Opleiding Jeugdconsulent

Meppel
13 september 2024
 2.685,00

Als je bij de gemeente werkt als jeugdconsulent, krijg je te maken met een grote diversiteit aan vragen en problemen inzake opvoeden en opgroeien.

 Je bent verantwoordelijk voor het verhelderen en onderzoeken van de hulpvragen en het inzetten van de juiste hulp. Tijdens de opleiding krijg je theorie over het wettelijk kader van de Jeugdwet en aanverwante wetgeving, de doelgroepen en de  verschillende vormen van Jeugdhulp. Daarnaast is er in de verschillende modules aandacht voor de praktische vaardigheden en competenties die Jeugdconsulent nodig heeft in de praktijk.  Na de opleiding beschik je over nodige specialistische kennis en ben je in staat om aan de slag te gaan als Jeugdconsulent.

Deze opleiding is bedoeld voor beginnend jeugdconsulenten en ambtenaren die nu al werkzaam zijn als jeugdconsulent, casemanagers Jeugd en/of medewerkers van sociale (wijk)teams die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet en extra scholing wensen. Na deze opleiding beschik je over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om als jeugdconsulent aan de slag te gaan. Ter bevordering van een goede interactie en het behalen van de gestelde leerdoelen is het aantal cursisten voor deze opleiding gemaximeerd op 12 deelnemers per groep.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Dag  1 Inleiding vak Jeugdconsulent  

 • Inleiding Jeugdconsulent
 • Werkplek, gemeente en CJG
 • Taken en Competenties
 • Professioneel handelen
 • Juridisch kader Jeugdzorg
 • Jeugdwet
 • Woonplaatsbeginsel
 • Leeftijdsbeginsel
 • Financiering: ZIN / PGB
 • Aanverwante wetten

Dag 2 Doelgroepen     

 • Inleiding Doelgroepen
 • Ziektebeelden en beperkingen
 • Verlengde Jeugdzorg
 • Meldcode
 • Belemmeringen
 • Objectiveren
 • Veiligheidsplanning
 • Dwang-drang

Dag 3 Vormen van Jeugdhulp     

 • Inleiding vormen van Jeugdhulp
 • ZIN/Pgb
 • Vrij toegankelijke voorzieningen
 • Individuele voorzieningen
 • JB en JR
 • Sociaal Medische Indicatie

Dag 4 Communicatie   

 • Gesprekstechnieken
 • het Keukentafel gesprek
 • Verschillende gesprekspartners
 • Weerstanden
 • Motiverende gespreksvoering
 • Praten met kinderen

Dag 5 Methodisch werken  

 • Procedure
 • Leeftijdsbeginsel in de praktijk
 • Aanmelding
 • Instrumenten en hulpmiddelen
 • Doelen formuleren
 • Rapporteren en beschikken
 • Ondersteuningsplan

Dag 6 Proeve van bekwaamheid   

 • Keukentafelgesprek
 • Verslaglegging
Opleiding Jeugdconsulent   Startdatum 13 september 2024
Dag 1: Inleiding vak Jeugdconsulent 13 september 2024
Dag 2: Doelgroepen 27 september 2024
Dag 3: Vormen van Jeugdhulp 11 oktober 2024
Dag 4: Communicatie 8 november 2024
Dag 5: Methodisch werken 22 november 2024
Dag 6: Proeve van bekwaamheid 29 november 2024

Tijdens de opleiding worden de volgende leervormen gebruikt:

 • Klassikale kennisoverdracht
 • Oefeningen
 • Zelfstudie

Peter Groenenberg & Anja Dijkhuis

Peter beschikt over ruim 20 jaar ervaring binnen de (jeugd)psychiatrie als begeleider en coördinator. Na een uitstap als docent binnen het MBO-onderwijs is Peter weer ‘terug’ binnen de jeugdzorg en is hij werkzaam als jeugdconsulent en als ondersteuningscoördinator binnen het onderwijs.

Anja Dijkhuis is gespecialiseerd in deskundigheidsbevordering in het sociale domein en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het lesgeven en trainen van professionals over huiselijk geweld en kindermishandeling, complexe scheidingen. Sinds 2015 is Anja actief als ontwikkelaar en docent aan opleidingen tot Jeugdconsulent.

Tijdens de opleiding krijg je kennis en leer je vaardigheden over de volgende onderwerpen:

 • het Jeugdstelsel, de Jeugdwet en aanverwante wetgeving
 • de rol, taken en verantwoordelijkheden van de Jeugdconsulent
 • diverse problematieken en welke invloed dit kan hebben op het dagelijks functioneren van de jeugdige en het gezin
 • vraagverheldering en goed onderzoek doen
 • verschillende vormen van jeugdhulp en het inzetten van de juiste zorg
 • samenwerken met het gezin en andere professionals
 • doelen formuleren en het ondersteuningsplan opstellen
 • het signaleren en handelen bij onveilig opgroeien en werken met de Meldcode Huiselijk Geweld Kindermishandeling
 • bewustwording van het persoonlijk referentiekader
 • reflectie over (mogelijke) persoonlijke drempels en omgaan met professionele belemmeringen

De opleiding is opgebouwd uit een theoretisch deel, afgewisseld met werkvormen gericht op vaardigheden en houdingsaspecten welke aansluiten bij de taken en competenties van de Jeugdconsulent.

In totaal zijn er 5 fysieke lesdagen en een toetsdag.

Per lesdag dien je literatuur te bestuderen. De studiebelasting is in totaal 16 uur (gemiddeld 3 uur per lesdag en 1 uur voor de toetsdag). Het is raadzaam om zelfstudie uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten. De totale studiebelasting voor deze opleiding is in totaal 48 uur.

 • Kosten: €2.685,-
 • Bij aanvang van de opleiding ontvang je het Handboek Jeugdhulp
 • Koffie/thee, lunch en studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na het volgen van de training, wanneer je de toetsing met goed gevolg hebt afgerond ontvang je een certificaat van Jeugdprofessionals Nederland.
 • Deze opleiding is door het SKJ geaccrediteerd met 48.2 punten in de categorie formeel leren

Toetsing
De toets bestaat uit een proeve van bekwaamheid. Tijdens de toetsing voer je een keukentafelgesprek (30 min) waarna je de bijbehorende rapportage opstelt (60 min). De toets duurt in totaal 1,5 uur.

Literatuur:

 • Handboek Jeugdhulp, Jeugdprofessionals Nederland
 • Hand out “Aandoeningen en beperkingen”:
 • Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker, Beroepsnormen voor de beroepsvariant Jeugdzorgwerker , BPSW, 2015
 • Opgroeien en opvoeden, Normale uitdagingen voor kinderen, jongeren en hun ouders 2020 Deniz Ince & Hilde Kalthoff, met medewerking van Peter Nikken, Josette Hoex, Marielle Balledux en Esther van Beekhoven
 • Reader gespreksvoering

 2.685,00