Training

12 vormen van weerstand

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp | 1 dag | SKJ-punten: 6
Ouders kunnen zich heel onthand voelen als het niet goed gaat met hun kind. Het is niet gemakkelijk om daar met een buitenstaander over in gesprek te gaan. En als het een professional in de jeugdzorg betreft, kan het niet alleen ongemakkelijk aanvoelen, maar zelfs onveilig. Angst voor de jeugdzorg heeft verschillende aspecten en vragen ieder om een andere benadering. Deze angsten komen tot uitdrukking in diverse weerstandsvormen in het gezinssysteem, die in twee typen kunnen worden ingedeeld: afstand nemen door vluchten of vechten en nabijheid zoeken door de hulpverlener in te zuigen in de bestaande gezinspatronen (inductie). Kagan en Schlossberg onderscheiden 12 verschillende vormen van weerstand. Tijdens deze interactieve training ga je zelf aan de slag met eigen casuïstiek.

Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Kindermishandeling | 3 dagen
Ben jij, of word jij de aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling van jouw organisatie? In deze training leert Anja Dijkhuis je de verschillende taken en verantwoordelijkheden die horen bij de functie van aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Door middel van interactieve werkvormen vergroot je samen met collega aandachtsfunctionarissen jouw inzicht en vaardigheden in deze adviserende en ondersteunende rol en leer je op welke manier je de meldcode binnen jouw organisatie kunt inzetten.

Achtergrond en toepassing van de Jeugdwet

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Wet- en regelgeving | 1 dag | SKJ-punten: 6
Deze training richt zich op de achtergrond en inhoud van de Jeugdwet. Daarnaast is er aandacht voor een goede uitvoering hiervan in samenhang met de beroepsrichtlijnen en hoe deze zich verhoudt tot de dagelijkse praktijk. Ook de samenhang en verhouding met andere sociale wetgeving komt aan bod.

ACT-Acceptance and Commitment Therapy – Inleiding

Gedragswetenschappers | Landelijk | Methodiek | 1 dag | SKJ-punten: Kijk bij "Praktisch"
De ACT methodiek is een gedrag georiënteerde gedragstherapie, een doorontwikkeling vanuit bijvoorbeeld de Dialectische Gedragstherapie (DBT) en de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In deze training maak je kennis met de ACT methodiek waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt, zowel voor jezelf als voor jouw cliënten/ kinderen of binnen je eigen werkkader. Je leert manieren om los te komen van emoties, je krijgt inzicht in jouw waarden en hiermee ontwikkel je een grotere psychologische flexibiliteit.

ACT-Acceptance and Commitment Therapy – Verdieping

Gedragswetenschappers | Landelijk | Methodiek | 3 dagen | SKJ-punten: Kijk bij "Praktisch"
De ACT methodiek is een gedrag georiënteerde gedragstherapie, een doorontwikkeling vanuit bijvoorbeeld de Dialectische Gedragstherapie (DBT) en de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In deze training maak je kennis met de ACT methodiek waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt, zowel voor jezelf als voor jouw cliënten/ kinderen of binnen je eigen werkkader. Je leert manieren om los te komen van emoties, je krijgt inzicht in jouw waarden en hiermee ontwikkel je een grotere psychologische flexibiliteit.

Anorexia, automutilatie & suïcide

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Stemmingsproblematiek | 1 dag | SKJ-punten: 5,5
In deze training gaan we dieper in op de volgende thema’s: anorexia, automutilatie en suïcide. Je leert wat signalen en kenmerken zijn en krijgt handvatten hoe om te gaan met jongeren op wie dit van toepassing is. Vanuit deze kennis en handvatten kan je ook beter het systeem begeleiden en doorverwijzen en je weet welke mogelijkheden daarin zijn. 

Autisme en sociale interactie

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Autisme | 1 dag | SKJ-punten: 6.25
In deze interactieve training leer je welke verschillende kenmerken en theorieën er binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) zijn. Beperkingen in de sociale communicatie en in de sociale interactie is één van de criteria van een Autisme Spectrum Stoornis, zoals beschreven in de DSM-5, maar hoe werkt dit in vriendschappen en (werk-) relaties? We gaan oefenen met (eigen) casussen zodat je meer inzicht krijgt hoe dit (anders) werkt bij de ander en wat jij als hulpverlener (anders) kan doen om je communicatie en interactie te verhelderen en hoe je ook de ander inzichten kan geven, bijvoorbeeld in het opbouwen van vriendschappen. Je leert welke vaardigheden de ander kan leren en ontwikkelen en je krijgt hierbij handvaten die je meteen kan toepassen in de praktijk.

Basistraining werken met het Vlaggensysteem

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Seksuele ontwikkeling | 1 dag | SKJ-punten: 8
Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen en jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. De methodiek is ontwikkeld door het Belgische Sensoa in samenwerking met Movisie. In het Vlaggensysteem wordt seksueel gedrag van kinderen en jongeren gekoppeld aan zes criteria (wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, ontwikkeling, context en zelfrespect) en vier gekleurde vlaggen (van groen, gezond gedrag, tot zwart, zwaar grensoverschrijdend gedrag). Tijdens de training wordt kennis over de seksuele ontwikkeling gedeeld en besteden we aandacht aan waarden en normen rond het thema seksualiteit. We gaan aan de hand van casuïstiek oefenen om de criteria uit het Vlaggensysteem toe te passen, zodat je na de training de methodiek kan gebruiken in je eigen werk of opvoeding.

Complexe scheidingen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 dag | SKJ-punten: 9
Deze training richt zich op de omgang met ouders en kinderen in complexe scheidingen. Wat zijn de gevolgen voor het kind bij een (conflict)scheiding en hoe kan je uit het conflict blijven?

Complexe scheidingen – werken met ouders

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 dag | SKJ-punten: 6
Deze training richt zich op de omgang met ouders in complexe scheidingen. Hoe kan je omgaan met coping en weerstanden? Welke technieken, instrumenten en methodieken zijn inzetbaar in de begeleiding van ouders?

Constructief samenwerken in een dynamisch werkveld

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Samen beslissen over passende hulp | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
In onze huidige maatschappij is multidisciplinair samenwerken en samenwerken met andere organisaties ontzettend belangrijk. Hoe kun je dat doen en welke vaardigheden heb je hiervoor nodig als professional?

Contextueel werken binnen pleegzorg

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp | 1 dag | SKJ-punten: 6
Met beeldtaal maakt Jolanda de contextuele theorie van onder andere ‘loyaliteiten’ en de ‘balans van geven en ontvangen’ inzichtelijk. Toegespitst op kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie en uit huis worden geplaatst/uit huis geplaatst zijn. In deze training leer je kijken door de raampjes van vele betrokkenen rondom een uithuisplaatsing. Na een stuk contextuele theorie (verduidelijkt met de beeldtaal van gekleurde huisjes), gaan de deelnemers zelf aan de slag met de vraag ‘hoe doe ik recht aan alle betrokkenen?’. En wat betekent dit ‘recht doen’ voor ieders rol en voor de onderlinge relaties? Tot slot staan de deelnemers ook stil bij hun eigen context en de invloed hiervan.

Creatieve gespreksvoering met kinderen bij vermoedens van kindermishandeling

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Kindermishandeling | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
Voor een kind die een vorm van kindermishandeling meemaakt, is het belangrijk dat hij of zij gezien wordt; dat je als het ware ‘achter de plinten’ kunt kijken en ziet wat eigenlijk niet gezien mag worden. Soms is een luisterend oor genoeg, evenals erkenning en complimenten. Soms is er echter meer nodig en wil je weten wat de beleving van het kind is; hoe het met het kind gaat. Jij wil een veilige setting creëren om ruimte te geven aan het kind om te kunnen vertellen en om tot een gesprek te komen. Deze training richt zich op praktische wijze op de gespreksvoering met kinderen bij een vermoeden van een onveilige thuissituatie.

Culturele taboes

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Intercultureel werken | 1 dagdeel
Taboes doorbreken lijkt wel de trend; denk aan campagnes over suïcide (‘bel 113’), depressie (‘hey het is oke’), geldzorgen (‘Kom uit je schuld’) en dergelijke. Maar, is het doorbreken van taboes ook zo’n trend bij gezins- en jeugdprofessionals? Hoe worden ongeschreven regels of gedragingen met betrekking tot bijvoorbeeld psychische klachten, seksualiteit, jongens- en meisjesbesnijdenis, licht verstandelijke beperking en kindermishandeling besproken met jeugdigen en/of gezinnen met een andere etniciteit? In deze interactieve training staat het bespreken van taboes op interculturele wijze centraal.

De basis van hechting

Gedragswetenschappers | Landelijk | Problematische gehechtheid | 1 dag | SKJ-punten: Zie het kopje 'praktisch'
Het hechtingsproces herkennen, maar vooral ook het doorzien van gedrag en handelen geeft je als jeugd- en gezinsprofessional of gedragswetenschapper de mogelijkheid kinderen en hun ouders/netwerk te helpen in de afstemming naar elkaar. Je leert de betekenis van gedrag nog beter te doorzien en te herkennen wat hierin dan helpend is in de ondersteuning en begeleiding van kinderen. Tevens kun je de vertaling maken wat dit dan in de dagelijkse praktijk betekent voor het netwerk van het kind in handelen en ondersteunen. Je krijgt daarnaast inzicht in wat jouw eigen hechtingsproces betekent in je rol als jeugd- en gezinsprofessional of gedragswetenschapper en hoe je hierin de passende acties in handelen en ondersteuning uit kan zetten. In de training leer je de basisprocessen die aan het hechtingsproces van jongeren ten grondslag ligt. Je krijgt inzicht in de verschillende fases van de hechting en leert deze te herkennen. Vanuit het leren herkennen van het hechtingsproces ben je als jeugd- en gezinsprofessional of gedragswetenschapper in staat na de training de vertaling te maken naar de praktijk en advies te geven passend bij de verschillende fases.

De zelfzorgprofessional

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 3 dagen | SKJ-punten: 22,5
Deze training richt zich op het verhogen van werkplezier, impact en veerkracht en op het voorkomen van overbelasting. Wat is zelfzorg en hoe kan je meer invulling geven aan jouw behoeftes om er te blijven zijn voor jouw cliënten?