Basisopleiding Vertrouwenspersoon

Meerdere locaties
Meerdere data
 1.349,00

Het komt tegenwoordig steeds vaker in beeld: ongewenst gedrag. Van alle kanten lijkt het op ons af te komen; in de media, sport of wellicht binnen het bedrijf waar jij werkt. Ongewenste omgangsvormen hebben aanzienlijke invloed gevolgen voor de werksfeer en de gezondheid van werknemers. Dit leidt tot spanningen op de werkvloer. Als een organisatie niet beschikt over de kennis en kunde om met complexe situaties om te gaan, kunnen er ernstige consequenties ontstaan, zoals gestreste werknemers, een stijging van ziektemeldingen en een hoog personeelsverloop. Dit kan op zijn beurt leiden tot aantasting van het imago van de organisatie.

Het is tegenwoordig wettelijk verplicht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en medewerkers te beschermen. Een vertrouwenspersoon kan hierbij een cruciale rol spelen. De Basisopleiding Vertrouwenspersoon biedt de nodige kennis en tools om deze functie effectief uit te voeren.

De Basisopleiding Vertrouwenspersoon is bedoeld voor mensen die anderen graag willen bijstaan. Het is belangrijk dat je een goed inlevingsvermogen hebt en ten alle tijden respect toont. Goed kunnen luisteren is de voornaamste competentie van een vertrouwenspersoon. De andere vaardigheden die je hiervoor nodig hebt zijn de drie competenties die je tijdens de opleiding ontwikkelt.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

 

Lesdag 1: Wettelijk kader en rol van de vertrouwenspersoon
– Introductie van trainers en deelnemers;
– Focus rond het item ongewenste omgangsvormen ;
– Veiligheid op het werk;
– Rol, profiel en inzet van de vertrouwenspersoon;
– Wettelijk kader: Arbowet, Wet ‘Klokkenluiders’en de AVG;
– Kader vertrouwenspersoon: verschil VP-integriteit en VP-ongewenste omgangsvormen;
– Pallet: doorverwijzen naar/samenwerken met;
– Omgaan met de energiebronnen werk + werkstressoren;
– Nabespreking en reflectieopdracht.

Lesdag 2: Conflicttheorie en praktijkverkenning
– Terugblik vorige les;
– Eigen ervaringen: moraliteit en grenzen;
– Verkenning in de praktijk;
– Conflicttheorie in de praktijk: sabotagelijn en de escalatietrap;
– Werken met de keuzeweg: van klein naar groot;
– Interventies en oplossingen;
– Nabespreking en reflectieopdracht.

Lesdag 3: Integriteit & veiligheid
– Terugblik vorige les;
– Verschil psychologische en sociale veiligheid;
– Integriteitsschendingen;
– Herkennen/hanteren van: emoties, feiten, interpretaties (‘blaming the victim’);
– Tot de kern komen door de juiste vraagstelling;
– Procedure van de Wet Huis van Klokkenluiders;
– Casuïstiek met een melder: analyse en spelen;
– Nabespreking en reflectieopdracht.

Lesdag 4: Praktijk & toetsing
– Terugblik vorige les;
– Rollenspel: proces melding tot afhandeling;
– Jaarplan/jaarverslag;
– Promotie en voorlichting functie vertrouwenspersoon;
– Presentaties van de portofolio’s door de deelnemers;
– Reflectie/feedback.

Zelfstudie (online)
– Proefexamen (voorbereidend op het LVV-examen)
– Voorbereidingsopdrachten

Leerdoelen
Tijdens de Basisopleiding Vertrouwenspersoon ontwikkel je de volgende competenties:
1. De taken en rol van de vertrouwenspersoon en de plaats in de organisatie;
2. De juridische context waarin de vertrouwenspersoon opereert;
3. De communicatieve vaardigheden die een vertrouwenspersoon nodig heeft.

