E-learning Basis Participatiewet

Online
 69,00
4 uur

Als jeugdconsulent ben je vaak in contact met niet alleen het kind, maar het hele gezin. In dit contact met het gezin, of het nu bij hen thuis is of elders, is het goed mogelijk dat je meer meekrijgt dan alleen de zaken over de zorg voor het kind. Het kan daarom handig zijn om ook kennis te hebben over andere regelingen binnen het Sociaal Domein. In deze e-learning wordt de basis van de Participatiewet uitgelicht.

De Participatiewet is een regeling voor mensen met arbeidsvermogen. Het is een samenvoeging van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong*) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het hoofddoel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking, dit zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, te helpen aan een betaalde baan.

De Participatiewet is het sluitstuk van het sociale zekerheidsstelsel. Dat houdt in dat hierna geen wettelijke regelingen meer zijn. Alle andere wetten en voorzieningen gaan dus voor. Als de Participatiewet niet de oplossing biedt, dan moet men kijken naar familie, liefdadigheidsorganisaties of kerken.

Het uitgangspunt van de wet is dat iedereen naar vermogen deelneemt aan de samenleving en zoveel mogelijk in het eigen onderhoud voorziet. We noemen dat participeren (meedoen). Het uitgangspunt is dat werk boven uitkering gaat. Het streven is een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan participeren.

Deze cursus is geschikt voor professionals die hun kennis over de wetten en mogelijkheden binnen het sociaal domein willen uitbreiden, maar die hier nog weinig kennis van- of (werk)ervaring mee hebben. Deze e-learning biedt waardevolle inzichten en tools die in praktijk toegepast kunnen worden.

Opleidingsniveau

De e-learning is op hbo-niveau.

De e-learning duurt gemiddeld 4 uur. De kosten voor de e-learning zijn € 69,- (vrijgesteld van btw).

Unieke online leeromgeving

Voor de e-learning ‘Basis Participatiewet’ krijg je toegang tot onze online leeromgeving. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de e-learning toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

Toetsing en certificering

De e-learning sluit je af met een zelftest. Als je de e-learning volledig hebt doorlopen en de toetsing met succes afrondt, ontvang je een certificaat van Jeugdprofessionals Nederland. Deze kun je bij het SKJ indienen voor 4.0 herregistratiepunten in de categorie formeel leren.

 69,00