Complexe scheidingen – werken met ouders

Landelijk | 1 Lesdag | € 450,00 excl. BTW

De Jeugdprofessional heeft sinds de transitie Jeugdzorg steeds vaker te maken met scheidingen die problematisch en conflictueus verlopen.

Het gaat dan om ouders die tot hun eigen teleurstelling het niet lukt om afspraken omtrent de omgang met de kinderen te maken, zonder conflicten en strijd. Vaak lukt het niet om een nieuw evenwicht te vinden en een nieuwe samenwerking aan te gaan met de ex-partner. Door langdurige strijd zonder perspectief worden kinderen vaak uit het oog verloren en komen knel te zitten.

De Jeugdprofessional heeft een centrale rol in de samenwerking met ouders en de eventuele ketenpartners. Omgaan met de dynamiek van strijdende ouders vergt kennis en vaardigheden voor de Jeugdprofessional.

Deze training geeft de Jeugdprofessional de nodige kennis en vergroot de specifieke vaardigheden in het omgaan met ouders in complexe scheidingen en is specifiek gericht op het bewaken en functioneel inzetten van de positie van de Jeugdprofessional.

Informatie of advies nodig over een opleiding?

085 – 401 83 65

Schrijf je vandaag nog in!

Deze training is bedoeld voor alle professionals die werkzaam zijn met ouders die verwikkeld zijn in complexe scheidingen.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Nationale Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? In dat geval bieden onze kennispakketten een financieel voordeel. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

 • Welkom en kennismaking
 • De psychologie van de scheidende ouder
 • Stadia van een scheiding en de procesbegeleiding
 • Oplopende conflicten, “window of tolerance”, emotie-regulatie
 • Omgaan met coping, weerstanden en valkuilen
 • Gespreksvaardigheden gericht op de-escaleren, motiverende gespreksvoering vanuit een oplossingsgerichte basishouding en psycho-educatie
 • Rol van de Jeugdprofessional: bemiddeling, positioneren en engageren, omgaan met meervoudige partijdigheid en bewustwording van de professionele attitude
 • Welke technieken, instrumenten en methodieken zijn inzetbaar in de begeleiding van ouders?

Tijdens de training worden de volgende leervormen gebruikt:

 • Kennisoverdracht door middel van PowerPoint en literatuur
 • Oefeningen gericht op de ontwikkeling van vaardigheden, zowel individueel als in groepjes
 • Bewustwordingsoefeningen waarbij je inzicht krijgt en jezelf bewust wordt van jouw persoonlijke en professionele referentiekader
 • Schrijfopdrachten gericht op het oefenen van gespreksvaardigheden
 • Praktijkvoorbeelden met discussievragen; uitbreiden van het handelingsrepertoire

Anja Dijkhuis is gespecialiseerd in het geven van deskundigheidsbevordering over huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer dan 20 jaar geeft Anja Dijkhuis trainingen aan professionals die te maken krijgen met dit complexe en zware onderwerp. Tijdens de interactieve trainingen en workshops krijgen deelnemers kennis over de theoretische achtergronden en leren vaardigheden in het omgaan met alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Leerdoel:

Deze training geeft jou de benodigde kennis en vergroot de specifieke vaardigheden in het omgaan met ouders in complexe scheidingen en is specifiek gericht op het bewaken en functioneel inzetten van jouw positie.

Na het volgen van de training:

 • Ken je de psychologie van de scheidende ouder;
 • Ken je de stadia van een scheiding en de procesbegeleiding;
 • Ken je technieken, instrumenten en methodieken die je kunt inzetten tijdens de begeleiding van scheidende ouders;
 • Ken je de ‘window of tolerance’, emotieregulatie en oplopende conflicten;
 • Ken je de omgang met coping, weerstanden en valkuilen;
 • Ken je gespreksvaardigheden gericht op de-escaleren en psycho-educatie;
 • Ken je motiverende gespreksvoering vanuit een oplossingsgerichte basishouding;
 • Ken je de rol als jeugdprofessional: bemiddeling, positioneren en engageren, omgaan met meervoudige partijdigheid en bewustwording van de professionele attitude.

De studiebelasting voor deze training is een lesdag. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur. De totale studiebelasting bedraagt 6 uur.

 • Kosten: € 450,- excl. BTW
 • Koffie/thee, lunch en studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Deelnemers ontvangen na het volgen van de training een bewijs van deelname
 • Deze training ligt momenteel bij het SKJ ter accreditatie

Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn alleen dit jaar nog fiscaal aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2022 komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden beschikbaar. Bent u werkzaam bij een gemeente en financiert uw werkgever uw opleiding? De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefonds.