Inleiding traumasensitief werken

Meerdere locaties
Meerdere data
 635,25

Veel professionals binnen de jeugdzorg en jeugd GGZ krijgen te maken met kinderen, jongeren en ouders die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt of zijn belast door een periode van chronische stress. Deze kinderen, jongeren en/of volwassenen laten soms gedrag zien dat zorgt voor handelingsverlegenheid bij professionals. Want hoe ga je om met (schijnbaar) plotseling opkomende woede, of angst. Hoe kun je herkennen waar dit gedrag vandaan komt en hoe kun je het best reageren en veiligheid bieden? Hoe praat je met kinderen over ingrijpende gebeurtenissen en welke technieken kun je hierbij inzetten. Wat breng je wel en niet zelf ter sprake en wanneer verwijs je door? Allemaal onderwerpen die in deze training aan bod komen. In deze training wordt vaak over gedrag gesproken als het topje van de ijsberg. In de training leer je wat zich allemaal kan afspelen onder water en hoe je dit kunt begrijpen en herkennen. Zo krijg je een korte inleiding in de traumatheorie en de invloed van trauma op de ontwikkeling van de hersenen, de gehechtheidsrelaties en de persoonlijkheid. Naar aanleiding hiervan leer je vooral het stuk ‘onder de ijsberg’ te bekijken, waarbij boven water vooral gedrag te zien is. Onder water ga je op zoek naar de vraag/behoefte achter dit gedrag en manieren om hier als omgeving goed op te reageren.

Deze training is de eerste dag van de tweedaagse training Traumasensitief werken.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op WO-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Wat is trauma en welke verschillende soorten trauma zijn er?
 • De effecten van trauma begrijpen; 
 • Trauma en het brein; 
 • Invloed hechting; 
 • De onzichtbare koffer;
 • De basis van traumasensitief gesprekken voeren; 
 • Vergroten van veerkracht – Bieden van steun en veiligheid; 
 • Secundaire traumatisering: Hoe herken je het, hoe voorkom je het?

Drs. T. Reedijk

Tessa is haar loopbaan begonnen bij een Kinder- en Jeugdtraumacentrum, waar zij groeps- en individuele behandelingen gaf aan en diagnostiek deed bij gezinnen met traumatische ervaringen. Van daaruit heeft zij haar kennis en ervaring opgedaan op traumagebied en is zij begonnen met onderwijs geven met betrekking tot dit onderwerp. Na 11 jaar heeft zij de overstap gemaakt naar het onderwijs en is zij docent geworden bij de Erasmus Universiteit. Na enige tijd begon toch de praktijk weer te trekken en heeft zij als behandelcoördinator gewerkt bij een kinderdagkliniek. Op dit moment is zij werkzaam als GZ psycholoog binnen een FACT team, waar ze outreachend werken met jongeren en jongvolwassenen die zijn vastgelopen op meerdere gebieden. Onderwijs geven is zij er altijd naast blijven doen en vindt zij een hele fijne afwisseling op dit werk. Tessa merkt ook dat zij van de trainingen die ze geeft altijd zelf weer met wat meer afstand kijk naar haar werk, er weer enthousiast van wordt en steeds weer nieuwe inzichten opdoet. De afgelopen jaren is zij hierbij ook werkzaam als trainingsacteur in verschillende trainingen. Zij houdt enorm van interactieve trainingen, soms met een wat intervisie-achtige sfeer, waarbij we samen kunnen puzzelen over hoe we de theorie met de dagelijkse praktijk kunnen combineren. Ook houdt zij van ervarend leren, dingen meemaken, delen en uitproberen.

Leerdoelen:

 • Je beschikt aan het einde van de training over voldoende achtergrondinformatie over en kennis van trauma en de gevolgen daarvan op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen;
 • Je vergroot jouw kennis van de processen die bij het kind spelen in situaties van onveiligheid en toxische stress;
 • Je verwerft een attitude waarmee je kinderen beschouwt als volwaardige gesprekspartner, de grenzen van kinderen aanvoelt en respecteert, kunt inspelen op de belevingswereld van het kind, en rekening houdt met de onderliggende (traumagerelateerde) factoren die van invloed zijn op het gedrag dat zij laten zien;
 • Je wordt je bewust van jouw eigen normen en waarden op het gebied van veiligheid, kindermishandeling en seksualiteit en de invloed daarvan op de gespreksvoering met kinderen en ouders;
 • Je vergroot jouw gespreksvaardigheden met kinderen en hebt weet van en ervaring met diverse technieken die je daarbij kunt inzetten.

De studiebelasting voor deze training is één dag en in totaal 6 uren. De lesdag start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt €635,25
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Voor deze training is de accreditatie aangevraagd bij het Accreditatiebureau Kinder -en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog-Generalist in de categorie K&J/OG herregistratie voor 6 punten, in de categorie K&J/OG opleiding – behandeling voor 4 punten en in de categorie K&J/OG opleiding – diagnostiek voor 2 punt.

 635,25