Het dialoogmodel in de praktijk

Meerdere locaties
Meerdere data
 635,25

Het dialoogmodel geeft de professional een duidelijk kader, waarin de client centraal staat, maar er vanuit alle betrokkenen informatie kan worden gegeven om de casus helder te krijgen. Hierin staan de onderwerpen van relatie, emotie, gedachten en lichamelijk gesteldheid als basis centraal. Daarnaast kan er in kaart worden gebracht hoe dit met elkaar samenhangt, zodat niet alleen de cliënt maar ook de omgeving/ context een duidelijke plaats krijgt in het geheel. Op die manier wordt er gekeken naar hoe mogelijk meer balans te creëren en tevens samen te bekijken welke gezamenlijke doelen er kunnen worden gesteld voor het plan van aanpak. Vanuit het model ontstaat er een meer gezamenlijke taal en gelijkwaardige inbreng m.b.t. de cliënt, waardoor er vanuit gezamenlijkheid kan worden besloten (shared-decision). Afspraken worden op deze manier overzichtelijk samengevat, gevisualiseerd en geconcretiseerd.

In de training leer je te werken met het dialoogmodel om in complexe casuïstiek een gezamenlijk beeld te vormen met alle betrokken van dat wat helpend is en wat belemmerend. Daarnaast geeft het de kans om op een overzichtelijke manier te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak waarin alle disciplines de ruimte krijgen.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op WO-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Achtergrond van het dialoogmodel, relationele aspect van gehechtheidsrelatie;
 • Uitleg van het dialoogmodel/ voorbereiding/creëren van het verhaal/ gedeelde besluitvorming;
 • Leren werken vanuit casuïstiek met het dialoogmodel.

Maud Straathof is orthopedagoog-generalist en trainer, onderzoeker en coach binnen de expertisedienst van een stichting voor speciaal onderwijs in Tilburg. In het begin van haar carrière zag ze als leerkracht kinderen in de klas die extra hulp nodig hadden en dit gaf haar de motivatie om door te studeren tot orthopedagoog generalist. “Door de duurzaamheid van de professional te vergroten, help ik alle kinderen die met deze professional te maken hebben“. Mensen iets leren waardoor zij zichzelf kunnen helpen is hierin voor haar belangrijk, waarbij oprechtheid en verbinding centraal staan. In de aanpak vindt zij het belangrijk dat dit vanuit een systemische blik wordt gedaan.

Leerdoelen:

 • Je leert werken middels het relationele model in samenwerking met betrokkenen in complexe casuïstiek;
 • Je leert casus informatie vertalen naar gezamenlijk beeld (dialoogmodel);
 • Je kunt overeenstemming bereiken tussen verschillende betrokken aan de hand van het beeld (dialoogmodel) van de cliënt;
 • Je kunt een gezamenlijk plan van aanpak opstellen vanuit gedeelde besluitvorming waarin het dialoogmodel centraal staat;
 • Je kent de achtergrond van het dialoogmodel (theoretische context).

De studiebelasting voor deze training is één lesdag en in totaal 6 uren. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 635,25
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is door het Accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog- Generalist geaccrediteerd in de categorie K&J/OG herregistratie met 6.5 punten. In de categorie K&J/OG opleiding-behandeling met 1 punten en in de categorie K&J/OG opleiding-diagnostiek met 2 punten.

 

 635,25