Geweldloos verzet

Op aanvraag
 574,75

Wat te doen met jongeren die grensoverschrijdend gedrag laten zien? Te denken valt aan verbale agressie, fysieke agressie, niet nakomen van afspraken, het terroriseren van de thuissituatie, gebruik van alcohol of drugs, of van huis weglopen. Het gebrek aan handelingsalternatieven voor het grensoverschrijdende gedrag doet een groot beroep op de draagkracht van de jeugdzorgmedewerker. Bij jongeren die te maken hebben met psychiatrie, zich bezig houden met criminele activiteiten, of middelen gebruik, is het risico op agressie tegen ouders maar ook naar de jeugdzorgmedewerker groot. Met name ouders voelen zich vaak machteloos en ondervinden negatieve gevolgen van agressief/grensoverschrijdend gedrag.

Met de principes van geweldloos verzet kan de spiraal van geweld worden doorbroken, waarbij het voorkomen van escalaties voorop staat. De denkwijze van geweldloos verzet is voortgekomen uit de sociaal politieke strijd van o.a. Ghandi, Martin Luther King en John Lennon. Geweldloos verzet gaat uit van het gedachtegoed dat ouders, maar ook hulpverleners (of andere betrokkenen) moeten afzien van fysieke en verbale agressie en provocatie van de jongere vermeden moet worden.

De meeste behandelmethodieken richten zich op het veranderen van het gedrag van de jongere. Bij geweldloos verzet ligt de focus op het veranderen van het gedrag en de opvattingen van ouders, maar ook van de hulpverleners. Je kunt het gedrag van de jongere niet veranderen, maar je eigen reactie daarop wel. Geweldloos verzet zorgt ervoor dat ouders en ook hulpverleners zich niet meer machteloos voelen en nieuwe manieren vinden om met agressie/grensoverschrijdend gedrag om te gaan. Voorop staat steeds een geweldloze, niet escalerende basishouding die vertrekt vanuit de eigen verantwoordelijkheid, van wat de volwassene zelf kan doen en met de nadruk op de actie en niet op het resultaat. Op deze manier worden ouders en ook hulpverleners geholpen om een constructief antwoord te vinden op probleemgedrag.

Deze training is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het Sociaal Domein, de jeugdzorg en in sociale wijkteams.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? In dat geval bieden onze kennispakketten een financieel voordeel. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Ontstaan van de methode | Geweldloos Verzet in de jeugdzorg
 • Vijf pijlers van Geweldloos Verzet
 • Waakzame zorg (in alle niveaus)
 • Basishouding
 • Interventies en tools

Corné Legemaat is jeugdhulpverlener/gezinstherapeut in zijn eigen praktijk onder de naam Outback Explorers in Driebergen. Na HBO/post HBO- opleidingen is hij 15 jaar werkzaam geweest in de verslavingszorg. De waarde van een actieve, liefdevolle en herstelgerichte aanpak in de jeugdhulp is daar ontstaan. Sinds 2017 is hij als therapeut/coach en trainer actief in het sociale domein in die gebieden waar jongeren zich bevinden, namelijk gezin, school en vereniging. Corné is met name gespecialiseerd in Geweldloze communicatie, Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet, Hechting in gezin en samenleving, Ervaringsleren en LVB-problematiek.

Na het volgen van deze training:

 • Heb je basiskennis van de methodiek geweldloos verzet;
 • Ben je in staat de basisprincipes en de basishouding van geweldloos verzet toe te passen;
 • Ben je beter in staat om met grensoverschrijdend gedrag van cliënten om te gaan.

De studiebelasting voor deze training is één lesdag en bevat daarnaast 3 zelfstudie-uren. De lesdag start om 9:00 uur en eindigt om 16:30 uur. De totale studiebelasting bedraagt 9 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 574,75
 • Koffie/thee, lunch en studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Deelnemers ontvangen na het volgen van de training een bewijs van deelname
 • Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 9.00 punten in de categorie formeel leren

 574,75