Hechting – De verbindende gezinsfactoren

Op aanvraag
 322,75

Veilige hechting, we hebben er allemaal wel een beeld bij. De hechting van ieder kind verloopt via het (dieperliggende) contact met betrokken naasten. We dichten de ouders een ontzettend belangrijke rol toe. Terecht! In deze training gaan we echter ook ontdekken hoe het principe: ‘It takes a village to raise a child’ op het thema hechting van toepassing is. Hoe bouw je een mooie cultuur van naaste betrokkenheid om het kind heen? We zullen ook kijken hoe kinderen die in de basis goede hechting misten, zich weer kunnen gaan hechten aan anderen door middel van bovenstaand principe. Casussen werken we actief en ervaringsgericht uit.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • Veilige hechting: waar bestaat het uit?
  • Verbindende gezinsfactoren;
  • Casussen en actieve bewustwording.

Corné Legemaat is jeugdhulpverlener/gezinstherapeut in zijn eigen praktijk onder de naam Outback Explorers in Driebergen. Na HBO/post HBO- opleidingen is hij 15 jaar werkzaam geweest in de verslavingszorg. De waarde van een actieve, liefdevolle en herstelgerichte aanpak in de jeugdhulp is daar ontstaan. Sinds 2017 is hij als therapeut/coach en trainer actief in het sociale domein in die gebieden waar jongeren zich bevinden, namelijk gezin, school en vereniging. Corné is met name gespecialiseerd in Geweldloze communicatie, Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet, Hechting in gezin en samenleving, Ervaringsleren en LVB-problematiek.

Leerdoelen:

  • Je kent de werkzame factoren van veilige hechting;
  • Je kunt hechtingsgericht aan de slag met het hele gezin;
  • Je kunt ouders en gezin helpen om onderling dezelfde taal te spreken;
  • Je kunt werken met gevoelens, namelijk de 4-B’s: Blij, boos, bang en bedroefd;
  • Je weet wat belastend en wat verlichtend werkt in de communicatie onderling/verbinding in het gezin;
  • Je weet de geleerde vaardigheden dynamisch in te zetten om duurzame hechting te bevorderen tussen gezinsleden.

 

De studiebelasting voor deze training is één lesdag en in totaal 3 uren. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

  • Je investering voor deze training bedraagt € 322,75
  • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
  • Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen
  • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
  • Voor deze training is de accreditatie aangevraagd bij het SKJ voor 3 punten in de categorie formeel leren

 322,75