Een perspectief op ASS

Op aanvraag
 635,35

Maak opnieuw kennis met de Autisme Spectrum Stoornis. Als gedragswetenschapper weet jij al veel van deze stoornis en je ziet het ook regelmatig in de praktijk. In deze training staan we stil bij de invloed op het (jonge) kind met betrekking tot diens ontwikkelingsperspectief, diens functioneren in de maatschappelijke contexten en hoe je Autisme kunt bekijken vanuit het jonge kind, vanuit meisjes en wanneer er sprake is van gendervraagstukken. Naast de theorie wordt er een koppeling gemaakt naar ingebrachte casuïstiek en gaan we in op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van diagnostiek en behandeling.

Deze training wordt gevormd door zowel de herhaling van de basis rondom de autisme spectrum stoornis, maar daarnaast ook verdieping op deze classificatie. Goede en gedegen diagnostiek is nog niet altijd eenvoudig. Gedragingen die tot uiting komen worden meermaals nog wel eens vanuit een andere classificatie verklaard. Een goede beeldvorming van het kind of de jongere is dan ook een belangrijke basis voor verdere behandel- en/of begeleiding interventies. Een kind of jongere met autisme functioneert in een gezin, maar daarnaast ook binnen andere contexten. Denk aan vrienden, school, sportvereniging en bijbaantjes of stage. Hoe maak je nu vanuit de beeldvorming de vertaling naar de verschillende contexten, waarbij het van belang dat het kind of de jongere samen met zijn of haar ouders/verzorgers de regie blijven ervaren. Jezelf leren kennen met Autisme is een hele opgave waarbij jouw rol als professional een belangrijke bijdrage in kan leveren. In deze scholing hebben we aandacht voor deze gebieden, zodat jij richting kunt gaan geven aan diagnostiek en behandeling.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op WO-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Theoretische uitgangspunten bij Autisme; 
 • Diagnostisch proces en aansluitende interventies; 
 • Comorbiditeit / differentiaal diagnostiek bij Autisme; 
 • Meisjes/vrouwen en autisme; 
 • Vroege diagnostiek en behandeling bij het jonge kind; 
 • Samenwerken in de context; 
 • Jouw rol als hulpverlener.

Baukje de Jong werkt als orthopedagoog en regiebehandelaar met veel ervaring met mensen die te maken hebben met psychiatrische problematiek. Vanuit deze rol heeft zij ervaring met diverse thema’s zoals LVB, gehechtheid, systemisch werken, seksualiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling. Baukje draagt graag haar kennis en deskundigheid over door middel van intervisie, deskundigheidsbevordering en het trainen van professionals in de diverse thema’s.

Leerdoelen:

 • Je hebt kennis gemaakt met het Autisme Spectrum Stoornis; 
 • Je kunt onderbouwd gerichte diagnostiek en behandeling inzetten; 
 • Je hebt kennis genomen van de hoe het Autisme zich in de jonge jaren kan uiten en welke vroeg preventie je kunt inzetten.

De studiebelasting voor deze training is één lesdag en in totaal 6 uren. De lesdag start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 635,25
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Voor deze training is geaccrediteerd bij het Accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog-Generalist in de categorie K&J/OG herregistratie voor 6 punten, in de categorie K&J/OG opleiding – behandeling voor 1.5 punten, in de categorie K&J/OG opleiding – Diagnostiek voor 1 punten en in de categorie K&J/OG opleiding – overige taakgebieden voor 0.5 punt.

 635,35