Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden in gesprekken over eigen kracht

Op aanvraag
 574,75

Tijdens deze praktijkgerichte training over oplossingsgerichte gespreksvaardigheden leer jij hoe je de cliënt in het gesprek kunt ondersteunen en motiveren bij het onderzoeken en inzetten van diens eigen mogelijkheden en hulpbronnen.

De focus van het oplossingsgericht werken ligt op het bereiken van de volgende doelen:

 • De cliënt krijgt inzicht in wat hij wil bereiken;
 • De cliënt weet hoe hij deze oplossing binnen zijn eigen mogelijkheden kan bereiken;
 • De cliënt heeft inzicht in wat hij kan en hoe hij aan een oplossing voor zijn hulpvraag kan werken;
 • De cliënt maakt daadwerkelijk gebruik van de zelfgekozen oplossingen;

De oorsprong van het werken met eigen kracht gaat verder terug dan de transitie en kostenbesparing. Het gebruik van de eigen kracht en oplossingen binnen het eigen netwerk blijken namelijk al langer daadwerkelijk werkzame, effectieve en ook duurzame hulpbronnen te zijn. De uitgangspunten en gespreksvaardigheden uit de oplossingsgerichte therapie zijn dan ook heel goed toepasbaar in de gespreksvoering over eigen kracht.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Theorie en achtergrond van de oplossingsgerichte therapie;
 • Effectiviteit van het oplossingsgericht werken;
 • De toepassing van het oplossingsgericht werken in het onderzoek en gesprek met het gezin;
 • Aanleren en oefenen van oplossingsgerichte gespreksvaardigheden;
 • Netwerk bespreken en in kaart brengen;
 • Bewustwording van de eigen rol en positie in het gesprek met de cliënt of het gezin;
 • Voorbeelden en oefeningen uit de (eigen) praktijk.

Tijdens deze training worden de volgende leervormen toegepast:

 • Klassikale kennisoverdracht;
 • Oefenen met oplossingsgerichte gespreksvaardigheden;
 • Casuïstiekbespreking.

 

Elske van Dalen is opgeleid als pedagoog en werkt ruim twintig jaar in de jeugd- en volwassenzorg. Vanaf de transitie in 2015 is zij werkzaam op het snijvlak van beleid en uitvoering bij gemeenten en houdt zij zich bezig met kwaliteit, beleid, wetgeving en de uitvoering van de Jeugdwet en WMO.

Leerdoelen:

 • Je kent de achtergrond en toepassing van oplossingsgerichte gesprekstechnieken;
 • Je kunt oplossingsgerichte gespreksvaardigheden toepassen bij het onderzoek en gesprek over eigen mogelijkheden, eigen netwerk en eigen hulpbronnen bij (jeugd)hulpvragen van ouders en jeugdigen;
 • Je kunt de eigen kracht bespreekbaar maken en formuleren;
 • Je kunt de eigen mogelijkheden en eigen kracht van ouders en jeugdigen versterken en activeren;
 • Je kunt een positieve en gelijkwaardige relatie met cliënten tot stand brengen, waarbij de cliënt zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid blijft dragen voor het hulpverleningstraject en de gekozen oplossingen;
 • Je kunt de aandacht richten op al aanwezige hulpbronnen en mogelijkheden in plaats van op de problemen en tekortkomingen.

De studiebelasting voor deze training is één lesdag. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Ter voorbereiding aan deze lesdag bereid je een casus voor. Hiermee bedraagt de totale studiebelasting 6,5 uren.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 574,75
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 6.5 punten in de categorie formeel leren

 

 574,75