Training

12 vormen van weerstand

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
Ouders kunnen zich heel onthand voelen als het niet goed gaat met hun kind. Het is niet gemakkelijk om daar met een buitenstaander over in gesprek te gaan. En als het een professional in de jeugdzorg betreft, kan het niet alleen ongemakkelijk aanvoelen, maar zelfs onveilig. Angst voor de jeugdzorg heeft verschillende aspecten en vragen ieder om een andere benadering. Deze angsten komen tot uitdrukking in diverse weerstandsvormen in het gezinssysteem, die in twee typen kunnen worden ingedeeld: afstand nemen door vluchten of vechten en nabijheid zoeken door de hulpverlener in te zuigen in de bestaande gezinspatronen (inductie). Kagan en Schlossberg onderscheiden 12 verschillende vormen van weerstand. Tijdens deze interactieve training ga je zelf aan de slag met eigen casuïstiek.

Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Kindermishandeling | 3 dagen
Ben jij, of word jij de aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling van jouw organisatie? In deze training leert Anja Dijkhuis je de verschillende taken en verantwoordelijkheden die horen bij de functie van aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Door middel van interactieve werkvormen vergroot je samen met collega aandachtsfunctionarissen jouw inzicht en vaardigheden in deze adviserende en ondersteunende rol en leer je op welke manier je de meldcode binnen jouw organisatie kunt inzetten.

Acceptance and Commitment Therapy – Inleiding

Gedragswetenschappers | Landelijk | Methodiek | 1 dag | SKJ-punten: Kijk bij "Praktisch"
De ACT methodiek is een gedrag georiënteerde gedragstherapie, een doorontwikkeling vanuit bijvoorbeeld de Dialectische Gedragstherapie (DBT) en de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In deze training maak je kennis met de ACT methodiek waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt, zowel voor jezelf als voor jouw cliënten/ kinderen of binnen je eigen werkkader. Je leert manieren om los te komen van emoties, je krijgt inzicht in jouw waarden en hiermee ontwikkel je een grotere psychologische flexibiliteit.

Achtergrond en toepassing van de Jeugdwet

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Wet- en regelgeving | 1 dag | SKJ-punten: 6
Deze training richt zich op de achtergrond en inhoud van de Jeugdwet. Daarnaast is er aandacht voor een goede uitvoering hiervan in samenhang met de beroepsrichtlijnen en hoe deze zich verhoudt tot de dagelijkse praktijk. Ook de samenhang en verhouding met andere sociale wetgeving komt aan bod.

Anorexia, automutilatie & suïcide

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Stemmingsproblematiek | 1 dag | SKJ-punten: 5,5
In deze training gaan we dieper in op de volgende thema’s: anorexia, automutilatie en suïcide. Je leert wat signalen en kenmerken zijn en krijgt handvatten hoe om te gaan met jongeren op wie dit van toepassing is. Vanuit deze kennis en handvatten kan je ook beter het systeem begeleiden en doorverwijzen en je weet welke mogelijkheden daarin zijn. 

Autisme en sociale interactie

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Autisme | 1 dag
In deze interactieve training leer je welke verschillende kenmerken en theorieën er binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) zijn. Beperkingen in de sociale communicatie en in de sociale interactie is één van de criteria van een Autisme Spectrum Stoornis, zoals beschreven in de DSM-5, maar hoe werkt dit in vriendschappen en (werk-) relaties? We gaan oefenen met (eigen) casussen zodat je meer inzicht krijgt hoe dit (anders) werkt bij de ander en wat jij als hulpverlener (anders) kan doen om je communicatie en interactie te verhelderen en hoe je ook de ander inzichten kan geven, bijvoorbeeld in het opbouwen van vriendschappen. Je leert welke vaardigheden de ander kan leren en ontwikkelen en je krijgt hierbij handvaten die je meteen kan toepassen in de praktijk.

Complexe scheidingen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 dag
Deze training richt zich op de omgang met ouders en kinderen in complexe scheidingen. Wat zijn de gevolgen voor het kind bij een (conflict)scheiding en hoe kan je uit het conflict blijven?

Complexe scheidingen – werken met ouders

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 dag | SKJ-punten: 6
Deze training richt zich op de omgang met ouders in complexe scheidingen. Hoe kan je omgaan met coping en weerstanden? Welke technieken, instrumenten en methodieken zijn inzetbaar in de begeleiding van ouders?

