Met het oog op de

Toekomst

10 sep 2021 09:00
Digitaal
Kosten €1799 excl. BTW
Inschrijven
Klariena Bouma

Klariena is sinds 2009 werkzaam binnen de hulpverlening en het Sociaal Domein. Ze heeft diverse rollen uitgevoerd waaronder pedagogisch medewerker, ambulant begeleider, systeembegeleider, jeugdconsulent en kwaliteitsmedewerker.

De passie van Klariena ligt bij de jeugdhulpverlening en het Sociaal Domein en het delen van haar kennis en kunde hierin. Ze gelooft in kansen, mogelijkheden, eigen kracht en positiviteit!

 

Als jeugdprofessional of jeugdconsulent bij een gemeente krijg je te maken een grote diversiteit aan vragen en problemen waar jeugdigen en gezinnen bij betrokken zijn. Als jeugdconsulent ben je verantwoordelijk voor het inzetten van de juiste hulp die nodig is om de jeugdige en het gezin verder te helpen. Je hebt een uitgebreid takenpakket met meerdere aandachtsgebieden. Deze opleiding geeft je handvatten om het vak goed en gedegen te kunnen uitvoeren. Tijdens de opleiding leer je op de juiste manier de vraagverheldering uit te voeren, zodat je een duidelijk beeld hebt van alle leefgebieden en je de juiste hulp kunt bieden of inzetten. Daarnaast leer je de juiste gespreksvoering toe te passen en signalen te herkennen die mogelijk in verband staan met huiselijk geweld of kindermishandeling. Na de opleiding beschik je over specialistische kennis op het gebied van de Jeugdwet, maar ook over de aanverwante wetgeving.

 

Deze opleiding is bedoeld voor beginnend jeugdconsulenten, ambtenaren die nu al werkzaam zijn als jeugdconsulent, casemanagers Jeugd en/of medewerkers van sociale (wijk)teams die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet. Na deze opleiding beschikt u over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om als jeugdconsulent aan de slag te gaan. Ter bevordering van een goede interactie en het behalen van de gestelde leerdoelen is het aantal cursisten voor deze opleiding gemaximeerd op 12 deelnemers per groep.

Instapvoorwaarden
Een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau is bij deze opleiding vereist.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie

Module 1: Jeugdconsulent, de basis 

 • Wat is de rol van een Jeugdconsulent
 • Over welke kennis en vaardigheden moet je beschikken
 • Gespreksvoering met een jeugdige en/of gezin

Module 2: De Jeugdwet

 • Wat is de Jeugdwet
 • Voorzieningen vanuit de Jeugdwet
 • De doelgroep van de Jeugdwet
 • De verlengde Jeugdwet
 • Financiering

Module 3: Het proces

 • De aanmelding (toegang/frontoffice)
 • Het keukentafelgesprek
 • Het ondersteuningsplan
 • Indiceren en evalueren
 • Regievoering
 • Het op- en afschalen van zorg

Module 4:  Het Sociaal Domein

 • Aanverwante wetgeving (WMO,ZVW,WLZ, Onderwijs, Jeugdwet)
 • De AVG

Module 5:  De meldcode 

 • Waarvoor is de meldcode bedoeld
 • Voor wie is de meldcode

Module 6: Professioneel handelen

 • Het Kwaliteitsregister SKJ
 • De beroepscode
 • De richtlijnen

Examen

 

 

Na het volgen van de opleiding Jeugdconsulent:

 • Weet u wat de Jeugdwet omvat en met welke aanverwante wetgeving u te maken heeft;
 • Heeft u inzicht in de diverse problematieken en welke invloed dit kan hebben op het dagelijks functioneren van de jeugdige en het gezin;
 • Bent u in staat goed onderzoek te doen naar dat wat nodig is en de vraag achter de vraag zien;
 • Bent u in staat verschillende vormen van jeugdhulp en de juiste zorg te bieden of in te zetten;
 • Bent u in staat samen te werken met het gezin en andere professionals en weet u hoe u regie kunt voeren;
 • Bent u in staat een ondersteuningsplan op te stellen en doelen en resultaten te stellen;
 • Bent u in staat een juiste afweging te maken met het oog op veilig opgroeien;
 • Bent u zich bewust van wat uw houding en non-verbale signalen zijn binnen de interactie met de jeugdige en betrokkenen en welke invloed dit kan hebben op het proces en het resultaat.

Studiebelasting
De opleiding Jeugdconsulent bestaat uit een mix van e-learnings en klassikale lessen. De klassikale lessen vinden verspreid over 10 dagdelen plaats. Het is raadzaam om zelfstudie uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten. Voor deze opleiding staat een totale studiebelasting van 50 uur.

Investering
Voor de volledige opleiding betaalt u € 1.799,- exclusief btw. Deze kosten zijn inclusief koffie en thee. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen, welke bestaan uit een persoonlijke online leeromgeving en het Handboek Jeugdhulp. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefonds.

Unieke online leeromgeving
Voor de opleiding Jeugdconsulent krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving via deze website. In de leeromgeving vindt u lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de hand-outs van de lesdagen. U krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Het Sociaal Domein is aan verandering onderhevig. Daarom actualiseren we de lesstof op de online leeromgeving continu. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u voor of tijdens de opleiding problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of 085-4018365.

Toetsing
Een week voor de toetsing ontvangt u een melding/casus. Deze melding kunt u met uw mede-cursisten voorbereiden. Tijdens de toetsing voert u een rollengesprek met de cliënt waarna u de bijbehorende rapportage opstelt.

Accreditatie
De opleiding Jeugdconsulent is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren – Scholing met 49.75 punten.

Certificering
Wanneer u de opleiding volledig heeft doorlopen en de toetsing met goed gevolg aflegt, ontvangt u een certificaat van Jeugdprofessionals Nederland

Inschrijven