Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van Jeugdprofessionals Nederland. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Jeugdprofessionals Nederland en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. De Algemene voorwaarden geeft je als afnemer inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt.