Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meerdere locaties
Meerdere data
 1.465,60

De meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ helpt jou, als professional, met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Ongeveer 75% van de jeugd- en gezinsprofessionals heeft in onderzoek door de Augeo Foundation aangegeven moeite te hebben met het volgen van de meldcode. Vraagstukken waar zij tegenaan lopen, gaan onder andere over het bepalen waar de verantwoordelijkheid ligt, het inschatten van de actuele veiligheid en het mogelijk onder druk zetten van de relatie met de jeugdige en/of diens ouders.

Als aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling speel je op deze vraagstukken in; je adviseert en begeleidt jouw collega’s bij het volgen van de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ wanneer er signalen van onveiligheid zijn, of wanneer er twijfels over de veiligheid zijn. Collega’s kunnen een beroep op jou doen wanneer zij vragen hebben of voor dilemma’s staan. Jij gaat vervolgens met jouw collega’s verder in gesprek om de situatie in kaart te brengen en analyseert de situatie samen met hen. Je hebt daarbij een adviserende en ondersteunende taak richting jouw collega’s. Ook heb je een taak bij het implementeren en borgen van de meldcode; jij adviseert het management en de directie bijvoorbeeld over de inzet van de meldcode binnen jouw organisatie.

In deze training leer je de verschillende taken waarvoor je als aandachtsfunctionaris verantwoordelijk bent. In drie dagen neemt Anja Dijkhuis je aan de hand van interactieve werkvormen mee in de theoretische kaders van de meldcode en de implementatie binnen jouw organisatie, evenals de aanpak rondom het signaleren en handelen bij tekenen van onveiligheid, de dilemma’s waar je mee te maken kunt krijgen, de huidige wet- en regelgeving en de integrale samenwerking.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? In dat geval bieden onze kennispakketten een financieel voordeel. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Iedere trainingsdag start om 09:00 uur en eindigt om 16:00 uur. De lunchpauze is van 12:00-13:00 uur.

Programma lesdag 1:

 • Welkom en kennismaking
 • Inventarisatie van verwachtingen, wensen en leerdoelen
 • Taken Aandachtsfunctionaris; wat wordt er verwacht van de AF?
 • Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: theorie: definitie, vormen, omvang, oorzaken en gevolgen
 • Normen en waarden; bewustwording eigen positie en visie
 • Signaleren; hoe signaleer je? Wat zijn signalen en hoe herken je ze?
 • Omgaan met een vermoeden van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; wat kom ik tegen en wat kan ik doen?
 • Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het Afwegingskader
 • Objectiveren van subjectieve signalen
 • Belemmeringen en beperkingen in het signaleren en handelen

Programma lesdag 2:

 • Gespreksvoering: theorie en oefenen
 • Welke dilemma’s komt je tegen bij het bespreken van een vermoeden van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling?
 • Hoe maak jij jouw zorgen bespreekbaar met ouders met behoud van contact?
 • Omgaan met verschillende vormen van weerstand
 • Slechtnieuwsgesprek
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Gespreksvoering met collega’s; het adviseren en begeleiden van collega’s
 • Het bespreekbaar maken van gesignaleerde reserves of belemmeringen bij collega´s

Programma lesdag 3:

 • Ontwikkelen en implementeren van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Registreren van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; opzet en monitoring
 • Juridische wet- en regelgeving
 • AVG, verslaglegging, privacy en omgaan met beroepsgeheim
 • Profilering rol en functie Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling binnen de organisatie
 • Werkwijze Veilig Thuis en andere relevante instellingen
 • Samenwerking in de keten
 • Maken van rapportages en verslagen, publicaties
 • Opzetten en onderhouden van een sociale kaart
 • Presentatie Plan van Aanpak
 • Evaluatie

 

Anja weet hoe belangrijk het is voor kinderen om contact te kunnen hebben met beide ouders vanuit haar rol als coördinator Begeleide Omgangsregeling (BOR). Al meer dan 15 jaar leidt ze hulpverleners op tot signaalgevoelige en handelingsbekwame professionals, die kunnen acteren bij verwaarlozing of mishandeling van kinderen door bijvoorbeeld een vechtscheiding.

Leerdoelen

 • Jij hebt kennis van de verschillende aspecten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, zoals de definitie, vormen, omvang, oorzaken, gevolgen en risicofactoren
 • Jij bent in staat Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te signaleren
 • Jij hebt zicht op de mogelijke spanningen waar beroepskrachten mee te maken hebben zoals de spanning tussen persoonlijke emoties en professionele verantwoordelijkheid
 • Jij kunt omgaan met vermoedens en signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op persoonlijk en professioneel gebied
 • Jij kent de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en kunt deze toepassen in de praktijk
 • Jij bent in staat om gesprekken over zorgen en onveiligheid aan te gaan met ouders, cliënten en collega’s
 • Jij kent de verantwoordelijkheden en taken van de functie aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en bent in staat deze te dragen, uit te voeren en verder vorm te geven
 • Jij hebt kennis van de werkwijze van Veilig Thuis en andere relevante organisaties
 • Jij bent in staat om de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te implementeren binnen de eigen organisatie

Locatie Meppel

Dag 1: 23 september 2024; Dag 2: 30 september 2024; Dag 3: 7 oktober  2024

Locatie Utrecht

Utrecht: Dag1: 10 juni 2024; Dag 2: 17 juni 2024; Dag 3: 24 juni 2024

Locatie Groningen

Dag 1: 28 oktober 2024; Dag 2: 11 november 2024; Dag 3: 18 november 2024

 

De studiebelasting voor deze training is drie lesdagen. De lesdagen starten om 9.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt €1.465,60 
 • Koffie/thee, lunch en de studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Je krijgt huiswerkopdrachten tijdens de training
 • Na afronding van de training en het maken van alle huiswerkopdrachten ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 26,5 punten in de categorie formeel leren

 

 1.465,60