Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden

Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden in gesprekken over eigen kracht

Landelijk
1 dag
 475,00 Excl. BTW
 574,75 Incl. BTW

Tijdens deze praktijkgerichte training over oplossingsgerichte gespreksvaardigheden leer je hoe je de cliënt in het gesprek kunt ondersteunen en motiveren bij het onderzoeken en inzetten van diens eigen mogelijkheden en hulpbronnen.

De focus van het oplossingsgericht werken ligt op het bereiken van de volgende doelen:

 • De cliënt krijgt inzicht in wat hij wil bereiken;
 • De cliënt weet hoe hij deze oplossing binnen zijn eigen mogelijkheden kan bereiken;
 • De cliënt heeft inzicht in wat hij kan en hoe hij aan een oplossing voor zijn hulpvraag kan werken;
 • De cliënt maakt daadwerkelijk gebruik van de zelfgekozen oplossingen;

De oorsprong van het werken met eigen kracht gaat verder terug dan de transitie en kostenbesparing. Het gebruik van de eigen kracht en oplossingen binnen het eigen netwerk blijken namelijk al langer daadwerkelijk werkzame, effectieve en ook duurzame hulpbronnen te zijn. De uitgangspunten en gespreksvaardigheden uit de oplossingsgerichte therapie zijn dan ook heel goed toepasbaar in de gespreksvoering over eigen kracht.

Deze training is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het Sociaal Domein, de jeugdzorg en in sociale wijkteams.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? In dat geval bieden onze kennispakketten een financieel voordeel. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

 • Welkom en kennismaking
 • Theorie en achtergrond van de oplossingsgerichte therapie
 • Effectiviteit van het oplossingsgericht werken
 • De toepassing van het oplossingsgericht werken in het onderzoek en gesprek met het gezin
 • Aanleren en oefenen van oplossingsgerichte gespreksvaardigheden
 • Netwerk bespreken en in kaart brengen
 • Bewustwording van de eigen rol en positie in het gesprek met de cliënt of het gezin
 • Voorbeelden en oefeningen uit de (eigen) praktijk
 • Klassikale kennisoverdracht
 • Oefenen met oplossingsgerichte gespreksvaardigheden
 • Casuïstiekbespreking

 

Elske van Dalen is opgeleid als pedagoog en werkt ruim twintig jaar in de jeugd- en volwassen zorg. Vanaf de transitie in 2015 is zij werkzaam op het snijvlak van beleid en uitvoering bij gemeenten, en houdt zij zich bezig met kwaliteit, beleid, wetgeving en de uitvoering van de Jeugdwet en WMO 2015.

Leerdoelen:

 • Kennis van de achtergrond en toepassing van oplossingsgerichte gesprekstechnieken.
 • Het onderzoeken, bespreekbaar maken en formuleren van de eigen kracht.
 • Het versterken en activeren van de eigen mogelijkheden en eigen kracht van ouders en jeugdigen.
 • Het aanspreken en versterken van de eigen regie bij ouders en jeugdigen.

Na het volgen van deze training:

 • Ken je de achtergrond en toepassing van oplossingsgerichte gesprekstechnieken;
 • Kan je oplossingsgerichte gespreksvaardigheden toepassen bij het onderzoek en gesprek over eigen mogelijkheden, eigen netwerk en eigen hulpbronnen bij (jeugd)hulpvragen van ouders en jeugdigen;
 • Kan je de eigen kracht bespreekbaar maken en formuleren.
 • Kan je de eigen mogelijkheden en eigen kracht van ouders en jeugdigen versterken en activeren;
 • Kan je de eigen regie bij ouders en jeugdigen aanspreken en versterken;
 • Kan je een positieve en gelijkwaardige relatie met cliënten tot stand brengen, waarbij de cliënt zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid blijft dragen voor het hulpverleningstraject en de gekozen oplossingen;
 • Kan je de aandacht richten op al aanwezige hulpbronnen en mogelijkheden in plaats van op de problemen en tekortkomingen.

De studiebelasting voor deze training is een lesdag. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Ter voorbereiding aan deze lesdag bereidt u een casus voor. Hiermee bedraagt de totale studiebelasting 6,25 uren.

 • Kosten: € 574,75 inclusief BTW
 • Koffie/thee, lunch en studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Deelnemers ontvangen na het volgen van de training een bewijs van deelname
 • Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 6.25 punten in de categorie formeel leren

Deze training is opgenomen in het STAP-register, waardoor je deze training kunt volgen met de STAP-subsidie. Ben je werkzaam bij een gemeente en financiert uw werkgever uw opleiding? De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefonds.

Informatie of advies nodig over een opleiding?

085 – 401 83 65