Constructief samenwerken in een dynamisch werkveld

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Samen beslissen over passende hulp | 1 dagdeel
In onze huidige maatschappij is multidisciplinair samenwerken en samenwerken met andere organisaties ontzettend belangrijk. Hoe kun je dat doen en welke vaardigheden heb je hiervoor nodig als professional?

Creatieve gespreksvoering met kinderen bij vermoedens van kindermishandeling

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Kindermishandeling | 1 dagdeel
Voor een kind die een vorm van kindermishandeling meemaakt, is het belangrijk dat hij of zij gezien wordt; dat je als het ware ‘achter de plinten’ kunt kijken en ziet wat eigenlijk niet gezien mag worden. Soms is een luisterend oor genoeg, evenals erkenning en complimenten. Soms is er echter meer nodig en wil je weten wat de beleving van het kind is; hoe het met het kind gaat. Jij wil een veilige setting creëren om ruimte te geven aan het kind om te kunnen vertellen en om tot een gesprek te komen. Deze training richt zich op praktische wijze op de gespreksvoering met kinderen bij een vermoeden van een onveilige thuissituatie.

Culturele taboes

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Intercultureel werken | 1 dagdeel
Taboes doorbreken lijkt wel de trend; denk aan campagnes over suïcide (‘bel 113’), depressie (‘hey het is oke’), geldzorgen (‘Kom uit je schuld’) en dergelijke. Maar, is het doorbreken van taboes ook zo’n trend bij gezins- en jeugdprofessionals? Hoe worden ongeschreven regels of gedragingen met betrekking tot bijvoorbeeld psychische klachten, seksualiteit, jongens- en meisjesbesnijdenis, licht verstandelijke beperking en kindermishandeling besproken met jeugdigen en/of gezinnen met een andere etniciteit? In deze interactieve training staat het bespreken van taboes op interculturele wijze centraal.

De zelfzorgprofessional

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 3 dagen
Deze training richt zich op het verhogen van werkplezier, impact en veerkracht en op het voorkomen van overbelasting. Wat is zelfzorg en hoe kan je meer invulling geven aan jouw behoeftes om er te blijven zijn voor jouw cliënten?

Depressie bij kinderen en adolescenten

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Stemmingsproblemen | 3 dagen
Deze training richt zich op het herkennen en signaleren van een depressie bij kinderen en adolescenten. Wat is een depressie? Hoe maak je een plan vak aanpak conform de beroepscode en welke mogelijkheden zijn er op het gebied van preventie en als vervolgprogramma?

Driehoekskunde

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Gezinnen met meervoudige en complexe problemen | 1 dag
Deze training richt zich op de basis van Driehoekskunde. Om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen, moet je als hulpverlener namelijk steeds een evenwicht bewaren in de relatie tot ouders en kinderen. Hoe kan je Driehoekskunde in de praktijk brengen?

Gespreksvoering bij lastige gesprekken

Jeugd- en Gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 1 dag
Hoe blijf je uit de machtsstrijd, hoe ga je om met onmacht en hoe blijf je helder, duidelijk én in contact met jouw cliënten? De training 'Gespreksvoering bij lastige gesprekken' gaat over het effectief voeren van lastige en belangrijke gesprekken waarbij de kans groot is dat de emoties hoog oplopen, waar je lijnrecht tegenover elkaar kan komen te staan, of waarbij je een discussie moet voeren, omdat er veel op het spel staat. Meestal zijn dat ook de gesprekken die vermeden worden en die niet gevoerd worden om de boel niet op de spits te drijven, met als gevolg dat juist niet op tafel komt wat wel besproken moet worden. In deze training staan we stil bij hoe je deze gesprekken wél kan voeren, zodat er ruimte voor beweging komt. Na deze training krijg je er gewoon zin in om dit type gesprek aan te gaan!

Hechtingsproblematiek in het echt

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Problematische gehechtheid | 1 dag | SKJ-punten: 8,5
Deze training richt zich interactief op de theorie rondom hechting en de professionele benadering van jeugdigen met hechtingsproblematiek. Hoe kan je de verschillende hechtingsproblematieken herkennen? Op welke manier kan je als jeugd- en gezinsprofessional jeugdigen met hechtingsproblematiek benaderen?