inhoudelijk stil gestaan bij de theorie rondom hechting. Door middel van film en beeld wordt er aandacht besteed aan de wijze van hechting en het herkennen van problematiek. Er wordt gebruikt gemaakt van voorbeeld casuïstiek om dit inzichtelijk te maken. Ook worden de fases van hechting doorgenomen en de invloed van traumatische gebeurtenissen op dit proces, zodat men zich bewust wordt van de wijze van begeleiding. Kun je van een jongere een vaardigheid vragen als dit bij een hechtingsfase hoort die hij nooit heeft doorlopen? Hoe houd je rekening met opgelopen trauma’s en wat vraagt het van je om traumasensitief te werken?

In het tweede gedeelte van de training, wordt er op intervisie wijze aandacht gegeven aan de professionele benadering van jeugdigen met hechtingsproblematiek. Aan de hand van casuïstiek wordt er gereflecteerd op het eigen handelen in relatie tot de theorie. Wat vind je lastig en hoe komt dat? Wat vraagt het van jou om betrouwbaar te zijn en wat heb je hier zelf in te ontwikkelen?

Informatie of advies nodig over een opleiding?

085 – 401 83 65

Schrijf je vandaag nog in!

De training is bedoeld voor Jeugd- en gezinsprofessionals die in hun werk te maken krijgen met hechtingsproblematiek en de vragen die hier uit voortkomen.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Nationale Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? In dat geval bieden onze kennispakketten een financieel voordeel. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

 • Welkom en interactieve kennismaking
 • Kennisoverdracht rondom hechtingstheorie en verschillende hechtingsstijlen
 • Interactieve reflectie aan de hand van de theorie
 • De rol van de professional in de omgang met hechtingsproblematiek en het tegelijkertijd ondersteunen van de jeugdige
 • in het eigen handelen, wat werkt wel en wat werkt niet? En vooral, waarom is dat zo?
 • Afronden van de training door het maken van een samenvatting en leerdoelen te formuleren

Tijdens de training worden de volgende leervormen gebruikt:

 • Kennisoverdracht tijdens klassikale les
 • Een aantal voorbereidingsopdrachten
 • Casuïstiek
 • Interactieve werkvormen

Nicole Evers is teamcoach, training en (jeugd)zorgprofessional. Ze is ervaring in het werken met jongeren en jong volwassenen, zowel met als zonder beperking. Ze kent het vak en de dynamiek van begeleiding en behandelen als geen ander. Door deze ervaring en opgedane kennis in het veld kan zij anderen op interactieve wijze trainen, waarbij jij als professional centraal staat.

Leerdoelen:

 • Het vergroten van kennis rondom hechtingsproblematiek in de praktijk
 • Het herkennen en erkennen van gedrag voortkomend uit hechtingsproblematiek
 • Bewustwording van de invloed op jou als mens en het ontwikkelen van het zelfreflecterend vermogen van jou als professional.

Na het volgen van deze training:

 • Kan je opvallend gedrag vanuit hechtingsproblematiek herkennen;
 • Kan je theoretische kennis rondom hechting vertalen naar handelen, waardoor je de jeugdige passende ondersteuning kunt bieden;
 • Ben je bewust welke invloed gedrag vanuit hechtingsproblematiek op jou als persoon kan hebben;
 • Kan je de invloed van het gedrag vanuit hechtingsproblematiek bij jezelf herkennen en hierop reflecteren.

De studiebelasting voor deze training is een lesdag. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Ter voorbereiding kijkt u een film en bereidt u een casus en een ontwikkelingsvraag voor. Inclusief de voorbereidingsopdracht bedraagt de totale studiebelasting 8,5 uren.

 • Kosten: € 450,- excl. BTW
 • Koffie/thee, lunch en studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Deelnemers ontvangen na het volgen van de training een bewijs van deelname
 • Deze training is geaccrediteerd door het SKJ met 8.5 punten in de categorie formeel leren

Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn alleen dit jaar nog fiscaal aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2022 komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden beschikbaar. Bent u werkzaam bij een gemeente en financiert uw werkgever uw opleiding? De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefonds.