Genogram & Systemisch

Meerdere locaties
Meerdere data
 635,25

Wil jij meer inzicht in hoe het werkt in een gezinssysteem, groep of team? Door kennis te ontwikkelen in het werken met een genogram, en te oefenen met het inzichtelijk maken van interacties in het systeem waar je mee werkt, komt er zicht op hoe het werkt. Vanuit dit inzicht kan er gerichter worden ingezet op interventies, gesprekken of acties die helpend zijn voor het proces van het systeem. Je gaat in deze trainingsdag actief zelf aan de slag met een genogram en leert de basis van een systeem, zichtbaar maken van verbindingen, strijd en andere processen.

Je leert niet alleen de basisbegrippen van systemisch werken, maar krijgt ook inzicht van processen die spelen en hoe deze vorm te geven in de praktijk. Wat kun je doen om een systeem te laten zien welke processen er gaande zijn en hoe deze op elkaar reageren. Je krijgt inzicht in hoe genogrammen werken en hoe deze in de praktijk te gebruiken. Daarnaast gaan we in op de vraag: Hoe zit dit bij jezelf en hoe zet je deze informatie in je professioneel handelen om? Je kunt vanuit eigen casuïstiek aan de slag met het vormgeven van een genogram en de basisbegrippen van systemen.  Je bent aan het eind van de training in staat deze info op een goede manier met cliënten te delen. En je kunt de basisbegrippen in te zetten om processen inzichtelijke te maken en van daaruit te kunnen zien hoe je handelen invloed heeft op het proces.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op WO-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Genogram en de theoretische achtergrond
 • Basisprincipes en toepassingen
 • Systemische aanpak
 • Triades
 • Verbindingen / betrekkingsniveau
 • Toepassen van systemische aanpak aan de hand van een casus

Maud Straathof is orthopedagoog-generalist en trainer, onderzoeker en coach binnen de expertisedienst van een stichting voor speciaal onderwijs in Tilburg. In het begin van haar carrière zag ze als leerkracht kinderen in de klas die extra hulp nodig hadden en dit gaf haar de motivatie om door te studeren tot orthopedagoog generalist. “Door de duurzaamheid van de professional te vergroten, help ik alle kinderen die met deze professional te maken hebben“. Mensen iets leren waardoor zij zichzelf kunnen helpen is hierin voor haar belangrijk, waarbij oprechtheid en verbinding centraal staan. In de aanpak vindt zij het belangrijk dat dit vanuit een systemische blik wordt gedaan.

Leerdoelen:

De professional is na de training in staat zijn kennis m.b.t. de basisbegrippen van het systeem en het werken met genogrammen toe te passen, waardoor de professional de cliënt en het systeem meer inzicht kan geven in het proces en daarbij zelf ook meer inzicht en overzicht krijgt van de processen die spelen. De training gaat uit van de volgende doelstellingen:

 • Kunnen uitleggen van een genogram en de theoretische achtergrond
 • Basisprincipes kunnen hanteren en toepassingen weten te gebruiken
 • Systemische aanpak kennen
 • Weten wat triades zijn en hoe die een rol spelen
 • Verbindingen / betrekkingsniveau kunnen herkennen
 • Toe kunnen passen van een systemisch aanpak

De studiebelasting voor deze training is één lesdag en in totaal 6 uren. De lesdag start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 635,25
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Voor deze training is bij het Accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog- Generalist accreditatie aangevraagd in de categorie K&J/OG herregistratie met 6 punten. In de categorie K&J/OG opleiding-behandeling met 2 punten en in de categorie K&J/OG opleiding-diagnostiek met 1 punten.

 

 635,25