Leeruitkomsten
Na afronding van de opleiding ben je in staat om:
1. Melders op een professionele wijze op te vangen, met de nodige afstand en behoud van vertrouwen.
2. Je kunt goed inschatten welke ondersteuning het beste is op basis van literatuur, houding en melding. Je weet deze ondersteuning op de juiste manier in te zetten en door te verwijzen.
3. Daarnaast weet je hoe je binnen een organisatie op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties op de juiste wijze, gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Studiebelasting en lestijden
De opleiding is verdeeld over 4 lesdagen, allemaal klassikaal. De Basisopleiding Vertrouwenspersoon bestaat uit een mix van e-learnings en klassikale lessen. Het examen is voor een deel op de 4e lesdag. Op deze dag presenteer je je portofolio. Na de 4e lesdag maak je binnen 5 dagen het online examen. Het is raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen. Voor de opleiding staat een totale studiebelasting van 48 uur, waarvan 32 uur klassikaal en 16 uur thuisstudie. De lesdagen vinden, altijd op dezelfde dag, om de week plaats van 9:00 tot 16:00 uur, behalve in schoolvakanties en op feestdagen. In verband met de certificering vindt er voorafgaand aan iedere trainingsdag een identiteitscontrole plaats. De studieduur van de gehele opleiding is 2 tot 3 maanden.

Omvang van de groep
Om zeker te zijn van een goede interactie en voldoende ruimte om de gestelde leerdoelen te behalen, geldt voor deze opleiding een minimum van 5 en een maximaal aantal van 12 deelnemers per groep.

Investering
De kosten voor de opleiding zijn € 1.349,-. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Studiematerialen (zoals De Gids voor Vertrouwenspersonen) en toegang tot een persoonlijke online leeromgeving zijn inbegrepen.

Unieke online leeromgeving
Voor de Basisopleiding Vertrouwenspersoon krijg je toegang tot onze online leeromgeving. In de leeromgeving vind je lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de handouts van de lesdagen. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

Certificering
Wanneer je de Basisopleiding Vertrouwenspersoon volledig hebt doorlopen (aanwezigheid moet 100% zijn) en slaagt voor beide onderdelen: online examen en je portofolio/presentatie, ontvang je een deelnamebewijs van Kenniscentrum Sociaal Domein. Hiermee kan je je aanmelden voor het examen van het LVV. Als je niet voldoet aan de eindtermen zoals beschreven staat in de studiegids, dan krijg je een herkansing. Bij het niet voldoen van de eindtermen, zoals beoordeeld door de docenten, haal je opleiding niet en krijg je geen deelnamebewijs.

Let op! Met ingang van 2024 zal het LVV haar regels met betrekking tot het examen aanpassen.

Het landelijk examen wordt vanaf dan verplicht gesteld voor vertrouwenspersonen die zich willen laten certificeren. Het examen zal dus in 2024 niet meer inbegrepen zijn bij deze opleiding.

Klik hier voor meer informatie over deze nieuwe regeling.

Herkansing
Je hebt recht op één kosteloze herkansing. Als je de opleiding niet hebt gehaald ga je in gesprek met de docent/opleider om te kijken welk onderdeel genoodzaakt is om te herkansen. Niet eens met de uitkomsten van je beoordeling? Kenniscentrum Sociaal Domein bied je op verzoek de mogelijkheid tot een tweede objectieve beoordelaar aan.

Na het volgen van de Basisopleiding Vertrouwenspersoon bij Kenniscentrum Sociaal Domein kan jij je inschrijven bij LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) als geaccrediteerd vertrouwenspersoon. Je bent dan lid van de LVV. Dit lidmaatschap biedt voordelen: ze zijn hét kenniscentrum voor vertrouwenspersonen, je maakt onderdeel uit van het netwerk van vertrouwenspersonen, je kunt gebruik maken van de LVV-academie en je kunt deelnemen aan verschillende events.

Om als vertrouwenspersoon geaccrediteerd te blijven, is het van belang dat jij je als vertrouwenspersoon blijft ontwikkelen door bij en nascholing (BNS) te blijven volgen.

Over een periode van 4 jaar is hiervoor door LVV het volgende vastgesteld:
– BNS: minimaal 24 uur
– Intervisie: minimaal 16 uur
– Extra activiteiten: minimaal 16 uur

 1.349,00