Training

12 vormen van weerstand

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp | 1 dag | SKJ-punten: 6
Ouders kunnen zich heel onthand voelen als het niet goed gaat met hun kind. Het is niet gemakkelijk om daar met een buitenstaander over in gesprek te gaan. En als het een professional in de jeugdzorg betreft, kan het niet alleen ongemakkelijk aanvoelen, maar zelfs onveilig. Angst voor de jeugdzorg heeft verschillende aspecten en vragen ieder om een andere benadering. Deze angsten komen tot uitdrukking in diverse weerstandsvormen in het gezinssysteem, die in twee typen kunnen worden ingedeeld: afstand nemen door vluchten of vechten en nabijheid zoeken door de hulpverlener in te zuigen in de bestaande gezinspatronen (inductie). Kagan en Schlossberg onderscheiden 12 verschillende vormen van weerstand. Tijdens deze interactieve training ga je zelf aan de slag met eigen casuïstiek.

Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Kindermishandeling | 3 dagen
Ben jij, of word jij de aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling van jouw organisatie? In deze training leert Anja Dijkhuis je de verschillende taken en verantwoordelijkheden die horen bij de functie van aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Door middel van interactieve werkvormen vergroot je samen met collega aandachtsfunctionarissen jouw inzicht en vaardigheden in deze adviserende en ondersteunende rol en leer je op welke manier je de meldcode binnen jouw organisatie kunt inzetten.

Achtergrond en toepassing van de Jeugdwet

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Wet- en regelgeving | 1 dag | SKJ-punten: 6
Deze training richt zich op de achtergrond en inhoud van de Jeugdwet. Daarnaast is er aandacht voor een goede uitvoering hiervan in samenhang met de beroepsrichtlijnen en hoe deze zich verhoudt tot de dagelijkse praktijk. Ook de samenhang en verhouding met andere sociale wetgeving komt aan bod.

ACT-Acceptance and Commitment Therapy – Inleiding

Gedragswetenschappers | Landelijk | Methodiek | 1 dag | SKJ-punten: Kijk bij "Praktisch"
De ACT methodiek is een gedrag georiënteerde gedragstherapie, een doorontwikkeling vanuit bijvoorbeeld de Dialectische Gedragstherapie (DBT) en de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In deze training maak je kennis met de ACT methodiek waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt, zowel voor jezelf als voor jouw cliënten/ kinderen of binnen je eigen werkkader. Je leert manieren om los te komen van emoties, je krijgt inzicht in jouw waarden en hiermee ontwikkel je een grotere psychologische flexibiliteit.

ACT-Acceptance and Commitment Therapy – Verdieping

Gedragswetenschappers | Landelijk | Methodiek | 3 dagen | SKJ-punten: Kijk bij "Praktisch"
De ACT methodiek is een gedrag georiënteerde gedragstherapie, een doorontwikkeling vanuit bijvoorbeeld de Dialectische Gedragstherapie (DBT) en de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In deze training maak je kennis met de ACT methodiek waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt, zowel voor jezelf als voor jouw cliënten/ kinderen of binnen je eigen werkkader. Je leert manieren om los te komen van emoties, je krijgt inzicht in jouw waarden en hiermee ontwikkel je een grotere psychologische flexibiliteit.

Anorexia, automutilatie & suïcide

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Stemmingsproblematiek | 1 dag | SKJ-punten: 5,5
In deze training gaan we dieper in op de volgende thema’s: anorexia, automutilatie en suïcide. Je leert wat signalen en kenmerken zijn en krijgt handvatten hoe om te gaan met jongeren op wie dit van toepassing is. Vanuit deze kennis en handvatten kan je ook beter het systeem begeleiden en doorverwijzen en je weet welke mogelijkheden daarin zijn. 

Autisme bij meisjes

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Autisme | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
Autisme bij meisjes wordt vaak nog steeds niet goed herkend. Het ziet er anders uit dan autisme bij jongens en de aandachtspunten voor begeleiding zijn ook vaak anders. Die verschillen en wat dat inhoudt voor de begeleiding zullen wij tijdens deze training behandelen. Een training vol theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen.

Autisme en Gender

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Autisme | 1 dag | SKJ-punten: 6
Veel professionals zijn handelingsverlegen als het gaat om genderproblematiek bij jongeren. Dit komt vaak voort uit onwetendheid. Deze scholing geeft een overzicht van genderproblematiek bij jongeren met autisme, maar ook de diverse zoektochten die de persoon aan kan gaan. Het verschil met genderproblematiek zonder autisme, is dat er bij genderproblematiek met autisme rekening gehouden dient te worden met het autistisch denken. In deze scholing kijken we hoe er hulp kan worden geboden, rekening houdend met het autistisch denken. Waarbij ook de houding van de professional aan bod komt en de begeleiding van ouders. Hierdoor kan er een werkbare samenwerkingsrelatie opgebouwd worden.

Autisme en sociale interactie

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Autisme | 1 dag | SKJ-punten: 6
In deze interactieve training leer je welke verschillende kenmerken en theorieën er binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) zijn. Beperkingen in de sociale communicatie en in de sociale interactie is één van de criteria van een Autisme Spectrum Stoornis, zoals beschreven in de DSM-5, maar hoe werkt dit in vriendschappen en (werk-) relaties? We gaan oefenen met (eigen) casussen zodat je meer inzicht krijgt hoe dit (anders) werkt bij de ander en wat jij als hulpverlener (anders) kan doen om je communicatie en interactie te verhelderen en hoe je ook de ander inzichten kan geven, bijvoorbeeld in het opbouwen van vriendschappen. Je leert welke vaardigheden de ander kan leren en ontwikkelen en je krijgt hierbij handvaten die je meteen kan toepassen in de praktijk.

AutismeBelevingsCircuit (ABC)

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Autisme | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
Hoe is het om de wereld om je heen niet te begrijpen? Om overprikkeld te raken of vast te lopen, omdat je geen overzicht hebt? In 3 uur doorloop je een aantal opdrachten om te ervaren hoe het zou kunnen zijn om autisme te hebben. Elke opdracht wordt vervolgens gekoppeld aan de praktijk en geeft een tip tot autismevriendelijkheid. Een interessante en leerzame beleving!

Basistraining werken met het Vlaggensysteem

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Seksuele ontwikkeling | 1 dag | SKJ-punten: 8
Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen en jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. De methodiek is ontwikkeld door het Belgische Sensoa in samenwerking met Movisie. In het Vlaggensysteem wordt seksueel gedrag van kinderen en jongeren gekoppeld aan zes criteria (wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, ontwikkeling, context en zelfrespect) en vier gekleurde vlaggen (van groen, gezond gedrag, tot zwart, zwaar grensoverschrijdend gedrag). Tijdens de training wordt kennis over de seksuele ontwikkeling gedeeld en besteden we aandacht aan waarden en normen rond het thema seksualiteit. We gaan aan de hand van casuïstiek oefenen om de criteria uit het Vlaggensysteem toe te passen, zodat je na de training de methodiek kan gebruiken in je eigen werk of opvoeding.

Complexe scheidingen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 dag | SKJ-punten: 9
Deze training richt zich op de omgang met ouders en kinderen in complexe scheidingen. Wat zijn de gevolgen voor het kind bij een (conflict)scheiding en hoe kan je uit het conflict blijven?

Complexe scheidingen – werken met ouders

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 dag | SKJ-punten: 6
Deze training richt zich op de omgang met ouders in complexe scheidingen. Hoe kan je omgaan met coping en weerstanden? Welke technieken, instrumenten en methodieken zijn inzetbaar in de begeleiding van ouders?

Constructief samenwerken in een dynamisch werkveld

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Samen beslissen over passende hulp | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
In onze huidige maatschappij is multidisciplinair samenwerken en samenwerken met andere organisaties ontzettend belangrijk. Hoe kun je dat doen en welke vaardigheden heb je hiervoor nodig als professional?

Contextueel werken bij (samengestelde) gezinnen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp | 1 dag | SKJ-punten: 6
Met beeldtaal maakt Jolanda de contextuele theorie van onder andere ‘loyaliteiten’ en de ‘balans van geven en ontvangen’ inzichtelijk. Toegespitst op kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie en uit huis worden geplaatst/uit huis geplaatst zijn. In deze training leer je kijken door de raampjes van vele betrokkenen rondom een uithuisplaatsing. Na een stuk contextuele theorie (verduidelijkt met de beeldtaal van gekleurde huisjes), gaan de deelnemers zelf aan de slag met de vraag ‘hoe doe ik recht aan alle betrokkenen?’. En wat betekent dit ‘recht doen’ voor ieders rol en voor de onderlinge relaties? Tot slot staan de deelnemers ook stil bij hun eigen context en de invloed hiervan.

Creatieve gespreksvoering met kinderen bij vermoedens van kindermishandeling

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Kindermishandeling | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
Voor een kind die een vorm van kindermishandeling meemaakt, is het belangrijk dat hij of zij gezien wordt; dat je als het ware ‘achter de plinten’ kunt kijken en ziet wat eigenlijk niet gezien mag worden. Soms is een luisterend oor genoeg, evenals erkenning en complimenten. Soms is er echter meer nodig en wil je weten wat de beleving van het kind is; hoe het met het kind gaat. Jij wil een veilige setting creëren om ruimte te geven aan het kind om te kunnen vertellen en om tot een gesprek te komen. Deze training richt zich op praktische wijze op de gespreksvoering met kinderen bij een vermoeden van een onveilige thuissituatie.