Training Achtergrond en Toepassing van de Jeugdwet

Den Bosch
20 september 2024
 574,75

Waarom de training ‘Achtergrond en Toepassing van de Jeugdwet’?

Tijdens deze training gaan we in op achtergrond en inhoud van de Jeugdwet en de toepassing ervan in de praktijk. De Jeugdwet is in 2015 ingevoerd, maar wat houdt deze wet in de basis in en wat veranderde met de invoering ervan?

De taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten met de invoering van deze wet komen aan bod. Ook leer je hoe deze taken zich verhouden tot de praktijk van de jeugd- en gezinsprofessional. Tijdens de training besteden we ook bijzondere aandacht aan een goede uitvoering van de Jeugdwet in samenhang met de beroepsrichtlijnen, privacywetgeving en de eigen verantwoordelijkheid van ouders en/of inwoners. Ook leer je tijdens de training meer over indicatiestelling, het PGB, de samenwerking rondom veiligheid en de verhouding tussen de Jeugdwet en andere sociale wetgeving.

Naast theorie is er veel ruimte voor praktijkvoorbeelden en oefeningen. Zo kun je jouw opgedane kennis direct toepassen in de praktijk!

Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie over het organiseren van een incompany training op een locatie naar keuze. Mail naar [email protected]l of bel ons op 085 – 401 83 65.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

<ul> &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;li&amp;gt;Achtergrond en doelstellingen van de Jeugdwet&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;lt;/p&gt;</p&gt;

&l

t;p>&lt;p&amp;amp;gt;&amp;l</p>

t

;p> </p>

&a

mp;lt;ul>

<ul>

 • s=”

y

 

oast-text-mark”&gt;style=”list-style-type: none;”&gt; <ul></li>

 

 • e=”list-style-type: none;”><ul&gt;
 • Wette
 • <li style

 

=”list-sty

  le-type: none;”>lijke taken van de gemeente</li></li>

 • Toega
 • <li>ng t

ot jeugdhu

  • lp</li> </ul>

&amp;lt;li&gt;Doelgroep van de Jeugdwet</li> <li>Het doen van onderzoek: van hulpvraag tot indicatiestelling

  • Deskundigheidseisen in de uitvoering voor Jeugd- en gezinsprofessionals
  • Regie en samenwerking vanuit een-gezin-een-plan
  • Privacy, informatie uitwisseling en dossierinzage voor kinderen en ouders
  • Afbakening Jeugdwet met de Zorgverzekeringswet, wet Passend Onderwijs en de WMO

Tijdens de training worden de volgende leervormen gebruikt:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;ul&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</p>

<p>&lt;p>&amp;am <p><p>p;lt</p>

;ul&gt;

<p>&lt;ul>&lt;/p> <ul>

 • tyle

=

 

“list-style-type: none;”&gt;<

 

</ul> <p>li style</p>

 

  • =”list-style-ty

pe: none;”>

   • <</</ul

>

  • <

p>ul></

  • p>

l

    • i&am <p

>p;gt;Kl&lt

    • ;/p&gt; <p

>a <

    • p></

p>

ssik

ale kennisoverdracht&lt;/p&gt;

&amp;lt;ul

&gt;

     • s=”yoast-text-mark”>=”list-style-type: none;”> <ul><l</ul> </li>

 

i style=

      • “list-style-typ

e: none;”>

      • Casuïstiekbespreking</li> <li&gt;Kennisoverdr

acht met be

      • hulp van praktijkv

oorbeeld

      • en

 

 

Peter Groenenberg beschikt over ruim 20 jaar ervaring binnen de (jeugd)psychiatrie als begeleider en coördinator. Na een uitstap als docent binnen het MBO-onderwijs is Peter weer ‘terug’ binnen de jeugdzorg en is hij werkzaam als jeugdconsulent en als ondersteuningscoördinator binnen het onderwijs.

Leerdoelen:

  • <l

i style=

  • “l

ist-style-t

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i style=

   • “l
  • </ul>

ist-style-t

  <ul>

  • ype:

none;”> <

  • ul><l

</li>

i>Je ken

   • t</u

  l>

de achtergr

 • <ul>ond

en inhoud

  • van de J

eugdwet

  • en hoe deze zich verhouden tot de praktijk van de Jeugd- en gezinsprofessional

s <

  • li>Je kunt de o

pgedane ken

  • nis toepassen bij

indicati

  • estelli

ng en het

  PGB

 • Je weet hoe je samen moet werken rondom veiligheid en privacy
 • Je kent de afbakening met andere sociale wetgeving
 • Je kunt de opgedane kennis toepassen als het gaat om samenwerking met betrekking tot veiligheid, privacy en de beroepsrichtlijnen in jouw eigen werksituatie.

De studiebelasting voor deze training is één lesdag en in totaal 6 uren. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

 • “list-style-type: none;”>>
  • &lt;li class=”yoast

-text-mark”

  • >”list-style-type:

none;”&

  • gt;&amp

;gt; <li style=”list-styl

e-type:

  • none;”>
  &
  lt;li class=”yoast

-text-mark”

  • >”list-style-type:

none;”&

  • gt;&amp

;gt; <li style=”list-styl

e-type:

  • none;”>
  &
  lt;li class=”yoast

-text-mark”

  • >”list-style-type:

none;”&

  • gt;&amp

;gt; <li style=”list-styl

e-type:

  • none;”>
  &
  lt;li class=”yoast

-text-mark”

  • >”list-style-type:

none;”&

  • gt;&amp

;gt; <li style=”list-styl

e-type:

  • none;”>
  &
  lt;li class=”yoast

-text-mark”

  • >”list-style-type:

none;”&

  • gt;&amp

;gt; <li style=”list-styl

e-type:

  • none;”>
  &
  lt;li class=”yoast

-text-mark”

  • >”list-style-type:

none;”&

  • gt;&amp

;gt; <li style=”list-styl

e-type:

  • none;”>
  &
  lt;li>Je investeri

ng voor dez

  • e training bedraag

t € 574,

  • 75&

amp;lt;/li

  &gt;</li>

 

 • De<

 

  • /li> <l

i><li&g

  t;studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen

 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is geaccrediteerd door het SKJ met 6.00 punten in de categorie formeel leren

 

 574,75