Training Focus op veiligheid

Meerdere locaties
Meerdere data
 1.143,45

Signs of Safety is een door Andrew Turnell (Australië) ontwikkelde methode om veiligheidsplannen op te stellen. De manier van doen vraagt om oplossingsgericht taalgebruik en geeft een 99,9% garantie op veiligheid van kinderen in onveilige opvoedingssituaties. ledere hulpverlener in de jeugdzorg kent het probleem van ontkenning bij ernstige aanwijzingen voor kindermishandeling of seksueel misbruik in gezinnen. Ouders die, geconfronteerd met vermoedens van mishandeling, iedere verdenking van de hand wijzen. In de praktijk leidt dit vaak tot een vruchteloos meningsverschil tussen gezin en hulpverleners, gevolgd door uithuisplaatsing van het kind en uiteen vallen van het gezin. Een uit nood geboren situatie die geen van de betrokkenen eigenlijk wenst. Het is echter mogelijk gezinnen op een verantwoorde manier bij elkaar te houden of te herenigen. De discussie over wie precies wat gedaan heeft, maakt plaats voor de vraag: hoe kunnen we voortaan zorgen dat de kinderen in het gezin veilig zijn?

Focus op veiligheid is een inleidende en verdiepende training dat voortborduurt op ‘Signs of Safety’ van Andrew Turnell. Deze training richt zich op het voorkomen van het vastlopen van de hulpverlening een houding aan te nemen waarmee je voorkomt dat je tegenover de ouders komt te staan en waarmee je juist samenwerking faciliteert waardoor gewerkt kan blijven aan een voor ieder zo gunstig mogelijke oplossing.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op WO-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

In het lesprogramma komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Top 3 methodiek
 • Coaching ambulant medewerkers die betrokken zijn bij veiligheidscasussen
 • Feedbackgerichte coaching en uitvoering
 • Oefeningen m.b.v. filmopnames en sterkte gerichte feedback
 • Het stellen van de juiste vragen
 • Succesgerichte klantinterviews
 • Coachen van hulpverleners
 • Uitvoeren ‘best practice interviews’
 • Protectieve factoren
 • Gebruik maken van ‘preferences’
 • Ruimte voor inbreng van deelnemers

Het lesprogramma is opgedeeld over de volgende twee datums:

22 september 2023 en 19 januari 2024

Tijdens deze training worden de volgende leervormen toegepast:

 • Schriftelijk (literatuur, handout presentatie)
 • Visueel (PowerPoint, filmpjes, intervisiewaaier, flipoverboard)
 • Mondeling (plenaire presentatie, groepsinteractie via feedback en vragen)
 • Praktijkoefeningen

Pieter Hoolsema werkt inmiddels ruim 30 jaar in de jeugdhulpverlening als orthopedagoog/gz-psycholoog. Zijn werkterreinen zijn de kinderpsychiatrie, gezinsbehandeling , justitiële hulpverlening bij LVB en gespecialiseerde Jeugdhulpverlening geweest. Nu werkt hij bij GGZ Drenthe. In zijn werkwijze en aanpak staat bij Pieter altijd het gezin en hun manier van doen centraal. Het oplossingsgericht werken (inmiddels progressiegericht genaamd) is hierbij een belangrijke onderlegger.

Deze training richt zich op het voorkomen van het vastlopen van de hulpverlening een houding aan te nemen waarmee je voorkomt dat je tegenover de ouders komt te staan en waarmee je juist samenwerking faciliteert waardoor gewerkt kan blijven aan een voor ieder zo gunstig mogelijke oplossing.

Leerdoelen:

 • Je hebt kennis over ‘Signs of Safety’ en de top-3 methodiek
 • Je bent in staat vragen stellen in het kader van veiligheid voor kinderen
 • Je beheerst het uitvoeren van de ‘best practice’ methode
 • Je kan gebruik maken van een feedback gerichte manier van doen
 • Je bent in staat SKJ-geregistreerde medewerkers te coachen

De studiebelasting voor deze training is twee lesdagen en in totaal 12 uren. De lesdagen starten om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur.

De vervolgtraining op de training van 1 maart 2024 vindt plaats op 12 april 2024.

De vervolgtraining op de training van 20 september 2024 vindt plaats op 8 november 2024.

De vervolgtraining op de training van 27 juni 2025 vindt plaats op 26 september 2025.

 • Je investering voor deze training bedraagt 1.143,45
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is door het Accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog- Generalist geaccrediteerd in de categorie K&J/OG herregistratie met 12 punten. In de categorie K&J/OG opleiding-behandeling met 6 punten.

 

 1.143,45