Jeugdconsulent

Meppel | 5 Lesdagen | € 1.799,00 excl. BTW

Als jeugdprofessional of jeugdconsulent bij een gemeente krijg je te maken een grote diversiteit aan vragen en problemen waar jeugdigen en gezinnen bij betrokken zijn. Als jeugdconsulent ben je verantwoordelijk voor het inzetten van de juiste hulp die nodig is om de jeugdige en het gezin verder te helpen. Je hebt een uitgebreid takenpakket met meerdere aandachtsgebieden. Deze opleiding geeft je handvatten om het vak goed en gedegen te kunnen uitvoeren. Tijdens de opleiding leer je op de juiste manier de vraagverheldering uit te voeren, zodat je een duidelijk beeld hebt van alle leefgebieden en je de juiste hulp kunt bieden of inzetten. Daarnaast leer je de juiste gespreksvoering toe te passen en signalen te herkennen die mogelijk in verband staan met huiselijk geweld of kindermishandeling. Na de opleiding beschik je over specialistische kennis op het gebied van de Jeugdwet, maar ook over de aanverwante wetgeving.

Informatie of advies nodig over een opleiding?

085 – 401 83 65

Schrijf je vandaag nog in!

Deze opleiding is bedoeld voor beginnend jeugdconsulenten, ambtenaren die nu al werkzaam zijn als jeugdconsulent, casemanagers Jeugd en/of medewerkers van sociale (wijk)teams die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet. Na deze opleiding beschik je over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om als jeugdconsulent aan de slag te gaan. Ter bevordering van een goede interactie en het behalen van de gestelde leerdoelen is het aantal cursisten voor deze opleiding gemaximeerd op 12 deelnemers per groep.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Module 1: Jeugdconsulent, de basis 

 • Wat is de rol van een Jeugdconsulent
 • Over welke kennis en vaardigheden moet je beschikken
 • Gespreksvoering met een jeugdige en/of gezin

Module 2: De Jeugdwet

 • Wat is de Jeugdwet
 • Voorzieningen vanuit de Jeugdwet
 • De doelgroep van de Jeugdwet
 • De verlengde Jeugdwet
 • Financiering

Module 3: Het proces

 • De aanmelding (toegang/frontoffice)
 • Het keukentafelgesprek
 • Het ondersteuningsplan
 • Indiceren en evalueren
 • Regievoering
 • Het op- en afschalen van zorg

Module 4:  Het Sociaal Domein

 • Aanverwante wetgeving (WMO,ZVW,WLZ, Onderwijs, Jeugdwet)
 • De AVG

Module 5:  De meldcode 

 • Waarvoor is de meldcode bedoeld
 • Voor wie is de meldcode

Module 6: Professioneel handelen

 • Het Kwaliteitsregister SKJ
 • De beroepscode
 • De richtlijnen

Examen

Tijdens de opleiding worden de volgende leervormen gebruikt:

 • Voorbereidingsopdrachten
 • Klassikale kennisoverdracht
 • E-learning
 • Zelfstudie

Klariena is sinds 2009 werkzaam binnen de hulpverlening en het Sociaal Domein. Ze heeft diverse rollen uitgevoerd waaronder pedagogisch medewerker, ambulant begeleider, systeembegeleider, jeugdconsulent en kwaliteitsmedewerker.

De passie van Klariena ligt bij de jeugdhulpverlening en het Sociaal Domein en het delen van haar kennis en kunde hierin. Ze gelooft in kansen, mogelijkheden, eigen kracht en positiviteit!

Leerdoelen:

 • Na het volgen van de opleiding weet je wat de Jeugdwet is en wat dit voor jou betekent.
 • Na het volgen van de opleiding kun jij weloverwogen en verantwoordelijke keuzes maken in het kader van veilig opgroeien.
 • Na het volgen van de opleiding heb je alle kennis eigen gemaakt en kun je als jeugdconsulent werken in het sociaal domein.

Na het volgen van deze training:

 • Ken je de Jeugdwet en weet je met welke aanverwante wetgeving je te maken hebt;
 • Ken je diverse problematieken en welke invloed dit kan hebben op het dagelijks functioneren van de jeugdige en het gezin;
 • Kan je goed onderzoek doen naar dat wat nodig is en de vraag achter de vraag zien;
 • Kan je verschillende vormen van jeugdhulp en de juiste zorg bieden of inzetten;
 • Kan je samenwerken met het gezin en andere professionals en weet je hoe je regie kunt voeren;
 • Kan je een ondersteuningsplan opstellen met heldere doelen;
 • Kan je een juiste afweging maken met het oog op veilig opgroeien;
 • Ken je jouw houding en non-verbale signalen binnen de interactie met de jeugdige en betrokkenen en welke invloed dit kan hebben op het proces en het resultaat

De opleiding Jeugdconsulent bestaat uit een mix van e-learnings en klassikale lessen. De klassikale lessen vinden verspreid over 5 dagen plaats. Het is raadzaam om zelfstudie uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten. De totale studiebelasting voor deze opleiding is in totaal 50 uur.

Voor de opleiding Jeugdconsulent krijg je toegang tot een unieke online leeromgeving via deze website en het Handboek Jeugdhulp. In de leeromgeving vind je lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de hand-outs van de lesdagen. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Het Sociaal Domein is aan verandering onderhevig. Daarom actualiseren we de lesstof op de online leeromgeving continu. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien je voor of tijdens de opleiding problemen ondervindt met de leeromgeving kan je contact met ons opnemen via info@jeugdprofessionalsnederland.nl of 085-4018365.

 • Kosten: € 1799,- excl. BTW
 • Koffie/thee, lunch en studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na het volgen van de training en de toetsing met goed gevolg aflegt, ontvangen deelnemers een certificaat van Jeugdprofessionals Nederland.
 • Deze training is geaccrediteerd door het SKJ met 44.75 punten in de categorie formeel leren

Toetsing
Een week voor de toetsing ontvangt u een melding/casus. Deze melding kunt u met uw mede-cursisten voorbereiden. Tijdens de toetsing voert u een gesprek met ‘de cliënt’ (rollenspel) waarna u de bijbehorende rapportage opstelt.

Vanaf 1 januari 2022 komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden beschikbaar. Bent u werkzaam bij een gemeente en financiert uw werkgever uw opleiding? De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefonds.