Gedragswetenschapper Sociaal domein

Meppel | 6 Lesdagen | € 3.145,00

Gemeenten staan voor de opdracht integraal werken te bevorderen, in te zetten op preventie en de hulp in de eerste lijn te versterken. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk voor de veiligheid van de jeugd.

De gedragswetenschapper Sociaal Domein coacht en adviseert integraal de verschillende disciplines die werkzaam zijn binnen het gemeentelijk Sociaal Domein vanuit het oogpunt van veiligheid in risicogezinnen.

De opleiding tot gedragswetenschapper Sociaal Domein bestaat uit 6 lesdagen. Daarnaast vinden er 15 intervisiebijeenkomsten plaats in een periode van 18 maanden. Je doet onder andere kennis op over de wettelijke kaders waarbinnen de consulenten Sociaal Domein hun werk verrichten, integrale coaching, de meldcode, preventief werken, de methodiek ‘Signs of Safety’ van waaruit veiligheid wordt beoordeeld en het tuchtrecht.

Na deze opleiding beschik je over de basiskennis en vaardigheden die nodig zijn om als gedragswetenschapper Sociaal Domein aan de slag te gaan. Ter bevordering van een goede interactie en het behalen van de gestelde leerdoelen is het aantal cursisten voor deze opleiding gemaximeerd op 5 deelnemers per groep.

Deze opleiding is bedoeld voor WO-geschoolde gedragswetenschappers die zich in willen zetten voor kwaliteit van jeugdzorg bij de gemeente.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op WO-niveau wordt gegeven, is een WO-opleiding binnen de sociale wetenschappen vereist. Een SKJ/NVO registratie is een pré.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Module 1: Introductie en wettelijke kaders 

 • Organisatie en achtergrond van het Sociaal Domein
 • De rol van de gemeente binnen het Sociaal Domein
 • Sociale kaart en ketenpartners
 • Organisatie van samenwerkende instanties op het gebied van veiligheid en de plaats van de gemeente hierin

Module 2: Wetgeving, beschikkingen en kwaliteitskader 

 • Wetgeving binnen het sociaal domein
 • Vereisten in beschikkingen en efficiënte rapportage
 • Praktische toepassing aan de hand van casuïstiek
 • Kwaliteitskader inspectie en veldnormen op basis van het toetsingskader verantwoorde jeugdhulp

Module 3: Rapportage criteria, SKJ en de norm verantwoorde werktoedeling

 • Norm verantwoorde werktoedeling
 • Beroepscode
 • Richtlijnen jeugdhulp
 • Oefenen aan de hand van casuïstiek

Module 4: Veiligheid, Meldcode en oplossingsgericht werken

 • Veiligheid en onveiligheid onderzoeken en bespreken
 • Meldcode
 • Oplossingsgericht werken
 • Oefenen aan de hand van casuïstiek met oplossingsgericht werken

Module 5: Signs of Safety

 • Signs of Safety
 • Rapportage volgens de SOS-methode
 • Tools Signs of Safety
 • Aan de slag met de tools van Signs of Safety

Module 6: Begeleiden, coachen en ondersteunen van Jeugdprofessionals

 • Inzicht in jouw taken als gedragswetenschapper
 • Houding en vaardigheden
 • Tools bij begeleiding, casuïstiek en ondersteuning van professionals
 • Oefenen met het begeleiden van medewerkers

Module 7: Intervisie

Frequentie: 15 bijeenkomsten van 2 uur in een periode van 18 maanden

 

Tijdens deze interactieve opleiding worden de volgende leervormen gebruikt:
• Kennisoverdracht tijdens klassikale lessen
• Een voorbereidingsopdracht
• Casuïstiek
• Oefeningen

De opleiding wordt gegeven door Marieke Jongman en Arjen Keers.

Marieke is gedragswetenschapper en verbinder. Ze werkt met veel passie in de jeugdzorg en het sociaal domein, waar een grote opdracht ligt tot een transitie. Marieke draagt dan ook graag haar steentje bij in dit tijdperk van verandering en wijkt als het nodig is af van de gebaande paden, om zo naar een werkelijke oplossing voor problemen te zoeken.

Arjen is bestuurskundige en al jaren actief binnen het sociaal domein waarin hij diverse rollen heeft vervuld bij onder andere de Raad voor de Kinderbescherming, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, gemeenten, VNG, GGD en jeugdhulporganisaties. Arjen houdt zich graag bezig met verbetering, verandering en vernieuwing. Dit doet hij vanuit zijn brede maatschappelijke interesse, met veel enthousiasme en oog voor de menselijke maat.

Leerdoelen:

 • Deelnemers kennen de definitie en kenmerken van gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Zij noemen een gezin alleen een gezin met meervoudige en complexe problemen wanneer het aan de definitie voldoet.
 • Deelnemers reflecteren op hun eigen beroepshouding.
 • Deelnemers zijn zich bewust van het effect van hun handelen binnen gezinnen met meervoudige en complexe problemen.
 • Deelnemers zijn in staat actieve feedback te vragen aan de gezinnen met wie zij werken.

Na het volgen van de training:

 • Kan je het gedrag van lastige cliënten beter plaatsen en beïnvloeden door zelf bewust ander gedrag in te zetten;
 • Kan je conflictsituatie voorkomen en/of de-escaleren;
 • Ken je jouw eigen rode knoppen, waardoor je bepaalde cliënten vanaf de start anders kunt benaderen.

De opleiding gedragswetenschapper sociaal domein bestaat uit 6 lesdagen en 15 intervisiebijeenkomsten. De lestijden zijn van 09.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten. De studiebelasting voor deze opleiding is in totaal 66 uur (exclusief zelfstudie).

 • Kosten: € 3145,- excl. BTW
 • Koffie/thee, lunch en studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na het volgen van de training ontvangen deelnemers een certificaat van Jeugdprofessionals Nederland.
 • Deze training is geaccrediteerd door NIP/NVO met de volgende punten:
  • K&J/OG herregistratie 36 punten
  • Overige taken 18 punten

Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn alleen dit jaar nog fiscaal aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2022 komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden beschikbaar. Bent u werkzaam bij een gemeente en financiert uw werkgever uw opleiding? De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefonds.