Driehoekskunde

Meerdere locaties
Meerdere data
 574,75

Verwaarlozing, huiselijk geweld, mishandeling, misbruik. Zomaar een aantal oorzaken waarom onze jongeren zich moeilijk hechten, moeilijk gedrag vertonen, slechte keuzes maken en in een cirkel van hulpverlening terechtkomen en wees eens eerlijk, wat vind je van deze ouders? Vind je dat zij mee kunnen praten over hun kind, meebeslissen wellicht? Vind je dat zij recht van spreken hebben, of hebben ze dat recht verspeeld toen zij hun kind beschadigden?

Doordat ouders van jeugdigen in de hulpverlening soms weinig in beeld, niet beschikbaar of onwelwillend zijn, nemen jeugdhulpverleners af en toe de rol van opvoeders over. Opvoeder zijn in die hoedanigheid is echter iets anders dan ‘ouder zijn’. Ouders spelen een enorme rol in het leven van kinderen en hoe zij zich ook gedragen en wat we er ook van vinden, ouders blijven het belangrijkst. Zelfs als zij tekortschieten, niet beschikbaar zijn of zelfs schadelijk zijn; elk kind wil de goedkeuring, liefde en genegenheid en dat zullen wij als hulpverleners nooit kunnen bieden.

De training Driehoekskunde gaat over het evenwicht wat je steeds moet bewaren als hulpverlener in relatie tot ouders en kind, om het kind zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Dat betekent dat wij deze ouders zonder vooroordelen zoveel mogelijk dienen te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen, zelfs als zij uit de ouderlijke macht gezet zijn. Wanneer hulpverleners en ouders in een vorm van samenwerking het kind kunnen ondersteunen, dan zal een kind daar van groeien en ontwikkelen. Dit vraagt echter iets van iedereen in de Driehoek, vandaar dat iedereen in zijn hoek dient te blijven. Hoe meer je de ouders ook ouders kan laten zijn en jij zelf de hulpverlener blijft, hoe steviger en duidelijker de basis voor het kind is. Je krijgt geen conflicten met ouders en zij niet met jou, omdat het helder is wat ieders rol dient te zijn.

Wanneer je in een driehoek als deze moet werken (kind-ouder-hulpverlener), is het vaak ingewikkeld om geen kant te kiezen en om je niet te laten beïnvloeden door jouw eigen normen en waarden. Meervoudige partijdigheid is een vaardigheid waar je je steeds bewust van moet zijn, waar je op moet reflecteren en welke oprecht moet zijn. In deze training leer je de basis van Driehoekskunde, welke rol je als hulpverlener dient te hebben, het belang van meervoudige partijdigheid en hoe je dit kunt ontwikkelen.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Inleiding Driehoekskunde, ontstaan, basisprincipes en motto’s
 • Interactieve benadering van het evenwicht in de Driehoek (eventueel in kleinere groepen)
 • Inbreng casuïstiek en gezamenlijke reflectie vanuit Driehoekskunde
 • Praktische handvaten voor in de praktijk
 • Afronding van de training door middel van een gezamenlijke samenvatting te maken en het formuleren van leerdoelen.

Tijdens de training worden de volgende leervormen toegepast:

 • Kennisoverdracht door middel van beeld en praktijkvoorbeelden
 • Interactieve oefeningen
 • Bespreking casuïstiek
 • Reflectie en formuleren van leerdoelen

Jubinka van Benthem geeft vanuit ruim 10 jaar werkervaring als jeugdbeschermer trainingen aan professionals in het Sociaal Domein. Haar ervaring en kennis over werken in zowel het gedwongen als het vrijwillige kader zet zij in tijdens de trainingen waardoor er wordt aangesloten bij de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers. Centraal staan bewustwording, ervarend leren en reflectie. Daarnaast heeft ze haar eigen kinder- en jongerencoach praktijk waarin ze vanuit de eigen kracht van het kind werkt aan de uitdagingen die ze ervaren.

Leerdoelen:

 • Je kent de theorie en visie van Driehoekskunde;
 • Je kunt de unieke driehoek en dynamiek tussen kinderen, ouders en hulpverleners erkennen;
 • Je kunt de houding en rol van de hulpverlener in deze samenwerking erkennen;
 • Je kunt de theorie van Driehoekskunde in de praktijk toepassen en hierop reflecteren;
 • Je kunt reflecteren op jouw houding en rol als hulpverlener in de driehoek (kind-ouder-hulpverlener).

De studiebelasting voor deze training is één lesdag en in totaal 6 uren. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 574,75
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is geaccrediteerd door het SKJ met 6.00 punten in de categorie formeel leren

 

 574,75