EVC-traject Jeugd en Gezin

B180 | HBO Jeugd- en Gezinsprofessional | HBO


Het EVC-traject voor de beroepsstandaard “Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional” legt jouw ervaringen en vaardigheden vast in een ervaringscertificaat. Het staat voor erkenning van verworven competenties. Het EVC-traject jeugd en gezin is dé manier om je kennis en ervaring zichtbaar te maken met een ervaringscertificaat. Tijdens dit traject krijg jij persoonlijke begeleiding en breng je stap voor stap al je ervaring uit studie, werk en privé in kaart. We beoordelen je kennisniveau en leggen dat vast. Het resultaat: een ervaringscertificaat. Dat kan je om laten zetten in een vakbekwaamheidsbewijs voor het aanvragen van een SKJ-registratie.

Wil je meer informatie over het EVC-traject ontvangen? Vraag dan onze gratis brochure aan via de onderstaande button!

Doe de gratis QuickScan

Benieuwd of het EVC-traject iets voor jou is? Doe dan nu onze gratis QuickScan. Door het beantwoorden van een paar vragen weet jij direct of het EVC-traject geschikt is voor jou.

Wil je weten hoe het EVC-traject precies in zijn werk gaat? Bekijk dan de onderstaande video! Hierin leggen wij je stap voor stap uit hoe het EVC-traject werkt en wat je kunt verwachten.

Heb jij wel de ervaring maar niet de juiste diploma's? Start met ons EVC-traject voor jeugd- en gezinsprofessionals.

Het EVC-traject volgen bij Jeugdprofessionals Nederland

  • Persoonlijke begeleiding
  • Helemaal online
  • Duidelijk stappenplan

Informatie of advies nodig?

Wij helpen je graag. Neem contact met ons op via [email protected] of bel naar 085 – 130 27 39

In het Besluit Jeugdwet is de norm van de verantwoorde werktoedeling opgenomen. Deze norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om te werken met (SKJ) geregistreerde professionals. Deze norm zorgt er voor dat kinderen, jongeren en hun ouders en verzorgers verantwoorde hulp krijgen. Professionals die niet aan deze registratie-eisen voldoen, kunnen ons EVC-traject volgen om tóch een registratie voor de kamer van Jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ te krijgen.

Een EVC-traject is passend wanneer jij:

  • Werkzaam bent binnen het domein Jeugdzorg maar niet aan de registratie eisen voldoet voor de kamer jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ;
  • Minstens één jaar werkzaam bent op een hbo-functie binnen het domein Jeugdzorg;
  • In jouw functie verantwoordelijk bent voor taken die volgens de norm verantwoordelijke werktoedeling door een geregistreerde professional moeten worden uitgevoerd.

Ons EVC-traject duurt minimaal 12 weken, waarbij het vullen van je portfolio minimaal 6 weken duurt. De gemiddelde tijdsinvestering voor het doorlopen van het EVC-traject bedraagt ongeveer 60 tot 80 uur. Het is online en je kan direct beginnen! Je krijgt een eigen portfoliobegeleider die je helpt bij het vullen van je portfolio en de vervolgstappen. Na het beoordelen van je portfolio, je kennis en vaardigheden stellen we een ervaringscertificaat op.

Jouw ervaringscertificaat bieden wij aan bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Het Nationaal Kenniscentrum EVC beoordeelt of het ervaringscertificaat verzilverd kan worden in het vakbekwaamheidsbewijs. Bij een positief besluit zullen ze het vakbekwaamheidsbewijs ‘Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ opstellen. Deze kan je indienen bij het SKJ voor jouw (her)registratie.

Door middel van het EVC-traject toon je aan over welke benodigde competenties jij beschikt. Scholing of diplomering maakt hierbij geen onderdeel uit van de EVC-procedure. Binnen het EVC-traject biedt Jeugdprofessionals Nederland dan ook geen scholing of training aan.

Meer informatie over het EVC-traject?

Vraag dan hier onze gratis brochure aan! Aanvullende informatie over het traject kan je vinden in ons Handboek en ontvang nadat je onze Quickscan hebt ingevuld.

De fases van het EVC-traject bij Jeugdprofessionals Nederland

Binnen het EVC-traject doorloop je de volgende fases:

Intakegesprek
Tijdens een vrijblijvend intakegesprek onderzoek je samen met de evc-professional of je met het EVC-traject jouw gewenste doel kan behalen. Tegelijkertijd onderzoeken we of je voldoet aan de eisen om van start te kunnen gaan met jouw EVC-traject.

Instructievideo 
Voor je start met je EVC-traject doorloop je 3 korte instructievideo’s. Na het bekijken van deze video’s heb je een goed beeld van wat er van je wordt verwacht. Ook weet je wat je van ons mag verwachten.

Opbouw portfolio
In jouw portfolio geef jij een zo compleet mogelijk beeld van wie jij bent en hoe jij handelt. Dit doe jij door het uploaden van diverse relevante documenten zoals opleidingen en trainingen, maar ook jouw CV. Daarnaast upload je jouw beschrijving van de zes aan te tonen deskundigheidsgebieden. Deze zes deskundigheidsgebieden werk jij uit aan de hand van de STAR methodiek en onderbouw je met diverse methodieken en bewijsstukken

Persoonlijke begeleiding
Bij de start van jouw EVC-traject krijg je een persoonlijke portfoliobegeleider toegewezen. Hiermee heb jij een vast contactpersoon gedurende het EVC-traject en weet jij bij wie je altijd terecht kunt! Je portfoliobegeleider voorziet al jouw uitgewerkte deskundigheidsgebieden van feedback, zodat jouw portfolio een volledig beeld schets van wie jij bent en wat jij kan. Na de schriftelijke feedback volgt een telefonisch contactmoment om de feedback toe te lichten en is er voor jou een moment om aanvullende vragen te stellen. Je begeleiding bestaat uit in ieder geval 6 schriftelijke feedback- en 6 telefonische contactmomenten. Tussentijds is jouw portfoliobegeleider altijd beschikbaar voor vragen.

Beoordeling portfolio
Wanneer jij jouw portfolio indient controleert de portfoliobegeleider deze op volledigheid en authenticiteit. Als alles volledig is wordt je portfolio gedeeld met de assessoren ter voorbereiding op de volgende fase, het het assessmentgesprek.

Assessmentgesprek
Het het assessmentgesprek is een gesprek tussen jou en twee assessoren. Tijdens het interview worden de deskundigheidsgebieden aan de hand van de indicatoren beoordeeld. De assessoren hanteren hiervoor de STAR-methodiek. De beoordeling wordt gebaseerd op de inhoud van jouw portfolio en het assessmentgesprek.

Opstellen ervaringscertificaat
De assessoren beschrijven in jouw ervaringscertificaat over welke kennis, kunde en competenties jij beschikt. Het certificaat wordt geschreven volgens de geldende schrijfwijzer, die opgesteld is door het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Uitreiken ervaringscertificaat
De laatste officiële fase van het EVC-traject is de uitreiking van het ervaringscertificaat. Na het schrijven van het ervaringscertificaat ontvang jij dit van ons per mail.  Het uitreiken van het ervaringscertificaat vindt uiterlijk drie weken na de afname van het CGI plaats. Hiermee is het EVC-traject formeel afgerond.

Verzilvering door Nationaal Kenniscentrum EVC
Wij bieden jouw ervaringscertificaat aan bij het Nationaal Kenniscentrum EVC (NKC-EVC). Dit wordt opgeslagen in het landelijk EVC-register. Het NKC-EVC beoordeelt of het ervaringscertificaat verzilverd kan worden in het vakbekwaamheidsbewijs. Bij een positief besluit zal het NKC-EVC op basis van het ervaringscertificaat het vakbekwaamheidsbewijs ‘Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ opstellen. Deze kun je indienen bij het SKJ ten behoeve van je registratie.

Als EVC-deelnemer heb je zelf het recht om bevindingen uit een EVC-procedure met derden te delen.

Een EVC-traject gaat over jouw persoonlijke competenties. Er gelden een paar regels.

  • Je mag alleen eigen materiaal inbrengen. Dit kan gecontroleerd worden met onder andere plagiaatsoftware.
  • Het EVC-traject is in principe helemaal in het Nederlands. Bij het Nationaal Kenniscentrum EVC kan je een uitzondering aanvragen.
  • Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op dit EVC-traject.

Incompany
Kent jouw organisatie meerdere medewerkers voor wie een EVC-traject een passende oplossing is? Jeugdprofessionals Nederland biedt de mogelijkheid om dit Incompany voor jullie in te richten. Ook kennen wij hiervoor aangepaste tarieven. Neem contact op voor meer informatie via nummer 085 – 13 02 739 of per mail [email protected].

De investering voor het EVC-traject voor de beroepsstandaard “Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional” bedraagt €1.740,- exclusief btw. De bijkomende kosten bedragen €259,- exclusief btw. Deze kosten bestaan uit de verzilvering van het Ervaringscertificaat naar een Vakbekwaamheidsbewijs door het Nationaal Kenniscentrum EVC én administratiekosten, waaronder een aangetekende verzending van het vakbekwaamheidsbewijs.

Hiermee betaal je in totaal €1.999 exclusief btw (€2.418,79 inclusief btw) voor het EVC-traject. Deze kosten zijn inclusief de verzilvering naar een vakbekwaamheidsbewijs en de administratiekosten.

Wil jij starten met het EVC-traject voor jeugd- en gezinsprofessionals? Meld je dan vandaag nog aan door het onderstaande formulier in te vullen!Vragen?

Heb jij vragen over het EVC-traject jeugd en gezin? Wij helpen je graag. Neem contact op met één van onze collega’s via de onderstaande button.